Tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennus kasvatti Biosafen myyntiä

Biosafen akateemisesti koulutetuilta huippuasiantuntijoilta ei substanssiosaamista puutu, mutta myyminen on heille vieraampaa. Tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennuksessa biosafelaiset rohkaistuivat laatimaan asiakkailleen kannattavampia tarjouksia. Tulokset näkyvät saman tien viivan alla.

Kuopiolainen elintarvike- ja rehuturvallisuuden konsultointiyritys Biosafe on vahva asiantuntijaorganisaatio, jonka palkkalistoilla on useita tohtoriksi väitelleitä ammattilaisia. Toimitusjohtaja Pauliina Halimaa kuvailee talonsa asiantuntijoiden substanssiosaamista syväksi ja korkeaksi.

Haussa kannattavaa kasvua

Aiemmin huippuosaajien asiantuntemus ei kuitenkaan realisoitunut tulokseksi viivan alle, koska yritykseltä puuttui myynnin osaamista. Talon asiantuntijat eivät tienneet, miten kannattavia tarjouksia laaditaan, ja paljonko konsultoinnista voisi pyytää rahaa. Biosafe otti yhteyttä Rastor-instituuttiin, koska halusi nostaa kannattavuutensa kasvuun. Rastor-instituutti räätälöi yritykselle tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennuksen, jotta Biosafen asiantuntijat saisivat varmuutta oman osaamisensa myymiseen. 

Meillä kaikki myyvät, joten halusimme tarjota ihmisillemme myynnin valmennusta roolista riippumatta.
Biosafen toimitusjohtaja Pauliina Halimaa osallistui itsekin tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennukseen.
Biosafen toimitusjohtaja Pauliina Halimaa osallistui itsekin tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennukseen.

Tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennuksesta rohkeutta

Biosafen tavoitteena oli, että tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennuksen käytyään yrityksen asiantuntijat rohkenisivat laskuttaa tekemästään konsultoinnista asianmukaisen korvauksen. Valmennukselle asetettu tavoite toteutui: Halimaa kertoo, että nyt tarjoukset ovat aidosti kannattavia ja paremmin linjassa sen kanssa, kuinka vankkaa asiantuntemusta Biosafe myy.

– Muutos näkyy jo nyt viivan alla, ja ensi vuonna varmasti täysimääräisenä, toteaa Pauliina Halimaa.
– Muutos näkyy jo nyt viivan alla, ja ensi vuonna varmasti täysimääräisenä, toteaa Pauliina Halimaa.

Opit suoraan käytäntöön ilman turhaa teorian pänttäämistä

Saavutettujen tulosten lisäksi Halimaa arvostaa yhteistyössä erityisesti Rastor-instituutin joustavuutta sekä sitä, että valmennus räätälöitiin aidosti Biosafelle. – Meille ei tuputettu teoriaa, vaan kävimme koulutuksessa läpi meidän omia projektejamme ja asiakascasejamme, Halimaa kiittelee. Biosafe sai Rastor-instituutilta konkreettisen toimintamallin, jonka avulla kannattavia tarjouksia on helppo laatia valmennuksen päätyttyäkin. – Nyt tiedämme, miten meidän tulee toimia jatkossa, jotta kannattavuutemme kasvaa. 

Myös kouluttaja saa Halimaalta vuolaat kiitokset. – Alusta pitäen oli olo, että kouluttaja tunsi ja ymmärsi Biosafen tarpeet. Hän ei todellakaan pitänyt kynttilää vakan alla, vaan jakoi meille auliisti omia kokemuksiaan. Lisäksi hän nappasi hyvin kiinni ex tempore -kysymyksiimme, Halimaa kehuu. – Olemme kokeneet koulutuksen todella hyödylliseksi, joten suosittelen ehdottomasti Rastor-instituuttia muillekin.

Nyt tiedämme, miten meidän tulee toimia jatkossa, jotta kannattavuutemme kasvaa.

Biosafen ja Rastor-instituutin yhteistyö jatkuu

Rastor-instituutin Biosafelle räätälöimä tuotteistuksen ja hinnoittelun valmennus kesti kaikkiaan neljä kuukautta ja piti sisällään kuusi valmennuspäivää. Biosafe tilasi yksittäisen koulutuspäivän sijaan pidemmän kokonaisuuden varmistaakseen, että opit ja oivallukset juurtuvat työn arkeen, ja että valmennus parantaa työn tuloksia pysyvästi.

Pauliina Halimaa hahmottaa Rastor-instituutin valmennuksen osaksi Biosafen kannattavuusloikan kokonaisuutta. – Koulutus ei ollut irrallinen palikka vuosisuunnitelmassa vaan keino tukea henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa, hän kiteyttää.

Suosittelen ehdottomasti Rastor-instituuttia muillekin.

Biosafelaiset ovat olleet niin tyytyväisiä valmennuksen tuottamaan muutokseen, että yritys on jo sopinut Rastor-instituutin kanssa seuraavasta valmennuskokonaisuudesta. Seuraavaksi alkavassa valmennuksessa he syventyvät siihen, miten voivat kasvattaa olemassa olevan asiakkuuden arvoa.