Meyer Turku – ihmisten välinen yrityskumppanuus

Meyer Turun telakka tuottaa asiakkailleen laatua, tuottavuutta, kustannustietoisuutta ja teknistä excellenceä lähes kolmensadan vuoden kokemuksella. Osaamisen uudistamisen kumppanina heillä on Rastor-instituutti, jonka kanssa on vuosikymmenien ajan toteutettu esihenkilöiden työteknikkokoulutusta.

Mutta mihin telakalla tarvitaan Rastor-instituuttia, heillähän on oma oppilaitos? 

Koulutuksella parannetaan työhyvinvointia, sitoutetaan ja vaikutetaan kannattavuuteen

Vesa Eskonen on työskennellyt 16 vuotta Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitoksen rehtorina. Hän on parhaalla näköalapaikalla katsottaessa henkilöstön kouluttamisen tuloksiin ja osaamisen tuottamaan hyvinvointiin.

”Osaamisen kehittämistä tulee johtaa. Kouluttamalla varmistetaan, että osaaminen on ja pysyy kunnossa. Jatkuva oppiminen on tärkeää, vaikka todistuksia olisi takataskussa jo entuudestaan", Eskonen kertoo. 

Osaamisen kehittyminen näkyy kannattavuutena liiketoiminnassa ja opiskelusta kimmonneet uudet toimintatavat tuottavat arvoa.
Vesa Eskonen Meyer Turku
Rastor-instituutissa kuunnellaan toiveitamme, yhteistyö toimii ja asioiminen on helppoa, kertoo Vesa Eskonen.

Mihin Meyer Turku tarvitsee Rastor-instituuttia?

”Verkostoituminen koulutuskumppaneiden kanssa auttaa, sillä itse ei aina voida toteuttaa kaikkea. Osaamisen kehittämisessä tulee olla ketterä ja vastata etupainotteisesti liiketoimintaympäristön muutoksiin”, Eskonen kertoo. 

Pelkästään Eskosen aikana on koulutettu satoja työteknikoita. Eskonen kiittelee monivuotista yhteistyötä,  jossa jatkuva dialogi auttaa ymmärtämään asiakkaan odotuksia paremmin. 

Meyer Turulle on tärkeää saada juuri heidän tarpeisiinsa toimiva koulutussisältö, asiantunteva kouluttajaverkosto ja yhdistää näihin kannattavuus, henkilöstön sitoutuminen ja osapuolten toimiminen yhteisen päämäärän eteen.

Oppimalla toisiltaan kumppanit kasvavat ja kehittyvät. Siitä tässä pitkäaikaisessa yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa on kyse – asiantuntijuuden yhdistämisestä ihmisten parhaaksi. 

Henkilöstöä kouluttamalla ennakoidaan tulevia osaamistarpeita

Meyer Turku tuntee vastuunsa työnantajana. Opiskelua tukemalla saadaan uutta osaamista ja ennakoidaan tulevaa. Eskosen mielestä henkilöstön kouluttautumisen mahdollistamisesta ei kannata luistaa.

Jos et uudista osaamista, se näkyy aivan varmasti. Jos et näe sitä heti, näet sen tulevina vuosina. Jos karsit koulutuksesta, huomaat kyllä sen seuraukset.

”Ihmisen halu oppia ja kehittyä tulee sydämestä”, sanoo Eskonen. Tätä halua Meyer Turun telakalla tuetaan. Osaamisen kehittyminen näkyy tunnistettavana muutoksena, joka kaikuu läpi organisaation.

Työteknikkokoulutus vie uralla eteenpäin – tai sivulle

Kun hitsaaja, asentaja tai suunnittelija haluaa urallaan eteenpäin, kuvaan astuu Rastor-instituutti. Yhdessä Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitoksen kanssa suunnitellaan henkilökohtaistettu työteknikkokoulutus, jonka suorittamisen jälkeen työntekijä pätevöityy työnjohtajaksi. Koulutusmuotona on oppisopimus.

”Työn ohessa suoritetun työteknikkokoulutuksen jälkeen voi toimia työnjohtajana, tiimivastaavana tai asiantuntijatehtävissä. Työteknikkokoulutus on henkilöstön hyvin tuntema ja arvostama väylä edetä uralla”, itsekin laivanrakennusinsinöörinä toiminut Eskonen kertoo.

Kouluttautumisen mahdollistaminen on työsuhteen kiinnipitävä voima, jolla tuetaan uraa ja pidetään osaajat talossa. Ja kuten Meyer Turun telakalla, urapolkuilla voi myös sivusuuntaan. Kouluttautuminen voi olla avain sellaisessakin tilanteessa, jossa aikaisempi työ ei ole enää mahdollinen. 

Opiskelu antaa uutta perspektiiviä työhön

Työteknikkokoulutuksen suorittaneet ovat Eskosen mukaan tyytyväisiä koulutukseen. Korkeaan tyytyväisyyteen vaikuttaa laadun lisäksi myös työpaikan aktiivinen rooli osaamisen kehittämisen tukijana.

”Kun alkaa toimia esihenkilönä, perspektiivi laajenee ja saa uudenlaista ennakoivaa lähestymistä asioihin.” Esihenkilön uusi osaaminen heijastuu koko työyhteisöön. Koulutuksesta saa osaamista, joka kantaa läpi koko työelämän.

Koulutuksella saa uuden näkemyksen. Toimintatavat muuttuvat, näköala työhön ja yrityksen liiketoimintaan muuttuu. Koulutus luo uudenlaisia tekemisen edellytyksiä.

Vastuullinen yritys huolehtii henkilöstöstään ja mahdollistaa opiskelun työn ohessa

”Meyer Turku on laivanrakennuksen edelläkävijä, jonka toiminnassa korostuvat vihreät arvot ja vastuullisuus. Mutta brändin ylläpitäminen ei onnistu vain olemalla”, toteaa Eskonen. Vastuullisuus on myös huolenpitoa henkilöstöstä.

Oppimalla toisiltaan kumppanit kasvavat ja kehittyvät. Siitä tässä pitkäaikaisessa yhteistyössä on kyse – asiantuntijuuden yhdistämisestä ihmisten parhaaksi. 

Meyer Turku Oy on yksi maailman suurimpia ja edistyksellisimpiä suurten risteilyalusten ja matkustaja-autolauttojen valmistajia. Turun telakka perustettiin jo vuonna 1737 ja tänä päivänä Meyer Turku Oy:n omistaa Meyerin perhe. Meyer Turku Oy työllistää noin 2000 eri alojen ammattilaista. Sen menestyksen salaisuus piilee työntekijöissä ja yhteistyökumppaneissa. Vastuullisuus niin ihmisten, alueen kuin ympäristönkin kannalta on Meyerin toiminnan perusta.