Työteknikon koulutusohjelma

Tuotannon, rakennusalan tai tekniikan (mm. LVI, KVV ja IV) työnjohtajakoulutus

Haluatko työnjohtajaksi? Työteknikon koulutusohjelma sopii työnjohtajaksi sekä tuotannon, rakennusalan tai tekniikan alan esimieheksi tai asiantuntijaksi tähtääville. Koulutuksen jälkeen voit toimia työnjohtajana, tiimivastaavana ja tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta sisältävissä asiantuntijatehtävissä. Koulutus rakennetaan omia tarpeitasi ja tavoitteitasi vastaavaksi.

Koulutus tekee sinusta työnjohtajan!

Työteknikon koulutusohjelma on käytännönläheinen ja monipuolinen, sinulle räätälöity työnjohtajakoulutus. Valitset oman suuntautumisalasi ja koulutuksen sisällön sen mukaan, millä teollisuuden, rakentamisen tai tekniikan alalla toimit.

Koulutuksessa suoritetaan ammatillinen tutkinto, jonka valitset oman toimialasi mukaan: tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto sopii henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoaloilla esim. prosessiteollisuus, rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto sopii henkilöille, jotka toimivat rakennusalalla esim. talonrakentaminen, infra tai talotekniikka tai talotekniikan erikoisammattitutkinto sopii henkilöille, jotka toimivat teknisillä aloilla, erityisesti urakoinnissa LVI-alalla.

Tämän työnjohdon koulutuksen suoritettuasi saat oikeuden käyttää arvostettua Työteknikko-nimikettä. Koulutuksen jälkeen toimit pätevänä esimiehenä tai työnjohtajana sekä teollisuudessa että työmailla. Johdat menestyksekkääsi niin työntekijöitä kuin töitäkin.

Opit organisoimaan töitä, projekteja ja urakoita. Perehdyt aikataulu- ja projektinhallintaan, kustannustehokkuuteen, laadunvarmistukseen, työturvallisuuteen sekä alan lainsäädäntöön. Kehität esimies- ja vuorovaikutustaitojasi johtaaksesi tiimiäsi.

Työteknikon koulutusohjelman (LVI-tekniikan ammattiala) tai siihen sisältyvän talotekniikan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit hakea rakennusvalvonnalta KVV- tai IV-laitteistojen rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupaa.

Työteknikon koulutusohjelma on tarkoitettu työnjohto-, esimies-, tiimivastaavan tehtävissä toimiville sekä nokka- ja kärkimiehille. Se sopii myös asiantuntijana ja tuotantovastaavan tehtävissä työskenteleville tai teknisten alojen yrittäjille. Voit olla pitkän linjan ammattilainen tai työnjohdon tehtäviin siirtyvä.

Työteknikon koulutusohjelmassa kehitetään osaamista erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

 

Sopiiko tämä koulutus sinulle? Tule kuulemaan lisää maksuttomaan infoon!

Haluatko kuulla lisää Työteknikon koulutusohjelmasta? Osallistu Työteknikon infotilaisuuteen, jossa kuulet tarkemmin koulutuksen hyödyistä ja tutkinnon suorittamisesta. Maksuttomassa infotilaisuudessa varmistut siitä, että koulutus on juuri sinua varten. Infotilaisuuteen voit osallistua myös etäyhteydellä.

_