Työteknikon koulutusohjelma

Syvennä laajasti oman ammattialasi osaamista työnjohdon koulutuksessa ja saat arvostetun Työteknikko-nimikkeen. Koulutusohjelma vahvistaa osaamistasi toimia sekä työnjohdollisissa että tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta sisältävissä tehtävissä. Koulutuksen sisältö rakennetaan omaa osaamistarvettasi vastaavista kursseista sekä ammatillisesta esimiestyön tutkinnosta.

Kehity päteväksi työnjohtajaksi!


Työteknikon koulutusohjelma on tekniikan - ja rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu käytännönläheinen ja monipuolinen työnjohtajakoulutus. Siinä kehität esimiesosaamistasi omaa tarvettasi vastaavassa ammatillisessa tutkinnossa ja laajennat teknistä ammatillista osaamistasi.

Työteknikon koulutusohjelma on tarkoitettu työnjohto-, esimies-, tiimivastaavan -, nokka- ja kärkimiehen - sekä asiantuntija- ja tuotantovastaavan tehtävissä työskenteleville tai teknisten alojen yrittäjille. Koulutus sopii sekä pitkän linjan ammattilaisille että työnjohdollisiin tehtäviin siirtyville.

Työteknikon koulutusohjelmassa kehitetään esimies- ja työnjohto-osaamista erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. Kun työnjohto toimii ammattimaisesti, myös henkilöstön työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat.

Tervetuloa maksuttomiin työteknikkoinfoihin!

Haluatko kuulla lisää Työteknikon koulutusohjelmasta? Osallistu ilmaiseen Työteknikon infotilaisuuteen ja ryhdy työnjohdon tosiammattilaiseksi!

_

Työteknikon koulutusohjelma muodostuu kolmesta osasta

Tehtävänkuvaasi soveltuvasta erikoisammattitutkinnosta:

Ammattialakohtaisesta teknisestä osasta, jonka valitset seuraavista koulutussisällöistä parhaiten tukemaan kehitystäsi oman alasi työnjohtajana:

 • kiinteistötekniikka
 • kivi- ja maanrakennusala
 • kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikka
 • laadunhallinta-ala
 • LVI-tekniikka
 • LVV-kuntotutkimusala
 • rakennustekniikka
 • sähkötekniikka
 • toimitusketjun hallinta
 • tuotanto- ja prosessitekniikka.
   

Lisäksi koulutukseen kuuluu loogista päättelykykyäsi sekä rationaalista ongelmanratkaisuasi kehittävät matematiikan ja fysiikan koulutussisällöt, joissa laskuharjoitukset on johdettu käytännön työelämästä. Niiden avulla opit mm. lujuuslaskennan perusteita, yhtälön ratkaisua sekä erilaisten matemaattisten suureiden ja määreiden laskentaa.Jokin muu koulutus?