Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Talotekniikkaurakoinnin osaamisala; putkiasentaja (EAT), ilmanvaihtoasentaja (EAT), rakennuspeltiseppämestari (EAT)

Laajenna osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa. Tämä talotekniikan koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia taloteknisten töiden vastaavana henkilönä. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea rakennusvalvonnalta KVV- ja IV-työnjohtajan lupia.

Vahvista osaamistasi toimia kvv- ja iv-työnjohtajana

Talotekniikan erikoisammattitutkinnossa keskityt asennustyön laadun varmistamiseen, viranomaiskatselmuksiin ja –tarkastuksiin, taloteknisten asennustöiden kustannustehokkuuteen ja aikatauluhallintaan sekä asennusurakoiden käytännön järjestelyihin ja onnistuneiden projektien läpiviemiseen.

Koulutus kehittää lisääntyneen vastuun myötä osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia taloteknisten - ja työntekijöiden töiden vastaavana henkilönä ja sinulla on mahdollisuus hakea kunnan rakennusvalvonnalta kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston (KVV) tai ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupaa.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto soveltuu pitkän käytännön työkokemuksen omaaville työnjohtajille, nokka- tai kärkimiehille sekä yrittäjille. Koulutus soveltuu myös näihin tehtäviin suuntaaville sekä ammatilliseen uudelleenkoulutukseen valituille henkilöille.

Voit halutessasi laajentaa tämän koulutuksen Työteknikon koulutusohjelmaksi, jonka suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

1590 €

Kysy mahdollisuutta maksuttomaan oppisopimukseen

Koulutuksen kesto 10–15 kk

Kuopio
27.10.2021

Espoo
3.11.2021

Kuopio
12.1.2022

Espoo
17.2.2022

Espoo
17.3.2022

Oulu
6.4.2022

Espoo
28.4.2022

Espoo
14.9.2022

Espoo
12.10.2022

Espoo
3.11.2022