Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Talotekniikkaurakoinnin osaamisala; putkiasentaja (EAT), ilmanvaihtoasentaja (EAT), rakennuspeltiseppämestari (EAT)

Laajenna osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa. Tämä talotekniikan koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia taloteknisten töiden vastaavana henkilönä. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea rakennusvalvonnalta KVV- ja IV-työnjohtajan lupia.

Vahvista osaamistasi toimia kvv- ja iv-työnjohtajana

Talotekniikan erikoisammattitutkinnossa keskityt asennustyön laadun varmistamiseen, viranomaiskatselmuksiin ja –tarkastuksiin, taloteknisten asennustöiden kustannustehokkuuteen ja aikatauluhallintaan sekä asennusurakoiden käytännön järjestelyihin ja onnistuneiden projektien läpiviemiseen.

Koulutus kehittää lisääntyneen vastuun myötä osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia taloteknisten - ja työntekijöiden töiden vastaavana henkilönä ja sinulla on mahdollisuus hakea kunnan rakennusvalvonnalta kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston (KVV) tai ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupaa.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto soveltuu pitkän käytännön työkokemuksen omaaville työnjohtajille, nokka- tai kärkimiehille sekä yrittäjille. Koulutus soveltuu myös näihin tehtäviin suuntaaville sekä ammatilliseen uudelleenkoulutukseen valituille henkilöille.

Voit halutessasi laajentaa tämän koulutuksen Työteknikon koulutusohjelmaksi, jonka suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

- Mahdollisuus maksuttomaan oppisopimukseen
Koulutuksen kesto 10–15 kk

Espoo
9.9.2020

Espoo
27.10.2020

Jyväskylä
24.9.2020

Kuopio
14.9.2020

Mikkeli
22.9.2020

Oulu
8.10.2020

Tampere
21.10.2020

Turku
21.10.2020


Laajuus
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Koulutus koostuu innostavista monimuotoisista koulutusosioista sekä oman vastuualueen ja työnjohto-osaamisen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Etäopiskelun aikana ja oman kehittymisesi eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi. 

Starttipäivä 

Koulutus käynnistyy starttipäivällä, jossa saat tietoa tutkinnon rakenteesta, kurssien sisällöstä ja opiskelun käytännöistä. Starttipäivän jälkeen kanssasi sovitaan henkilökohtainen keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.
 

1. Työnjohto-osaamisen kehittäminen

Työnjohtajana toimiminen
Opit ymmärtämään henkilöstöjohtamisen tärkeyden sekä kasvatat osaamistasi esimiehen roolissa toimittaessa. Töiden ja ihmisten johtamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet selkeytyvät koulutusosion aikana teet oman johtajuuden kehittymissuunnitelma.

Tuottavuus ja kannattavuus 
Koulutuspäivän jälkeen tiedät mitkä tekijät vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät hinnan, määrän, tuotannon kustannusrakenteen vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärrät asiakaskokemuksen ja asiakkaan osallistamisen merkityksen vastuualueeseesi liittyen. 

Taloteknisen projektin tai urakan laadukas läpivieminen 
Koulutuksessa opit projektin suunnittelun perusteet sekä siihen liittyvät seurantatyökalut. Koulutuspäivällä käydään läpi aloituskokouksiin sekä asennustyön organisointiin, valvontaan, dokumentointiin ja luovutuksiin liittyvät keskeiset asiat. Tässä koulutusosiossa käydään läpi myös työturvallisuuteen ja toiminnan ohjaukseen liittyviä asioita.
 

2. Putkiasennusurakan tai ilmanvaihtourakan käytännön järjestäminen 

Asennustyömaahan liittyvät järjestelyt
Tässä koulutusosiossa valitset osaamisesi ja vastuualueesi mukaisesti joko putki- tai ilmanvaihtourakkaan liittyvät painotukset.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • yhteensovitus LVI:n ja rakennustekniikan näkökulmista
  • eri toimijoiden ja vastuullisten työnjohtajien rooli, vastuut sekä velvollisuudet
  • työmaan aluesuunnittelu
  • työmaan turvallisuussuunnittelu ja ympäristönsuojelu
  • yleiset työmaajärjestelyt aikatauluineen, poikkeamineen sekä malliasennuksineen.

Asennustyön talouden ja sopimusten hallinta
Koulutuksessa opit tarjousmenettelyn ja yleisen sopimustekniikan perusteet. Osaat toimia työmaakokouksissa ja ymmärrät niiden merkityksen. Koulutuspäivillä käsitellään myös lisä- ja muutostöihin, aikatauluun ja muutoksiin sekä aliurakointiin liittyviä asioita. 
 Jokin muu koulutus?