Tietoja hankkeesta

TNO Pohjois-Karjala – tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi -ryhmähanke on ESR+:n rahoittama hanke, jota toteuttavat Rastor-instituutti ry, Joensuun kaupunki (päähankkeen toteuttaja), Itä-Suomen yliopisto, Riveria ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen yhteisenä tavoitteena on asukkaiden nopea työllistyminen ja kouluttautuminen matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön avulla. Hankekokonaisuus tukee työllisyyden palvelupolkujen saumattomuutta ja työllisyyden ekosysteemin kehittämistä. Päähankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalan alueelle kattava palvelupisteverkosto, joka pitää sisällään sekä fyysisiä palvelupisteitä että digitaalisia työkaluja.

Rastor-instituutin osahankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa nopeasti ja ketterästi tarjottavaa digitaalista urasparrausta, joka mahdollistaa asiakkaille kynnyksetöntä ja oikea-aikaista tukea urapolulla tehtävien ratkaisuiden tueksi. Lisäksi osahankkeessa pilotoidaan ja mallinnetaan uramuotoiluryhmiä ja ryhmävalmennuksia, jotka tukevat erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevien asiakkaiden urasuunnittelutaitoja ja työllistymistä.

Itä-Suomen yliopiston osahanke vahvistaa työllisyydenhoidon eri toimijoiden osaamista kehittämällä ohjauksen perustaitoihin valmentavan koulutuksen sekä toteuttamalla kuntien työllisyystoimijoille esihenkilövalmennuksen. Karelia AMK:n osahanke tuo uusia ratkaisuja työssä olevien uraohjaukseen ja osaamisen kehittämisen tukemiseen työuran eri vaiheissa. Riveria kehittää opiskelijaksi hakeutuvien opiskelu- ja työkyvyn arviointia osana hakuvaiheen ohjausta, vahvistaa maakunnan ohjaustoimijoiden ja Riverian yhteistyötä erilaisten asiakkaiden opiskelijaksi hakeutumisen ja valmistumisen jälkeisen työllistymisen prosessien sujuvoittamiseksi sekä kehittää moniammatillista uraohjausta.

Hankkeen toimintakausi on 1.3.2024 – 31.12.2026. Rastor-instituutin osahanke on käynnissä ajalla 1.4.2024 – 31.12.2025.

Hankkeen sidosryhmille suunnattu sivusto www.joensuu.fi/tnopohjoiskarjala on avautumassa pian. Tältä sivustolta löytyy tietoa ryhmähankkeesta sekä sen etenemisestä.

Tietosuojaseloste