TäsmäKoulutuksella yritys välttää henkilöstövähennykset

TäsmäKoulutus auttaa teitä pitämään kiinni organisaationne tärkeimmästä voimavarasta, osaavasta henkilöstöstä. Kouluttamalla työntekijöitänne pystytte pitämään kiinni nykyisen henkilöstönne hiljaisesta tiedosta ja saatte samalla uutta osaamista.

Täsmäkoulutus on ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta, joka nostaa selkeästi työntekijöidenne osaamisen tasoa. Tavoitteena on estää lomautuksia ja irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantajayritys sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko.

TäsmäKoulutus räätälöidään organisaationne tarpeisiin sopivaksi, ja se sisältää koulutuspäiviä Rastor-instituutissa.

Muutosturva

 

Rastor-instituutti on varma valinta yrityksesi kumppaniksi muutostilanteissa

  • Suomen suurin valtakunnallinen valmennusorganisaatio
  • Laaja palvelutarjonta
  • Ratkaisut sidotaan liiketoiminnan tavoitteisiin
  • Yli 300 kouluttajaa ja valmentajaa, joista valitaan aina sopivin
  • Hyvä palveluiden laatu**
  • Hyvä toimitusvarmuus**
  • Hyvä kouluttajien ammattitaito**
  • Laadukkaat koulutussisällöt ja kouluttajat*
  • Yrityspäättäjien antama NPS-suositteluluku 78*
  • Yrityspäättäjien antama arvosana yhteistyölle Rastor-instituutin yhteyshenkilöiden kanssa 4,6/5* 

Olemme kokeneita aikuisten oppimisen ja valmentamisen ammattilaisia. Työskentelyotteemme on rohkaiseva ja kannustava; palveluidemme lähtökohtana on auttaa irtisanottuja ja lomautettuja työntekijöitänne tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan.

* Asiakastyytyväisyystutkimus 2023, Innolink
** Koulutusalan TEP-tutkimus 2022, Taloustutkimus

muutoskoulutus