Muutosvalmennus tiimille

Muutosvalmennus on tiimin selviytymispakki uudessa tilanteessa.

Organisaatiomuutos, liiketoiminnan uudelleenjärjestely, omistajan vaihtuminen, fuusio, tiimin sisäiset ristiriidat tai yt-neuvottelut...

Muutostilanteessa organisaation suorituskyky laskee auttamatta, ja pahimmillaan toiminta voi jopa halvaantua hetkellisesti. Pelko ja hämmennys syövät työmotivaatiota, mikä näkyy pian notkahduksena liikevaihdossa.

Muutoksen ei tarvitse johtaa tuottavuuden laskuun.

yritysvalmnennus-ryhmavalmennus.jpg

Muutosvalmennus sitouttaa tiimin

Muutosvalmennuksessa tiimi hyväksyy muutoksen, sitoutuu siihen ja alkaa toimia tehokkaasti uudenlaisessa tilanteessa. Muutoksen hetkellä ulkopuolinen näkökulma auttaa ymmärtämään tulevaa kirkkaammin ja hitsaa samalla henkilöstöä yhteen. Kokeneen valmennusorganisaation asiantuntemus varmistaa sen, että toimintaa suunnataan uudelleen tehokkaasti.

Kun henkilöstö on sitoutunutta, muutostilanne ei vaikuta asiakkuuksien hoitoon eikä pääse haavoittamaan brändiä.

Tiimin muutosvalmennuksen sisältö: coachingia ja työpajoja

Muutosvalmennuksessa esimies ja tiimi työskentelevät yhdessä löytääkseen uuden yhteisen suunnan. Valmennus alkaa kartoittavilla keskusteluilla organisaation avainhenkilöiden kanssa. Koko matkan ajan tiimin esimies saa tukea johtamiseen kahdenvälisissä tapaamisissa kokeneen coachin kanssa. Jos valmennetaan useampaa tiimiä samanaikaisesti, esimiehet kokoontuvat valmennuksen aluksi yhteiseen työpajapäivään syventymään muutosjohtamisen käytäntöihin.

Valmennus jatkuu tiimin ja esimiehen yhteisillä työpajoilla, joiden aikana kukin osallistuja ymmärtää oman roolinsa strategian toteuttajana muuttuneessa tilanteessa.

Valmennuspakettiin sisältyy

  •     Henkilökohtainen coaching esimiehille
  •     Esimiesten muutosvalmennusta (jos valmennetaan useampi tiimi, joilla on eri esimiehet)
  •     DiSC-analyysien purkua
  •     Viestintä- ja työyhteisötaitojen harjoitukset
  •     Osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen harjoitukset
  •     Oppeja asiakkuuksien hoitoon muutostilanteessa
  •     6 kuukauden seurantajakso.

Coachingia ja työpajoja seuraavan 6 kuukauden jakson aikana varmistamme toiminnan muutoksen ja vakiintumisen yhdessä tiimin esimiehen ja yrityksen johdon kanssa.

Valmennus voidaan toteuttaa yhdelle tai useammalle tiimille samanaikaisesti.