Tunnistettava muutos yksilöllisellä uravalmennuksella

Uravalmennuksen tarjoaminen on konkreettinen keino osoittaa työntekijälle, että organisaatio on aidosti kiinnostunut hänestä ja hänen osaamisensa kehittämisestä. Uravalmennus on kasvun mahdollistaja sekä työntekijälle että yritykselle.

osaamispaallikko_rekry600x350.jpg

Omien vahvuuksien, mielenkiinnon kohteiden ja motivaation lähteiden löytäminen ja kirkastaminen auttavat muotoilemaan mielekkäämpiä ja tuottavampia työpäiviä. Ammattilaisen ohjauksessa urahyvinvoinnista ja työvireestä huolehtiminen tapahtuu systemaattisesti ja antaa eväitä pitkälle eteenpäin omien oivallusten siivittämänä. Ammatillisen itsetuntemuksen ja -luottamuksen kehittäminen heijastuu myös ympäristöön myönteisellä tavalla. 

Yksilöllinen UraLoiste-valmennus on sovitettavissa moneen tilanteeseen ja tarpeeseen. Uravalmennuspolun voi aloittaa myös itsenäisesti maksuttoman OivaUran parissa. 

URALOISTE       OIVAURA

UraHehku-valmennus ryhmille tukee uudistumista 

Auta työntekijöitä oivaltamaan omat mahdollisuutensa ja kasvata urahyvinvointia ja tuottavuutta myös muuttuvissa tilanteissa. Uravalmennus on pohja positiiviselle uudistumiselle esimerkiksi organisaatiorakenteen ja työnkuvien päivittyessä sekä kasvua ja kannattavuutta tavoiteltaessa. UraHehku on ryhmämuotoinen uravalmennus, joka suunnitellaan aina yhdessä organisaation tavoitteita vastaavaksi.

Tarpeena voi olla esimerkiksi: 

 • lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuottavuutta
 • saada työntekijöiden piilevä potentiaali käyttöön 
 • lisätä työntekijöiden kehityshalukkuutta 
 • muokata työntekijöiden toimenkuvia kalliiden rekrytointien asemesta 
 • auttaa työntekijöitä uuteen alkuun organisaatiossa 
 • vahvistaa vastuullista työnantajakuvaa 


Kenelle ja millaisissa tilanteissa? 

 • Organisaation ja tehtävänkuvien muutokset
 • Potentiaalin tunnistaminen organisaatiossa ja toimenpiteiden kartoitus, esim. osaamisen kehittäminen, työn tuunaus ja tehtäväkierto 
 • Eri lähtökohdista tulevien työntekijöiden rohkaiseminen uusien haasteiden äärellä 


Miksi?

 • Hyvinvoivat ja merkityksellistä työtä tekevät työntekijät ovat tutkimusten mukaan myös tuottavampia organisaatiolleen 
 • Nykyisten työntekijöiden innostaminen ja sitouttaminen 
 • Vetovoimatekijäksi kilpailluilla työmarkkinoilla 

Kohderyhmä, tavoite ja prosessin yksityiskohdat määritellään yhdessä asiakaan ja Rastor-instituutin ura-ammattilaisten kanssa. Yksittäisen valmennusryhmän koko on 6–10 henkilöä, ja osallistujat voivat tulla eri puolilta organisaatiota. Rastor-instituutti huolehtii ilmoittautumisjärjestelyistä, osallistujien yksilöllisistä alkukartoituksista ja valmennussisältöjen tuottamisesta joko lähi- tai etätapaamisina tapahtuviin kohtaamisiin ja verkko-oppimisympäristöön.

Kolmen tunnin kestoisia aikataulutettuja valmennuskertoja järjestetään lähtökohtaisesti viisi kertaa. UraHehku-valmennuksen kesto joustaa osallistumistiheyden ja halutun intensiteetin mukaisesti, mutta aikaa on hyvä varata ainakin kaksi kuukautta. 

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ