Business coachingilla tuloksiin

Business coaching on totuttuja toimintatapoja ja ajattelua haastava kehitysprosessi, jossa oivallukset johtavat toimintaan ja liiketoiminnan hyötyihin.

Business coaching -menetelmä tukee coachattavaa kehittymään kohti juuri hänen omia tavoitteitaan. Coachattava saa yksilöllistä ohjausta oivalluttavan prosessin aikana omalta coachiltaan. 

Business coachingia kannattaa käyttää, kun

 • kehitetään johtamisen tai esimiestyön laatua
 • autetaan uuden vastuualueen haltuun ottamisessa
 • korjataan alisuoriutumista
 • nopeutetaan kehittämistyön tuloksellisuutta
 • varmistetaan muutoksen onnistuminen
 • halutaan tukea esimiestä haastavissa tilanteissa.

Business coaching parantaa tutkitusti motivaatiota, toimeenpanokykyä ja liiketoiminnan tuloksia.

Lataa esite

Coaching

Miten business coaching etenee?

Business coaching käynnistyy aloituskeskustelulla. Siihen osallistuvat coachattava, hänen esimiehensä ja coach. Keskustelussa määritellään coaching-prosessin tavoite sekä kriteerit, jolla onnistumista arvioidaan. Aloituskeskustelussa sovitaan myös prosessin kesto ja coaching-tapaamisten määrä. Tavoitteesta riippuen coaching-prosessi kestää tavanomaisesti 3-8 kk.

Coachattava vastaa niistä valinnoista ja päätöksistä, joilla hän coachin tukemana etenee kohti tavoitetta. Coach vastaa prosessin etenemisestä.
Prosessin päätteeksi aloituskeskusteluun osallistuneet kokoontuvat arvioimaan coachingin vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioidaan sovituilla kriteereillä.

Business coaching -prosessi

Business Coaching -prosessi

 

Hyödyt coachattavalle

 • oppii työskentelemään päämäärätietoisesti saavuttaakseen työhönsä liittyvät tavoitteet
 • tunnistaa motivaationsa tason ja oppii pitämään työmotivaationsa korkealla
 • kehittää toimeenpanokykyään
 • parantaa suunnitelmallisuuttaan
 • kehittyy omassa esimiesroolissaan

Hyödyt työnantajalle

 • saavutetaan asetetut tavoitteet
 • varmistetaan esimiehen motivaatio, toimeenpano- ja tuloksentekokyky
 • suunnitelmallinen toiminta lisääntyy
 • kehittämisote vahvistuu
 • tuottava investointi

Hyödyt coachattavan työyhteisölle

 • työyhteisö saa motivoituneen ja tavoiteorientoituneen esimiehen
 • valmentava ote lisääntyy myös esimiestyössä
 • tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta yksikössä lisääntyy
 • kehittämistyö saa uutta vauhtia.

 

Kysy lisää ja pyydä tarjous!