Asiantuntijaverkosto

Asiakaslupauksemme Rastor-instituutissa on tunnistettava muutos. Asiantuntijaverkostomme on tärkeässä roolissa, kun tarjoamme asiakkaillemme elämän suuntaa muuttavia oppismiskokemuksia.

Asiakastyytyväisyyskyselyjemme mukaan lähes kaikki asiakkaamme suosittelevat meitä. Yksi syy siihen ovat eri alojen asiantuntijat, joita asiakkaamme tapaavat meillä koulutuksissa ja valmennuksissa. Asiakkaidemme mukaan juuri kouluttajat tekevät koulutuksistamme elämyksiä, joiden ei haluaisi loppuvan.

Haluaisitko kuulua asiantuntijaverkostoomme? Miten asiantuntijana juuri sinä saisit tunnistettavan muutoksen näkyväksi?

Kanssamme pääset ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia ja kehittämään sitä kautta omaa alaasi ja suomalaista työelämää. Tule mukaan verkostoitumaan muiden asiantuntijoiden kanssa ja mukaan mielenkiintoisiin projekteihin!

Tule asiantuntijaksemme!

Kerro, miten sinä tuottaisit asiakkaillemme tunnistettavaa muutosta, ja lähetä avoin hakemuksesi sähköpostilla asiantuntijaverkosto@rastorinst.fi.

Johannes Hesso, sisältökuva.png
Yrittäjä Johannes Hesso toimii asiantuntijanamme ja kouluttaa asiakkaitamme mm. Myynnin koulutusohjelmassa.

Kouluttajamme tuovat tuoreet terveiset kentältä, suomalaisilta työpaikoilta. Tutustu täällä asiantuntijoihimme!

Koulutustamme johtavat periaatteet

 1. Organisaation arvot
  Ohjaus- ja koulutustyötä, kuten kaikkea muutakin tekemistämme, ohjaavat Rastor-instituutin arvot: Rohkeasti, ketterästi, yhdessä, asiakkaan hyväksi.
   
 2. Tavoitteellisuus
  Ohjaus- ja koulutustoiminta on aina tavoitteellista: se pyrkii tukemaan asiakaslupaustamme – tunnistettavaa muutosta. Tunnistettava muutos kulkee läpi ohjaus- ja koulutusprosessin.
   
 3. Urakumppanuus
  Muuttuvat työurat vaativat työntekijöiltä jatkuvaa uudistumista. Haluamme tukea asiakkaamme ammatillista kasvua ja etenemistä läpi työuran elinkaaren. Koulutussisältömme vastaavat muutokseen ajankohtaisuudellaan. Ohjaustyössämme ajattelemme uraa nykyhetkeä pidemmälle.
   
 4. Työelämälähtöisyys
  Ohjaus- ja koulutustoimintaamme ohjaa työelämän arjesta nousevat kehitystarpeet. Tärkeä osa työelämälähtöistä ohjausta ja koulutusta ovat myös konkreettiset, työhön sovellettavat opit ja työkalut.  
   
 5. Toimijuus
  Aktivoimme asiakastamme toimijuuteen ja itseohjautuvuuteen. Tämä tarkoittaa, että oppija ottaa vastuun omasta etenemisestään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yksin selviämistä. Kuljemme asiakkaan rinnalla tarvittaessa tukea tarjoten. Toimijuutta tukemalla tuemme elintärkeiden työelämätaitojen aktivointia, kuten itsensä johtamista ja oppimaan oppimista.
   
 6. Palaute
  Asiakkaalla on oikeus saada palautetta oppimisensa ja osaamisensa kehittymisestä. Tuemme asiakasta itse reflektoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan. Kannustava kouluttajan / ohjaajan palaute on tärkeä oppimisprosessin tukemisen työkalu.
   
 7. Yhteistyö ja pedagoginen vapaus
  Kunnioitamme yhdessä sopimiamme tavoitteita ja päämääriä pedagogisessa toiminnassamme. Matkanteossa jokaisella ohjaajalla ja kouluttajalla on oma pedagoginen ja didaktinen vapautensa ohjata ja valmentaa siten, kuin se parhaiten päämääriämme hänen mielestään palvelee.
   
 8. Etiikka ja vastuullisuus
  Ohjaus- ja koulutustoiminnassa tehtävät pedagogiset valinnat pohjautuvat vahvaan ammattietiikkaan ja yhteiskuntavastuullisuuteen. Rastor-instituutti on sitoutunut noudattamaan Opetushallinnon oppilaitosalalle suunnattua lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita kaikilta osin.