Ammatilliset tutkinnot

​Oletko jo työelämässä ja haluat virallisen todistuksen ammattitaidostasi? Ammatillinen tutkinto on sinua varten.

Ammatilliset tutkinnot eli perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat Opetushallituksen virallisia tutkintoja. Jotta voit opiskella ammatillisen tutkinnon, sinulla on oltava alan työpaikka.

Ammatillisen tutkinnon opinnoissa hyödynnät sitä osaamista, jonka olet jo hankkinut työssä tai muilla elämänalueilla. Suoritat tutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen oman työsi ohella ja osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä.

Ammatilliset tutkinnot Rastor-instituutissa

Perustutkinto:

Ammattitutkinnot:

Erikoisammattitutkinnot:

Ammatilliset tutkinnot sopivat aikuisille

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen

Opetushallitus on määritellyt, millaista osaamista kussakin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa vaaditaan, ja millaisin kriteerein osaamista arvioidaan työssä.

Kun aloitat tutkinnon suorittamisen, sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sen perusteella, millaista osaamista sinulle on jo kertynyt työssä tai muilla elämänalueilla. Valitset yhdessä Rastor-instituutin ohjaajan kanssa kurssit, jotka täydentävät ammattitaitoasi.

Valmistavan koulutuksen eli valitsemienne kurssien tarkoituksena on kehittää osaamistasi niillä alueilla, joilla sinulla ei ole tarpeeksi ammattitaitoa suoriutuaksesi tutkinnosta. Henkilökohtaistamisen ansiosta voit siis keskittyä opiskelemaan vain niitä asioita, joita et vielä osaa; olennaista on se, että hallitset ne asiat, jotka on määritelty Opetushallituksen tutkinnon perusteissa.

Lue vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin ammatillisista tutkinnoista (ent. näyttötutkinnoista).