Etäkoulutus

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Etäopiskelu

Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto

Koulutuksen kesto 12 kk

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen -koulutuksessa saat mahdollisuuden kehittää tuotteitasi, palveluitasi tai toimintamallejasi vahvaan asiakasymmärrykseen pohjautuen. Saat syvälliset tiedot ja taidot tuotekehitysprosessista, projektinhallinnasta, innovoinnista sekä palvelumuotoilusta. Koulutus on hyödyllinen sinulle, joka työskentelet palveluiden tai tuotteiden kehittämisen parissa, vastaat liiketoiminnan kehittämisestä esihenkilönä tai toimit yrittäjänä.

Alkaa


Hinta €
1 590

Kysy mahdollisuutta maksuttomaan oppisopimukseen

KOULUTUSINFO
Mitä on palvelumuotoilu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa liiketoiminnan kehittämiseen? Tule kuulemaan lisää maksuttomaan infotilaisuuteen! Katso seuraavan infon ajankohta ja ilmoittaudu mukaan.

Miksi osallistua?

​​​​​​​Koulutus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää ammattitaitoasi ja vahvistaa osaamistasi tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun eri osa-alueilla. Opinnot linkittyvät tiiviisti omaan työhösi ja kehittämiseen. Koulutuksen aikana kehität omaa tuote- tai palvelukehityshankettasi asiantuntijoiden ohjauksessa.

 • Asiakaslähtöisyys: Opit kehittämään palveluita, tuotteita tai toimintamalleja, jotka perustuvat syvään ymmärrykseen asiakkaistasi. Osallistat asiakkaan (sisäisen tai ulkoisen) mukaan kehittämisprosessiin.  Asiakasymmärrys auttaa tekemään tuotteistasi kilpailijoita parempia ja houkuttelevampia. Se myös auttaa tunnistamaan palvelun heikkoudet asiakkaan näkökulmasta ja mahdollistaa näin palvelun laadun parantamisen.
   
 • Tuotekehityksen hallinta: Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita tuotekehitysprosesseja, joissa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset, asiakastarpeet ja kilpailutilanne. Otat haltuun palvelumuotoilun prosessin ja testaat palvelumuotoilun menetelmiä omaan kehittämisprojektiisi. Opit myös hyödyntämään tekoälyä prosessin eri vaiheissa.  
   
 • Projektinhallinta: Saat työkalut projektinhallintaan, joka on avain menestyksekkääseen tuotekehitykseen. Aikatauluttaminen, resursointi ja tiimiviestintä tulevat sinulle luontevaksi osaksi päivittäistä työtäsi.
   
 • Innovointi: Opit luomaan ja kehittämään innovatiivisia tuoteideoita ja palvelukonsepteja. Saat innovointiin uusia työkaluja ja näkökulmia sekä ryhmän ja kouluttajien sparrausapua.
   
 • Käyttöönotto ja käytäntöön vienti: Saat tarvittavat työkalut tuotteidesi ja palveluidesi käyttöönottoon ja hinnoitteluun. Näin saavutat liiketoiminnalliset tavoitteesi ja saat vietyä projektisi maaliin.

 

Tarjoamme tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta myös eri toimialoille ja erilaisilla painotuksilla. Katso tästä kaikki palvelumuotoilun ja tuotekehitystyön koulutukset.

Laajuus
Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 12 kk. Siihen sisältyy 10 koulutuspäivää, sparrausklinikka sekä omaan työhön sovellettavia harjoitustehtäviä ja itsenäistä verkko-opiskelua 6–8 h viikossa. Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.