Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen koulutus avasi silmät: ”Näen mahdollisuuksia joka paikassa”

Mari-Haikonen-400x400.png
Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen viestintäsuunnittelijana työskentelevä Mari Haikonen vaalii entistä enemmän asiakaskeskeistä ajattelutapaa.

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sysäsi Jätekukko Oy:lla viestintäsuunnittelijana olevan Mari Haikosen uudenlaiselle hurahduksen tasolle. Tutkinnon jälkeen Haikonen vaalii entistä enemmän asiakaskeskeistä ajattelutapaa sekä kyseenalaistaa rohkeasti liiallista kaavoihin kangistumista. 

Koulutuksen jälkeen silmäni ovat avautuneet, ja teen ikään kuin salapoliisin työtä – näen mahdollisuuksia ja kehitystarpeita joka paikassa!

Mari Haikonen oli törmännyt palvelumuotoilu-termiin ystävänsä kautta, josta hän sai kimmokkeen perehtyä asiaan tarkemmin. Omatoiminen tutkiminen tuotti kuitenkin vain raapaisuja sieltä täältä, ja Haikonen huomasi kaipaavansa selkeämpää raamitusta palvelumuotoilulle ja tuotteistamiselle. Ratkaisuksi hän ajatteli hakeutuvansa koulutukseen – sen avulla hän saisi parhaiten kytkettyä teorian käytäntöön. Kriteereikseen hän valitsi oppisopimusmahdollisuuden sekä sen, että tutkinto olisi mahdollista suorittaa kohtuullisessa ajassa. Lisäpisteitä ropisi siitä, mikäli opinnot voisi kytkeä hyvin omaan työhönsä. Näillä kriteereillä hän valitsi Rastor-instituutin sekä palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Palvelumuotoilun koulutus soljui ryhmän ja kouluttajien avulla kitkattomasti eteenpäin 

Haikonen tunnustaa, että uuden oppiminen voi olla välillä tuskaista ja työlästä, mutta nyt hän sai erityistä voimaa ja virtaa koulutuksen asiantuntijoista sekä ryhmädynamiikasta. Ilmoittautuessaan koulutukseen Haikonen nimittäin tiesi jo jonkin verran koulutuksen asiantuntijoiden taustoista. Taustatutkimuksen perusteella hänelle olikin muodostunut suuret odotukset koulutuksen tasosta. 

– Kummankin kouluttajan tausta oli mielenkiintoinen, ja ne olivat sopivasti toisiaan täydentäviä. Kouluttajien erilaiset taustat, erilaiset persoonat ja erilaiset tyylit rikastuttivat koulutusta todella paljon! Siinä tuli moni eri kulma käytyä, Haikonen kertaa. 

Kouluttajien ohella Haikonen painottaa opiskeluryhmänsä merkitystä teorian syventämisessä. Ryhmässä käydyt keskustelut olivat todella rikkaita ja syvensivät osaamistasoa. Lisäksi ryhmässä vallinnut luottamuksen ilmapiiri lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

– Meillä oli todella puhelias ryhmä. Kaikki jakoivat mielellään kokemuksiaan omista näkökulmistaan. Tuntui, että kouluttajatkin saivat näistä tilanteista paljon irti – keskustelut hyödyttivät ehdottomasti molempia osapuolia, Haikonen kuvailee.

Mari Haikonen_tausta 600x350.png

Koulutuksen jälkeen silmät avautuivat ja salapoliisin työ kutsui

Suurimpana koulutuksen tuomana oivalluksena Haikonen kuvailee palvelumuotoiluajattelun yleispätevyyttä ja sen taipumista moneen erilaiseen aiheeseen. Lisäksi Haikonen peräänkuuluttaa järjestelmällistä, prosessiperustaista työskentelytapaa, jonka hän on oppinut koulutuksen myötä. Myös kyseenalaistaminen kuuluu nykyään laajemmin hänen repertuaariinsa.

– Sain paljon työkaluja, mitä käyttää työssä sekä jakaa työyhteisössä. Koulutuksen jälkeen silmäni ovat avautuneet, ja teen ikään kuin salapoliisin työtä – näen mahdollisuuksia ja kehitystarpeita joka paikassa! Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki eivät ole samalla hurahduksen tasolla, joten yritän pikkuhiljaa ujuttaa uusia toimintatapoja käytäntöön, Haikonen naurahtaa. 

Työssään viestintäsuunnittelijana Haikonen kertoo erityisesti lisänneensä suunnitelmallisuutta sekä asiakaskeskeisyyttä. Hän pyrkii kiinnittämään huomiota erityisesti ongelmien juurisyihin, ei niinkään niihin itsestään selviin syihin. Koulutuksen innoittama Haikonen on myös tehnyt asiakasprofiilin, jonka tärkeyttä ei voi korostaa riittävästi. Haikosen mukaan on todella tärkeää pitää korvan takana asiakastyyppi, jota viesteillään puhuttelee.

Muuttuvassa maailmassa on kysyntää palvelumuotoilulle

Haikosen rohkeus kyseenalaistaa vanhoja tapoja sekä kehittää uusia ideoita ei ole jäänyt huomaamatta hänen esihenkilöltään Kati Maliselta. Malinen kuvailee olevansa todella vaikuttunut Haikosen toiminnasta.

– Marilta tulee todella paljon ihania nostoja! Tutkinnon suorittamisen aikaan ja sen jälkeen olen huomannut, että Marin rohkeus on kasvanut ja hän pystyy rohkeasti tuomaan keskiöön ongelmia ja kehitystarpeita, Malinen hehkuttaa. 

Malinen kertoo, että Jätekukolla palvelumuotoilutyyppiseen ajatteluun tullaan panostamaan myös tulevaisuudessa. Muuttuvassa maailmassa tämänkaltaiselle osaamiselle on kysyntää. 

Palvelumuotoilulle ominainen asiakaskeskeinen ajattelutapa näkyy myös Haikosessa selkeästi.  

– Marin asiakaskeskeinen ajattelu on minusta esimerkillistä. Tämä piirre on toki ollut aiemminkin, mutta koulutus on vahvistanut sitä! Kaikista ihaninta on ollut huomata, että tätä kautta Mari on päässyt vahvistamaan sitä omaa intohimoaan, että kaikki työ on asiakkaita varten. Tämä on sellainen asia, mitä hänessä todella ihailen. Investointi koulutukseen kannatti ehdottomasti, Malinen summaa.

Lähde mukaan kehittämään liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmin! Tuotekehityksen ja palvelumuotoilun koulutuksissa pääset innovoimaan kaupallisesti kannattavia tuotteita ja palveluja parhaiden asiantuntijoiden ohjauksessa. Tutustu tuotekehityksen ja palvelumuotoilun koulutuksiin!