Aikuisena opiskelun tärkeimmät asiat: opintojen joustavuus ja tutkintotodistus

Mika Lindberg on parinkymmenen vuoden ajan hoitanut kaupat kotiin ilman liiketoiminnan tutkintoa. Vuosi sitten hän päätti, että hommaan tulee muutos. Nyt Mika valmistuu liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta ja juhlii samaan aikaan sekä viisikymppisiään että valmistujaisiaan.

Miten opiskelut mahtuivat Suomen ja Baltian väliä matkustavan aluepäällikön arkeen? Kannattiko aikuisopiskelu ja miten se sujui etänäopintoina?

Kuvassa Mika Lindberg, joka opiskeli myynnin johtamista.
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon etäopiskeluna suorittanut Mika Lindberg vastaa Lunawoodin myynnissä Suomen ja Baltian alueista.

Mika Lindberg halusi virallisen todistuksen, jolla voisi todentaa osaamisensa myynnin johtamisesta. Ennen kuin hän pääsi pokkaamaan tutkintotodistuksen, oli vakuututtava tutkinnon sopivuudesta, ajankäytöstä ja tietenkin tehtävä hommia. 

Onnistuuko aikuisopiskelu työn ohella? 

Aivan ensimmäiseksi Mika selvitti, onko opiskelu ja samanaikainen työn tekeminen hänelle mahdollista. Hän kontaktoi Rastor-instituutin osaamispäällikkö Satu Lipposta, sillä Mika ei halunnut lähteä mukaan vuoden koulutukseen epävarmana siitä, olisiko hänellä varmasti aikaa ja resursseja opiskella työn ohella. 

”Minua arvelutti koulutuksen kuviteltu pakonomaisuus, muistikuvani olivat 90-luvun ammattikoulusta. Tenttasin Sadulta, onnistuuko opiskelu oikeasti työn ohella. Kuten moni aikuisopiskelija, mietin, miten voin sitoutua vuodeksi, kun ei koskaan tiedä mitä elämässä tapahtuu. Halusin tietää, että en saa palloa jalkaan, vaan että ehdin oikeasti opiskella.” 

Keskustelut osaamispäällikön kanssa vakuuttivat, ja Mika aloitti myynnin johtamisen koulutuksen etäopintoina. ”Huoli opintojen pakollisuudesta oli turha: koulutus oli joustavaa, työni huomioivaa, yksilöllistä ja ammattimaista”, Mika toteaa. 

Itseluottamus osaamiseeni syveni, asiakaspalveluosaaminen parani ja sain kaikkeen lisää itsevarmuutta.
Kuvassa Lunawoodin aluepäällikkö Mika Lindberg, joka valmistui Rastor-instituutista.
Lunawoodin aluepäällikkö Mika Lindbergillä oli samana päivänä 50-vuotisjuhlat ja valmistujaiset.

Parasta koulutuksessa: ryhmähenki, kouluttajat ja vapaus muokata oppimissuunnitelmaa

Mika Lindbergin mukaan Rastor-instituutin koulutuksen parasta antia olivat vapaus muokata koulutusta muuttuvien työtilanteiden ja tarpeiden mukaisesti, pätevät kouluttajat ja ryhmähenki.

”Ryhmähenki toimi myös verkko-opinnossa. Omassa ryhmässäni osallistujat olivat eri puolilta Suomea. Minulle räätälöidyn oppimissuunnitelman mukaan opiskelin välillä myös ihan toisessa ryhmässä uusien ihmisten kanssa, mutta sielläkin ryhmähenki oli hyvä”, hän kertoo.  

”Verkostoituminen onnistuu ja osaamista pääsee jakamaan muiden kanssa. Näin kuulee muiden toimintatavoista ja saa lisää ymmärrystä muistakin toimialoista."

Vapaus ja joustavuus olivat Mikalle tärkeitä opintojen valintakriteereitä. ”Ne toteutuivat paremmin kuin odotinkaan, ja omien kurssiaikataulujen muuttaminen sujui sukkelasti. Tuki Rastor-instituutista oli erityisen hyvää”, Mika kiittelee. 

Rohkeasti vaan valitsemaan itselle sopiva tutkinto. Sen saamiseksi joutuu näkemään vaivaa, mutta se palkitsee.

Opiskelun tulee tukea työn tekemistä eikä viedä aikaa asiakkailta

Joustavuus opinnoissa on Mikalle ennenkaikkea sitä, että työn tekeminen ei häiriinny opiskelun vuoksi. ”On tärkeää, että myös opiskellessani pystyn tekemään työni aivan yhtä hyvin kuin ennenkin – tai itseasiassa paremmin – ja käyttämään edelleen työprojekteihini niiden edellyttämän ajan”, hän kertoo.

”Aikuisopiskelu ei saa syödä aikaa työltä eikä asiakkailta. Tämä on varmasti myös monen työnantajan näkökulma, kun työpaikoilla sovitaan opiskelusta. Opintojen pitää mahdollistaa samanaikainen työn tekeminen”, Mika Lindberg toteaa. 

Opiskelun pystyy organisoimaan omaan arkeen 

Mika onnistui ajankäytössään etukäteissuunnittelulla. ”Jokainen pystyy organisoimaan opiskelun omaan elämään sopivaksi. Kannattaa miettiä, mitä milloinkin on tulossa ja asemoida opiskelu näiden tekemisten lomaan sekä tehtävien tekeminen rauhallisimpiin aikoihin. Ja ajankäytön hallintaakin voi oppia”, hän toteaa. 

Opiskelusta saa lisää ammatillista itsevarmuutta

Mika keskustelee liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä myös asiakkaidensa kanssa. ”Minun tulee ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti eikä vain omien tuotteitteni osalta. Koulutus tuki tätä erinomaisesti.”

Kuvassa Mika Lindberg, joka opiskeli Rastor-instituutissa myynnin johtamista.
Asiakkaiden tilauksethan ne parasta palkintoa on, ja sitä palkintoa on hyvin riittänyt.

Kokonaisvaltainen kehittyminen näkyy myös oman organisaation sisällä

Mika Lindberg on saanut kiitosta osaamisestaan myös työpaikkansa Lunawoodin johdolta. ”Toimitusjohtajamme Arto Halonen oli mentorini opintojen aikana. Arto kertoi, että kehittymiseni näkee kokonaisvaltaisesti.”

Opiskelu työn ohessa edistää uraa, ja tutkintotodistuksen avulla voi todentaa osaamisensa työnantajalle ja asiakkaille. ”Arvokkaat asiat elämässä näkyvät samalla tavalla työssä ja vapaalla. Minulle näitä ovat vapaus, kannustavuus, itsenäisyys, kehittyminen ja kehittäminen. Nämä ovat parasta myös aikuisopiskelussa.”