Vakuutusyhtiöiden kuntoutuksen opiskelijat - koulutusmuodot

Vakuutusyhtiöiden kautta tulevilla opiskelijoilla on valittavana seuraavanlaiset ammatillisen koulutuksen koulutusmuodot:

 

1. Oppilaitosmuotoinen opiskelu (osa-aikaista Rastor-instituutissa)

Oppilaitosmuotoinen opiskelu soveltuu hyvin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, koska opiskelija voi suorittaa sovitun tutkinnon tai sovitut tutkinnon osat omassa työpaikassaan. Opiskelu edellyttää työsuhdetta, tai, mikäli opiskelija on työtön, työhönvalmennuspaikkaa, jossa tutkinnon voi suorittaa.

Opiskelijalle ei nimetä työpaikkaohjaajaa, vaan hän itse vastaa osaamisen hankkimisesta.

Kuntoutujan uudelleenkoulutuksessa solmitaan yleensä työhönvalmennussopimus, jolloin vakuutusturvan täytyy olla kunnossa. Vakuutusturvan tulee olla voimassa silloin, kun opiskelija on työpaikalla. Oppilaitos hoitaa vakuutuksen koulutuspäivien ajalle. 

Kustannukset
Kustannus on tutkinnon omarahoitusosuus (esim. tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 1590 €).

2. Oppisopimus

Soveltuu työsuhteessa olevalle sekä yrittäjänä toimivalle. Oppisopimus solmitaan määräajaksi työsuhteen päälle eli siksi aikaa, kun tarvittava osaaminen on hankittu. Sopimus voidaan solmia sekä alkavaan että toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Oppisopimus soveltuu kaikkiin näytöillä suoritettaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Se sopii erityisen hyvin tilanteeseen, jossa opiskelija siirtyy uudenlaiseen toimenkuvaan tai hänen toimenkuvaansa tulee uudenlaisia tehtäviä, joita pitää harjoitella ja opiskella työpaikalla.

Tutkinnon suorittamisen ajaksi opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, jonka kanssa suunnitellaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja oppimista. Osaaminen osoitetaan näytöillä, kun osaamista on riittävästi tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin nähden. Oppisopimuksen solmimisesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti. Sopimuksen solmii oppilaitos opiskelijan ja työnantajan kanssa kolmikantaisesti.

Kustannukset
Työnantaja maksaa opiskelijalle TES:in mukaista palkkaa ja työaika on vähintään 25 viikkotuntia tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä. Jos kyseessä on uudelleenkoulutus, työnantajalle maksetaan opiskelijan kuntoutustuki tai sen suuruinen tuki. Koulutus on valtion rahoittamaa, joten se on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle. 

3. Koulutussopimus

Soveltuu työttömälle henkilölle, jolla ei ole työsuhdetta. Koulutussopimus on pääasiallisesti tarkoitettu perustutkintojen suorittamiseen. Sopimus vaatii selkeitä oppilaitosjaksoja ja työelämäjaksoja, joissa hankitaan osaamista käytännön työtehtävissä.

Se voi toimia myös osana opiskelua niillä jaksoilla, joita vastaan hankitaan työelämässä osaamista. Työelämässä toteutettavaa jaksoa varten opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, jonka kanssa suunnitellaan työtehtävät, joissa opiskelija oppii tutkinnon mukaisia tehtäviä. Työtehtävissä toteutettavilla näytöillä osoitetaan osaaminen ja suoritetaan sovittu tutkinnon osa.

Koulutussopimusjakso suunnitellaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan yhteistyössä sopimustyöpaikan kanssa. Sopimus solmitaan tutkinnon osaan kerrallaan ja välissä on jaksoja, jolloin opiskellaan oppilaitoksessa sekä omatoimisesti - nämä jaksot ovat oppilaitosmuotoista opiskelua. Koulutussopimus solmitaan koulutussopimuspaikan tarjoavan työpaikan ja oppilaitoksen välillä.

Kustannukset
Oppilaitoksessa opiskeltavat jaksot ovat oppilaitosmuotoista opiskelua, joille on määritelty tutkintokohtaisesti omarahoitusosuus, joka toimii opiskelijamaksuna (esim. tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnossa se on 1590 €). Opiskelija ei saa palkkaa sopimustyöpaikalta, sillä hänellä ei ole työsuhdetta. Opiskelija voi hakea opintoihinsa opintorahaa, aikuisopintotukea, opintolainaa tai hän voi saada muita etuuksia opiskelun ajalle, kuten vakuutusyhtiön kautta haettavia toimeentulotukia.