Ajankäytön suunnittelu helpottaa opiskelua työn ohessa

Yksi asia kerrallaan oli Kiinnike-Kolmion Riku Tanhuansuun tapa omaksua uusi rooli, kun hänestä tuli varasto- ja myymälätiimin esihenkilö. Riku suunnitteli opintoihinsa liittyvän ajankäytön omaan työtilanteeseensa sopivaksi ja suoritti esihenkilötyön verkko-opinnot Rastor-instituutissa työnsä ohessa.

Riku Tanhuansuun uudessa roolissa oli tärkeää saada kiinni esihenkilötyön kokonaisuudesta. Uudessa työssä oli katsottava asioita laajemmin ja pidemmällä tähtäimellä. Uudenlainen vastuu toi toisenlaiset raamit työn tekemiselle.

Opiskelun tavoitteena tieto, jota voi soveltaa omaan työhön

Uutena esihenkilönä Riku halusi saada enemmän tietoa ja faktoja työn tekemisen tueksi. Opiskelu alkoi kummitella mielessä ja itsenäiset verkko-opinnot kuulostivat hänen tilanteeseensa parhaimmilta. Riku halusi opiskella itselleen kaikkein tarpeellisimmat asiat yksi kerrallaan eikä sitoutua heti pitkään koulutukseen. Sen aika voisi sitten olla myöhemmin. 

Riku-Tanhuansuu_600x350__.jpg
Riku Tanhuansuu opiskeli esihenkilötyön opintoja itsenäisesti verkossa.

Verkko-opinnoissa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja

Työnantaja tuki opiskeluja ja kannusti mukaan. ”Halusimme parantaa uuden esimiehen valmiuksia toimia esimiehenä”, Kiinnike-Kolmion toimitusjohtaja Hannu Ronkainen kertoo. ”Emoyhtiömme Indutrade Group tarjoaa meille aktiivisesti erilaisia koulutusmahdollisuuksia, ja saimmekin heiltä vinkin Rastor-instituutin koulutuksesta.”

Riku lähti positiivisin odotuksin mukaan. ”Aluksi epäilytti, kun opiskelukaverina oli tietokone, botti ja tekoäly, mutta äkkiä ensimmäisenä päivänä tajusin, että osaanhan minä tämän. Tekniikka ja digitaalisuus yllättivät, mutta homma pelitti”, hän kertoo. 

Opintojen ja ajankäytön suunnittelu ovat avain menestykseen

Riku opiskeli työn ohessa ja sai käyttää opiskeluun myös työaikaa. Hän hyödynsi opintojensa suunnittelussa kurssiohjeiden ehdotusta opiskeluajoista ja erilaisiin tehtäviin käytettävistä tuntimääristä. Näiden pohjalta Riku teki oman ajankäyttösuunnitelmansa, eräänlaisen lukujärjestyksen. Näin päivään jäi aikaa myös työn tekemiselle. Opiskelurupeama pysyi ehjänä, eikä oppiminen ollut sirpaleista tiedonjyvien etsintää.

Työ on hektistä, mutta opiskelu onnistuu hyvin, kun kokonaisuus on suunniteltu. ”On tärkeää varata riittävä aika ja keskityttävä teemaan", Riku sanoo. ”Ajattelin, että nyt koulutan itseäni enkä tee mitään muuta – uudesta osaamisestani on hyötyä kaikille.”

Opiskelu vaatii vain tekoja, mutta jos et anna sille mitään, et saa mitään.
Riku Tanhuansuu

Parasta opiskelussa on itsenäisyys ja asioiden liittyminen omaan työhön

Riku Tanhuansuun mielestä parasta oli itsenäinen opiskelu. ”Kaikki käyttämäni aika oli vain minulle ja työpaikalleni. Pystyin keskittymään siihen, miten asia liittyy juuri minun työhöni. Kaikella oppimallani on vaikutus esihenkilötyöhöni. Itsenäisessä opiskelussa ei karata aiheesta”, hän summaa verkko-opintojen hyötyjä.

Tunnistettava muutos opinnoissa on muutos oman työn tekemisessä

Riku Tanhuansuun ja Hannu Ronkaisen mielestä kouluttautuminen näkyy muutoksena työpaikalla. Rikun näkökulmat erilaisiin esimiestehtäviin liittyen laajenivat ja valmius ottaa esille ja käsitellä hankalampiakin asioita parani.

Rikun tekemä tunnistettava muutos on ripeä tarttuminen asioihin. Hän ottaa vaikeimmiltakin tuntuvat asiat heti käsittelyyn, joten ne eivät unohdu tai muutu hankalammiksi. Muutos näkyy työpaikalla ja luo avoimuutta, rohkeutta sekä parantaa yhteenkuuluvaisuutta ja yhteishenkeä. ”Tunnistettava muutos heijastuu tiimiin, työyhteisöön ja asiakkaiden kanssa olemiseen. Omalla esimerkillä näytän suuntaa”, Riku toteaa.

Suunnittelemalla ja aikatauluttamalla opiskeluni johdan omaa osaamistani.
Riku Tanhuansuu

Opiskelu hyödyttää koko työyhteisöä

Hannu Ronkainen on huomannut näkyvän muutoksen. ”Riku tunnistaa ja mieltää entistä selkeämmin oman roolinsa ja vastuualueensa yrityksessämme. Tämän seurauksena hänen otteensa työtehtäviensä hoitamiseen on terävöitynyt”, hän kertoo. 

Riku on tyytyväinen opintoihinsa. ”Sain sen, minkä tulin hakemaan: perustan uuteen työhöni ja esihenkilörooliin”, hän toteaa.

Hannu Ronkainen kokee yhteistyön Rastor-instituutin kanssa hyväksi, erityisesti hän nostaa esille mahdollisuuden suorittaa tehtäviä rauhassa omaan tahtiin, nimenomaan omaan työnkuvaan nähden. ”Tämä poisti turhan suorittamispaineen ja teki koulutuksesta huomattavasti mielekkäämpää.”

Riku Tanhuansuulla on selvät suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Seuraavana mielessä kangastelee itsensä johtaminen. ”Haluan jatkuvasti oppia uutta ja miettiä uusia tavoitteita. Menen uralla eteenpäin askel ja asia kerrallaan.” 

Kiinnike-Kolmio Oy kuuluu kansainväliseen Indutrade-konserniin. Se on rakennusalan palvelemiseen erikoistunut, kiinnikkeiden ja tarvikkeiden tukkukauppa. Kiinnike-Kolmio on palvellut valtakunnallisia rakennusliikkeitä vuodesta 1987 alkaen, vuosien kuluessa toiminta on kehittynyt koko Suomen kattavaksi kiinnikkeiden ja tarvikkeiden tukkukaupaksi.


Johtamisen taitoja voi oppia!

Tutustu Rastor-instituutin johtamisen ja esimiestyön koulutuksiin.

Johtamisen koulutukset

Tutustu myös yrityksille räätälöityihin valmennuksiin.


Tehokasta esihenkilökoulutusta yrityksellesi? Kysy lisää!

Ota yhteyttä!