Kunnianhimoinen Heureka panostaa toiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin

Tiedekeskus Heurekan näyttelyt syntyvät pitkissä ja monitahoisissa suunnitteluprosesseissa. Heurekassa päätettiin panostaa projektitoiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin. 

Tavoitteena oli luoda malli, joka tarjoaa organisaatiolle systemaattisen lähestymistavan projektinjohtamiseen ja läpinäkyvyyden käynnissä oleviin projekteihin. Mallia lähdettiin tekemään yhteiskehittämisenä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa saavutettujen tulosten avulla Heureka esittää tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille vierailleen entistä laadukkaampaa ohjelmaa.

Palvelumuotoilun menetelmillä hyvinvoiva työyhteisö

Vantaalla sijaitseva Heureka on yksi Suomen mielenkiintoisimmista organisaatioista. Se tarjoaa kävijöilleen itse tekemiseen ja kokeilemiseen perustuvia elämyksiä. Jotta Heureka kuuluisi yhä Suomen viiden suosituimman vapaa-ajankeskuksen joukkoon, on sen jatkuvasti kehitettävä omaa osaamistaan ja toimintaansa. Heurekan työyhteisö on kunnianhimoinen, eikä koulutuksen laadustakaan haluttu tinkiä. Tähtäimessä oli maksimoida Heurekan projektien sujuvuus ja niiden läpinäkyvyys palvelumuotoilun menetelmillä. Tavoitteena oli parempi työtyytyväisyys ja ennen kaikkea se arvokkain – hyvinvoiva työyhteisön jäsen.

Palvelumuotoilun keinoin luotiin yhteinen keskustelukulttuuri.
"Palvelumuotoilun keinoin luotiin yhteinen keskustelukulttuuri", sanoo Heurekan näyttelypäällikkö Carina Jaatinen.

Mitä suurempi joukko, sitä laajempi vaikutus

Heurekalla on pitkä kokemus isoista tuotannoista ja haastavista projekteista, mutta projektinhallintakäytännöissä ja projektien johtamistavoissa on ollut runsaasti vaihtelua. Nyt projektitoiminnan kehittämiseen koitti hieno tilaisuus, sillä Heureka sai ELY-keskukselta rahallista tukea muutokseensa. Tuki mahdollisti osallistumisen ELY- täsmäkoulutukseen yli kahdellekymmenelle heurekalaiselle, joista osa toimii muun muassa näyttelytuotantojen suunnittelijoina ja projektipäällikköinä. Koulutuksessa hyödynnettiin esimerkiksi uusimpia palvelumuotoilun keinoja, joiden avulla luotiin yhteinen keskustelukulttuuri ja muotoiltiin prosesseja ketterään kehittämiseen.

- Keskusteleva työyhteisö ei ole yhden tai kahden ihmisen tehtävä, vaan avoin ilmapiiri vaatii kaikkien osallistumisen ja tuen, Heurekan näyttelypäällikkö Carina Jaatinen summaa.

Koulutuksessa hyödynnettiin uusimpia palvelumuotoilun keinoja keskustelukulttuurin kehittämiseen.
Carina Jaatinen

Rakenteet uusiksi ja toimintaan tarkka ohjaus

Carina Jaatinen teki tiivistä yhteistyötä Rastor-instituutin asiantuntijan kanssa, jotta koulutuspäivien anti palvelisi mahdollisimman hyvin juuri Heurekan tarpeita. Palvelumuotoilun menetelmät olivat ennestään tuttuja, mutta yhteisen kehittämistyön lähtökohdaksi kaivattiin tietoa projektihallinnan uusimmista menetelmistä ja Rastor-instituutin asiantuntijaa haastamaan Heurekan toimintatapoja ja ajattelumalleja. Koulutuksen aikana tutkittiin Heurekan organisaation isoa kuvaa ja luotiin uusia koordinoivia rakenteita, Jaatinen innostuu.

- Oikein rakennettu ja tarkoituksenmukainen ohjausryhmätoiminta on nähnyt päivänvalon Heurekan lasiseinien läpi, sanoo Carina Jaatinen.

Olemme kirkastaneet itsellemme, miten projektitoiminnan edellytyksiä parannetaan palvelumuotoilun avulla.
Carina Jaatinen

Asiantuntija – ja läsnäolon tärkeys

Carina Jaatinen pitää erityisen tärkeänä, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus kokea koulutus relevantiksi juuri itselle.

- Koulutuksesta vastaavan asiantuntijan täytyy ymmärtää toimintaympäristöä ja hänen on puhuttava samaa kieltä asiakasorganisaation kanssa. Asiantuntijan omat kokemukset työelämästä rikastuttavat koulutuspäivien sisältöjä ja vuorovaikutusta osallistujien kanssa, Jaatinen toteaa. 

Näyttelypäällikön mielestä onnistunut koulutus luo puitteet, jossa kehittämistä voi jatkaa palvelumuotoilun keinoin. Se ei tapahdu ilman kouluttavan asiantuntijan loistavia vuorovaikutustaitoja. Hänellä on valtava vaikutus ryhmään.

- Tässä koulutuksessa Rastor-instituutin asiantuntija laittoi itsensä likoon. Hänellä oli kyky ottaa porukka mukaan tavalla, josta osasimme vain unelmoida, Carina Jaatinen kiittelee.

Dinosauruksen kokoiset saappaat täytettävinä

Nyt kun Heurekassa on päästy kehittämisen alkuun, tehdään jatkuvaa parantamista osana normaalia projektitoimintaa ja sen ohjausta. Roolituksia on luotu uudelleen ja resurssit on kohdennettu paremmin. 

Organisaatiolta on vaatinut myös rohkeutta jarrutella työn tahtia, jotta tuotantojen rytmitykseen saadaan kestävä pohja. Kehittämistyön tulokset luovat uutta energiaa. Koulutus inspiroi ja rohkaisee puhumaan asioista, joita ei yleensä tulisi sanottua ääneen.

- Olemme saaneet organisaationa käyttöömme mainioita sisäisen kehittämisen työkaluja. Toimintatapojen ja -kulttuurin kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, jota Heureka voi näillä opeilla hyvillä mielin jatkaa, Carina Jaatinen visioi.


Rastor-instituutin asiakaslupaus on tunnistettava muutos. Tunnistettava muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksessa saadut opit näkyvät oikeina, konkreettisina muutoksina työntekijän työssä heijastuen koko työyhteisöön. Tehdään tunnistettava muutos myös sinun liiketoiminnassasi!