Asiakasreferenssit • 03.11.2023

Accountor Services panostaa asiakkaan menestymiseen henkilöstön osaamista kehittämällä

Accountorilla tiedetään, että ajan tasalla oleva osaaminen tukee työhyvinvointia, johtaa hyvin tehtyyn työhön ja tyytyväisiin asiakkaisiin. Voimaa konsulttityöhön -valmennuksessa syvennettiin asiakasrajapinnassa työskentelyn taitoja ja jalostettiin kuuntelu- ja viestintäosaamista.

Osallistujat saivat kotiinviemisinä lisävarmuutta omaan työhön ja uudenlaisia keinoja erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Omaa osaamista uudistetaan asiakkaan parhaaksi 

Rastor-instituutti toteutti Accountor Services Oy:lle konsulttien ja myynnin yhteisen valmennuksen, jonka keskiössä oli asiakaskokemuksen kehittäminen.

Valmennuksessa pureuduttiin asiakastyössä onnistumiseen, arvonluomisen käytäntöihin, asiakkaaseen vaikuttamiseen ja asiakasratkaisujen tuottamiseen. Osallistujat ideoivat tapoja, joilla oma osaaminen valjastetaan asiakkaan hyödyksi ja loivat käytäntöjä osaamisen esilletuomiseksi asiakaskohtaamisissa. 

Accountor Services 600x350 sisältökuva.jpg
Accountor Services on osaamisen näköalapaikalla monessakin mielessä.
Osaamistamme uudistamalla tuotamme jatkuvuutta, joka näkyy asiakkaiden menestyksenä.

Asiakas saa enemmän, kun henkilöstön osaaminen on odotukset ylittävällä tasolla

Valmennuksen taustalla vaikuttaa kaksi Accountor Services Oy:n kehittämisen ammattilaista, liiketoimintajohtaja Minna Kinnunen ja seniorikonsultti, tiimiesihenkilö Leena Kinnunen.

– Osaamista kehittämällä saadaan onnistumisia ensin omassa organisaatiossa ja sitä kautta asiakkaalla, kertoo Minna. – Kaikki toimintamme tähtää siihen, että asiakkaamme menestyisivät. He myös odottavat oppivansa uutta asioidessaan kanssamme, toteaa Leena. 

Hyvinvoiva henkilöstö on avain onnistuneeseen asiakaskokemukseen

– Ihmiset ensin. Meille on tärkeää tarjota keinoja itsestä huolehtimiseen ja voimavaroja jaksamiseen. Kun henkilöstömme voi hyvin, hyvinvointi johtaa hyvin tehtyyn työhön ja se puolestaan johtaa asiakastyytyväisyyteen, sanoo Leena. 

Kun asiakas menestyy, se kimpoaa takaisin ja johtaa koko Accountorin hyvinvointiin.
Accountor Services Minna Kinnunen 600x350_.jpg
Osaamista kehittämällä onnistutaan, toteaa Minna Kinnunen.

Tiimit yhteistyöhön – valmennuksen vaikutukset yllättivät 

Valmennukseen osallistuivat niin tuoreet kuin talossa jo pidempään olleet asiantuntijat. Uudet konsultit ja asiakkuusjohtajat saivat valmennuksesta työkaluja ja kokeneemmat sparrausta ja vahvistusta osaamiselleen.

– Saimme yhteisönä paljon, emme osanneet lähteä edes hakemaan tätä, toteaa Leena.

– Osallistujia oli eri tiimeistä, emmekä aluksi osanneet odottaa, miten innokkaasti kaikki lähtivät mukaan. Yhdessä tekeminen nousi arvoon, kun hiomme käsitteitämme ja yhteistä kieltämme.

– Osallistujat jakoivat tietojaan Accountorin eri palveluista. Päivitetty tuote- ja palveluosaaminen heijastuu laatuna asiakaskohtaamisissa, Leena jatkaa.

Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet toimintaamme tuottaaksemme erinomaista asiakaskokemusta, ja nyt keskityimme nimenomaan asiakkaan kohtaamiseen ja kanssakäymiseen.

Tunnistettava muutos yksilön osaamisessa hyödyttää liiketoimintaa

Minna kertoo, että valmennusohjelman ylätason tavoitteena oli ylläpitää positiivisuutta ja  muutoskykyä sekä vahvistaa edelläkävijyyttä. Valmennuksen tunnistettava muutos liittyy yksilön taitojen kehittymiseen, jonka myötä asiakaskokemus paranee ja asiakas saa kaipaamaansa lisäarvoa. Yhdessä nämä näkyvät tuloksessa.

Accountor Services Leena Kinnunen 600x350.jpg
Uusi osaaminen näkyy laatuna asiakaskohtaamisissa, kertoo Leena Kinnunen.

Kaikille kaikkea -ajatus ei toimi valmennusohjelmassakaan

Minna ja Leena ovat kokeneita osaamisen kehittäjiä. He toteavat, että valmennusta suunnitellessa pitää ymmärtää, että kaikille kaikkea -ajattelu ei toimi. Aina ei mene kuin Strömsössä.

– Kun halutaan tehdä onnistunut valmennus, pitää pohtia, mikä milloinkin sopii. Suunnittelussa tulee huomioida ajankäyttö ja erilaiset lähtökohdat. Pitää ymmärtää, mitä milläkin panostuksella saa, Minna sanoo.

– Valmennuksen päättymisen jälkeenkään vaikutukset eivät saa laantua. On tiedostettava, että ihmiset ottavat uudet työkalut käyttöön eri tavoin. Jotkut heti, toiset hitaammin, Leena toteaa.

Kumppanin valinta on tärkeää. Aidon kehityksen aikaansaaminen edellyttää kumppanuutta. On hienoa, kun organisaatioilla on yhteinen matka.

Yritysyhteistyö on kuuntelua ja kumppanuutta

Oman näköisen valmennuksen ohella Accountor Servicelle oli tärkeää saada kumppani ja koordinoija valmennusten hallintoon. 

– Rastor-instituuttia suositeltiin meille Accountorin sisältä. Koimme, että he kuuntelevat asiakkaita ja pystyivät tarjoamaan riittävästi erilaisia tulokulmia, vaihtuvia teemoja ja eri alojen valmentajia.

– Oppiminen tuottaa aina iloa, Leena toteaa. – Opiskellessa saa aina uutta joka tapauksessa, tämä on tärkeä sanoma koko osaamisen kehittämisessä.

Accountor Services Oy:n osaamisen kehittämisen ytimessä työskentelevät Kinnuset eivät nimestään huolimatta ole sukua toisilleen. Liiketoimintajohtaja Minna Kinnunen vastaa konsultoinnin liiketoiminnoista. Hänen tehtävänään on auttaa asiakkaita ja henkilöstöä onnistumaan työssään. Leena Kinnunen on HR-palvelut -liiketoiminnan seniorikonsultti ja tiimiesihenkilö. Hän toimii palvelupäällikkönä ja luo mahdollisuuksia konsulttien osaamisen kehittämiselle

Accountor on talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin sekä ulkoistuspalveluihin erikoistunut konserni, jonka palveluksessa on noin 2300 ammattilaista 6 maassa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaitaan hyödyntämään modernin teknologian ja digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia jokapäiväisessä tekemisessään. Yhtiön pääkonttori on Espoossa. Suomen lisäksi yhtiö toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa ja Ukrainassa. Accountor-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 260 M€.