Blogi • 22.03.2024

Palvelumuotoilu: Rakasta ongelmaa ja ratkaise se

Palvelumuotoilija Kati Mehtälä kohtaa työssään organisaatioita, jotka tietävät täsmälleen, mitä asiakas tarvitsee. Onko asia todella näin? Palvelumuotoilua hyödyntämällä yritys pienentää merkittävästi riskiä epäonnistua palvelun tai tuotteen lanseerausvaiheessa. 

Palvelumuotoilun hyödyntämisen estää epävarmuus menetelmän soveltuvuudesta. Miten muka palvelumuotoilu vaikuttaa meidän liiketoimintaamme, kysyy turhan moni. 

Kuvassa palvelumuotoilun opiskelun ryhmätyötilanne.

Palvelumuotoilu tuo merkittävää lisäarvoa yritykselle

Tuote- ja palvelukehityskoulutusten tarjoomapäällikkö Hanna Svensberg ja palvelumuotoilija Kati Mehtälä ovat yhtä mieltä siitä, että palvelumuotoiluosaaminen tuottaa yritykselle huomattavaa lisäarvoa.

– Yrityksessä, jossa useampi työntekijä on osallistunut palvelumuotoilukoulutukseen, asiakasymmärrys ja palvelumuotoilun toimintamallit on kiinnitetty erinomaisesti kehittämisen käytäntöihin. Erilaiset työpajat ja asiakkaiden osallistaminen kehittämiseen ovat arkipäivää näissä organisaatioissa, Hanna tietää.

Se, kuka tuntee palvelumuotoilun menetelmät, omaksuu laajan asiakaslähtöisen toimintamallin

Löydä valmis asiakaspotentiaali palvelumuotoilun keinoin

Kouluttajana Kati tuntee ihmisten haasteet. Monet metsästävät aitoa asiakasymmärrystä, toiset painivat palvelumuotoilun juurruttamiseksi organisaatioon. Paljon on saavutettavissa.

– Asiakkaiden kanssa yhteiskehittämällä ja palvelumuotoilua hyödyntämällä yritys luo valmiin ostajapotentiaalin esimerkiksi tuotteelle. Ja tämä tuote ei ole edes vielä matkalla markettiin, Kati sanoo.

Tekoäly auttaa jo nyt palvelumuotoilun eri vaiheissa, kuten ideoinnissa. Vastuullisuus palvelumuotoilussa korostuu tulevaisuudessa entisestään. Molemmat teemat sisältyvät palvelumuotoilukoulutukseen.

Kuvassa kaksi palvelumuotoilun opiskelijaa tekemässä ryhmätyötä.

Esimerkit palvelumuotoilukoulutuksen projekteista vakuuttavat

Kouluttajalle on palkitsevaa pysäyttää ihmiset ongelman eteen ja saada heidät nauttimaan tilanteesta. On ilo nähdä kerätyn tiedon jalostuminen syväksi ymmärrykseksi opiskelijan mielessä. 

– Olen tutustunut todella mielenkiintoisiin kehityshankkeisiin, jotka ovat kaikkea mahdollista sisäisten prosessien ja ulkoisten palvelujen väliltä. Suurimmat onnistumiset ovat niitä, joissa epätoivoiselta ja vaikealta tuntuva haaste on selätetty palvelumuotoilun prosessin avulla, Kati riemuitsee.

Palvelumuotoilu on keino ottaa haltuun isoja ja kompleksisia kokonaisuuksia. Tämän vuoksi palvelumuotoilu on otettavissa käyttöön minkä kokoisessa yrityksessä tahansa toimialasta riippumatta.

Palvelumuotoilun avulla on kehitetty esimerkiksi datan keräämisen ja kuvaamisen prosesseja, kauneudenhoitoalan palvelupaketteja, digimarkkinoinnin toimintamalleja ja HR-käytäntöjä

Palvelumuotoilukoulutuksesta saa eniten irti oman työn ohessa

Rastor-instituutissa palvelumuotoilukoulutuksen asiantuntijat ovat työelämäosaajia, jotka ovat fasilitoineet erilaisia palvelumuotoilun ja palveluliiketoiminnan prosesseja. Koulutuksessa hyödynnetään osallistamisen menetelmiä ja yhteissuunnittelua.

Käytännönläheinen koulutus linkittyy opiskelijan omaan kehittämisen prosessiin ja suurin osa oppimisesta tapahtuukin omalla työpaikalla. Kerran kuukaudessa toteutuvat koulutuspäivät rytmittävät sopivasti kehittämisen etenemistä. Silloin on mahdollista saada toisilta opiskelijoilta vinkkejä ja asennetta kehittämistyöhön.

– Aivan kuten eräs palvelumuotoilukoulutuksen opiskelija on osuvasti todennut, olen oppinut rakastamaan ongelmaa, summaa Hanna.