Blogi • 29.05.2024

Johtaja, mitä ymmärrät vastuullisuudesta?

Blogin kirjoittajana Rastor-instituutin aluejohtaja Janne Leuhtonen

Työssäni aluejohtajana saan tavata paljon päättäjiä, jotka pohtivat vastuullisuutta osana liiketoimintaa. Kuuluisat kirjaimet E, S ja G vaivaavat monen johtajan mieltä. Vastuullisuusteemat ovat kyllä kaikkien päättäjien pöydällä, mutta eri asia on, onko muistio paperipinon päällä vai pahnan pohjimmaisena.

Vastuullisuus on nyt yritysten agendalla.

Vastuullisuusjohtaminen on liiketoimintaa – mistä lähteä liikkeelle? 

Ensiksi on tärkeä ymmärtää, miksi vastuullisuusjohtaminen on liiketoimintaa eikä kohinaa bisneskuplassa. Esimerkiksi CSRD-direktiivi on rakentunut vuodesta 2014 alkaen tullakseen voimaan 2024. Siitä huolimatta meillä on yrityksiä, joille raportointivaateet tulevat yllätyksenä. 

Ehkäpä emme ole juuri se yritys, jota vaade koskee, mutta olemme taatusti sellaisen yrityksen vaikutuspiirissä, jota regulaatio ohjaa. Mikäli emme pysty vastaamaan laajeneviin vaatimuksiin, olemme pulassa. Kohisepa siinä sitten keskenäsi kuplassa.  

Johtajan ei tarvitse olla CSRD-direktiivin tai vastuullisuusraportoinnin asiantuntija, mutta trendi pitää ymmärtää ja osata ennakoida mitä se omalle liiketoiminnalle tarkoittaa.  

Jos et vielä ole vastuullisuusjunan mukana, olet jo myöhässä. Positiivista on se, että kun tänään aloittaa vastuullisuuden johtamisen, on huomenna jo matkalla kohti oikeaa suuntaa.

Vaatimukset valuvat alaspäin – tunnetaanko CSRD-direktiivi ja raportointiosaaminen?

Operatiivinen arki puristaa ja vastuullisuus lyö silmille: päämiehen tulee valmistautua raportoimaan toiminnastaan CSRD-direktiivin mukaisesti vuoden 2024 toiminnan osalta ja vaatimukset leviävät alihankintaverkostoon. Raportin tulee olla valmis vuonna 2025. Yhtäkkiä vastuullisuus, joka on tuntunut suurten organisaatioiden ja poliitikkojen puuhastelulta, onkin konkretiaa.

Kuka tarvitsee vastuullisuusstrategiaa?

Toinen tärkeä asia on ymmärtää mittakaava, eli esimerkiksi se, miten vastuullisuusteemat, kasvava regulaatio ja asiakkaiden tai potentiaalisten työntekijöiden vaatimukset kasvavat. Tarvitsemmeko vastuullisuusstrategian ja päätoimisen tiimin tai henkilön kehittämään sitä vai riittääkö, että meillä on vastuullinen strategia? 

Pk-yrityksen näkökulmasta jälkimmäinen on usein riittävä tapa toimia, mutta ennen sitä pitää olla ymmärrys ja ennen kaikkia määritellyt tavoitteet. Pitää tietää, mitä ja miten tavoittelemme menestystä liiketoiminnassamme ja miten vastuullisuus siihen liittyy. 

Raportointiosaamisen taso ja vastuullisuuden aito huomioiminen ratkaisee, jatkuuko liiketoiminta päämiehen suuntaan vai ei. 
Rastor-instituutin vastuullisuusopinnot liittyvät myös johtajuuteen.

Konkretia kolkuttelee eli miten vastuullisuudesta tulee osa liiketoimintaa 

Pienellä ei ole varaa hifistellä tai tehdä näennäistä vastuullisuustyötä. Johtajina meidän tulee saada nopeasti ytimestä kiinni ja ymmärtää, kuinka vastuullisuus konkretisoituu liiketoiminnaksi.

Pystymmekö vähentämään omaa tai asiakkaamme hiilijalanjälkeä? Onko kilpailuetumme sosiaalisessa vastuullisuudessa, jolla voimme houkutella parhaat osaajat ja moninaisen osaajajoukon? Voimmeko auttaa muita vastuullisuusteemojen ympärillä? Vai teemmekö ehkä samaa kuin tähänkin asti, mutta teemme sen paremmin planeettaamme ja sen tallaajia kunnioittaen? 

Kyse on samasta asiasta kuin laatujärjestelmien parissa: toimitaanko sertifikaatin kiilto silmissä vai ollaanko oikeasti kehittämässä liiketoimintaa.

Kerro, miten vastuullisuus näkyy liiketoiminnassa ja tee siitä myynnin työkalu

Johtajina meidän tulee huolehtia, että osaamme kertoa kuinka vastuullisuus näkyy liiketoiminnassamme ja kääntää sen myynnin työkaluksi. Tässä ei ole syytä oikaista, sillä regulaatio kolkuttelee tässäkin oven takana. 

Jos houkutus viestiä ilman aitoa toiminnan vastuullisuutta nousee ylitsepääsemättömäksi, maineen lisäksi voi mennä rahatkin, EU kun ottaa kantaa perusteettomiin vastuullisuusväitteisiin direktiivin muodossa.  

Toisaalta kun hyvät, oikeat ja perustellut toimenpiteet on tehty, vastuumme on viestiä tästä ja varmistaa, että viestimme kuullaan.

Johtajina meidän tulee ymmärtää, kuinka vastuullisuus konkretisoituu liiketoiminnaksi.

Mitäs sitten, kun olemme valmiita ja vastuullisuus on osa yrityksen arkea?

Älä huolehdi, vastuullisuuden suhteen emme ole koskaan valmiita. Toisaalta johtajalle tämä on lohdullista. Ei tarvitse olla vastuullisuusasiantuntija, riittää että olet muutoksen johtaja. Ei mikään pieni vaade sekään, mutta osa johtajan työtä nyt ja aina.

Vastuullisuus on osa johtamista ja liiketoimintaa.