Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinto

Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto

Koulutuksen kesto 10–15 kk

Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinnossa kehität johtamistaitojasi niin henkilöstön kuin tuotannon ja projektien osalta. Vastuullinen työnjohto huomioi elinkaariuudistukset ja laitekannan elinkaarivaihdot tuotantoprosessissa. Samalla on huolehdittava ympäristönäkökohdista, työturvallisuudesta ja laadusta (ESQ). Tämän koulutuksen avulla yhdistät nämä teemat laadukkaaseen projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä.

Hinta €
1 590

Kysy mahdollisuutta maksuttomaan oppisopimukseen

Yksilöllinen polku tuotannon johtoon ja esihenkilötyöhön

Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinnossa kasvat osaavaksi tuotannon johtajaksi ja esihenkilöksi. Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi tuotantoprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esihenkilönä.

Tutkinnossa pääset rakentamaan yksilöllisen oppimispolun valitsemalla niitä kursseja, jotka tukevat omia osaamis- ja kehittymistarpeitasi tuotantotyön johtajana sekä esihenkilönä.

Tämä työnjohdon koulutus soveltuu teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esihenkilötehtävissä toimiville. Koulutuksessa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun on toimittava tuotannollisessa työympäristössä esihenkilöehtävissä.

Voit halutessasi laajentaa tämän koulutuksen Työteknikon koulutusohjelmaksi, jonka suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

Tutustu myös tuotanto-organisaatioissa päällikön, työnjohtajan tai tiimivastaavan tehtävissä toimiville räätälöityyn Tuotannon työnjohdon koulutusohjelmaan.

 

Vi erbjuder den här examen även på svenska.

Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 10–15 kk. Siihen sisältyy enintään 9 koulutuspäivää sekä itsenäistä verkko-opiskelua 4–8 h viikossa. Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.