Työnjohtajakoulutus jalostui omiin ja yrityksen tarpeisiin

Keijo Marjakoski, Työteknikon koulutusohjelma

Suomalainen Kalaneuvos ei heittänyt henkilöstön koulutusverkkoja vesille ensimmäistä kertaa, kun käyttöpäällikkö Keijo Marjakoski haki itselleen lisää toimintatyökaluja Työteknikon koulutusohjelmasta.

– Rastor* oli entuudestaan tuttu johtoryhmälle pidetystä valmennuksesta, joten yhteistyötä oli mielekästä jatkaa. Työteknikon koulutusohjelma oli myös räätälöitävissä oman taustan sekä tehtäväkentän mukaan, mikä miellytti vaihtoehtoja puntaroidessa, kertoo Marjakoski.

Hänen koulutukseensa valikoitui mm. henkilöstön johtamista, projektinhallintaa sekä tuotanto- ja prosessitekniikan ammatillista osaamista parantavia valmennusosioita.

– Muistan etukäteen katselleeni työteknikkokoulutukseen tarvittavia osa-alueita ja hikikarpalot kihoen pohdiskelleeni lukuaineiden määrää. Viimeksi olin lukiossa pyörittänyt matematiikkaa ja fysiikkaa, mutta peikko olkapäällä osoittautui turhaksi ja loogista päättelykykyä sparraava valmennusosio itseasiassa hyödylliseksi. Tsemppiterveisinä muille sanottakoon, että jos minä selvisin, niin kyllä muutkin!, Marjakoski naurahtaa.

Valmiudet vastaamaan tehdaslaajennukseen

Vuonna 2011 silloisessa V. Hukkanen Oy:ssä, nykyisessä Kalaneuvos Oy:ssä aloittaneen Marjakosken toimenkuva on kehittynyt useamman etapin kautta käyttöpäälliköksi. Kohta valmistuvan, uuden tuotantolaitoksen tarpeet toimivat yhtenä sysäyksenä Marjakosken lisäkoulutukseen.

– Sen lisäksi, että omaa itse halun kehittyä, edetä uralla sekä saada uusia toimintavalmiuksia ja näkökulmia, on tärkeää, että työpaikalla vallitsee positiivinen koulutusvire. Nähdään, miten henkilöstön opiskelupääoman kasvu kantaa hedelmää vastaisuudessa koko yritykselle.

Työteknikon koulutusta pohtiville kannustuksena – jos minä selvisin, niin kyllä muutkin!

Ehtona joustava kalenteri

Työteknikon koulutusohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä ja painopiste työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Marjakosken mukaan aikaresurssit olivat silti tiukilla, eikä jälkikäteen ajatellen aika kenties ollut otollisin koulutuksen suorittamiselle.

– En väitä, että opiskelun, koulutuspäivien sekä oman työn yhteensovittaminen olisi aina sujunut kivuttomasti. Välillä oli pakko priorisoida omia töitä, mutta toisaalta koulutukseen ehkä paneutui sitäkin tehokkaammin sopivan hetken tullen. Rastorin puolelta myös joustettiin ja ymmärrettiin, että tarvitsin lisäaikaa saada näytöt kasaan. Mutta yhteispelin ansiosta selvittiin kunnialla.

Koulutuspäivien antia Marjakoski kehuu pääsääntöisesti hyödylliseksi ja idearikkaiksi. Kouluttajat vaihtelivat sopivasti, samoin päivien aikana käsiteltävät asiasisällöt.
– Myös omalla työpaikalla oli mielenkiintoista huomata, miten asioihin sai ulkopuolista katsantokulmaa käymällä läpi asioita tutun kollegan kanssa, mutta tavallisesta poikkeavissa rooleissa istumalla alas työpaikka-arvioijana ja opiskelijana.

Palkittu projektityö osana koulutusta

Työteknikon koulutusohjelmaan Marjakoski sovitti mukaan yhteistyössä Stora Enson kanssa toteutetun innovatiivisen projektityön EcoFishBox™-kalalaatikon. 100 prosenttisesti kierrätettävä pahvipakkaus on niittänyt mainetta viimeksi Brysselin kalamessuilla ja valittu parhaaksi kestävän kehityksen pakkausratkaisuksi koko maailmassa.

– EcoFishBox™ nivoutui osaksi tutkintoa, koska kaikesta menestyksestä huolimatta uskon sen aluevaltausten olevan vasta alussa ja tarvitsin näkökulmia, jotka skaalautuvat isoonkin mittakaavaan. Idea on loppujen lopuksi äärimmäisen simppeli, mutta ympäristötekona mittava. Meillä on mahdollisuus toimia esikuvana, miten mikromuoveja voidaan torjua maailmanlaajuisesti, Marjakoski avaa uutta pakkausratkaisua, joka on jo otettu käyttöön Suomessa vähittäiskaupan logistiikkamuotona.

Keijo_Marjakoski_500x300.jpg
Keijo Marjakoski, Työteknikko

Opiskelun anti mielessä hioutumassa

Uusia lisäkoulutuskokonaisuuksia Marjakoski ei suunnittele ottavansa onkeensa ihan heti, mutta mieli on avoin ammatillisen osaamisen haastamiseen tulevaisuudessa.

– Uskon, että näillä eväillä pärjätään hyvin pari vuotta. Tilanne on nyt tehdaslaajennuksineen todella hektinen, joten Rastorin koulutuksen kypsyttämät ideat ja isommat linjaukset odottavat lanseerausvalmiudessa, että resurssit taas sallivat, Marjakoski päättää tyytyväisenä.


Artikkeli on julkaistu Rastorin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.