yritysvalmennus-9.jpg

Oberoende av om ditt företag behöver ett kort och effektivt utbildningsprogram eller en långvarig utbildning som leder till examen, hittar du svar på dina behov bland Rastor-instituuttis mångsidiga utbud. Vi hjälper ditt företag med utvecklingsutmaningarna.

Vid planeringen av utvecklingsstigen utgår man alltid från individuella behov, mål och inlärningsstilar. Kurser, kortare utbildningsprogram samt fristående examina är ett bra val då du vill utveckla ditt företags beredskap att svara på de alltmer komplicerade utmaningarna i affärslivet. Våra utbildningar skräddarsys att motsvara organisationernas enskilda behov.

Med dessa alternativ kan man bygga en individuell utvecklingsstig, som är en skräddarsydd inlärningshelhet för ditt företags behov.

Kontakta oss