Trainee -programmet utbildar industrins framtida arbetstagare

Julkaistu 19.11.2019

Oy Botnia Mill Service Ab, som är expert på underhållstjänster inom skogs- och processindustrin, fick via trainee -programmet specialister till företagets nyckelpositioner och Rastors utbildning gav dem förbättrad ledarskapsförmåga.

– Vi står inför samma situation som flera andra företag: många anställda i ledande positioner, med djup sakkunskap inom skogsindustriunderhåll, går snart i pension. Eftersom det inte finns några lämpliga, färdiga utbildningsprogram som fokuserar på industriunderhåll och som skulle utbilda ersättande specialister, bestämde vi oss för att starta ett eget trainee -program berättar Jukka Yli-Penttilä, verkställande direktör för Botnia Mill Service.

Företaget fick många fina ansökningar av diplomingenjörer som antingen var nyutexaminerade, eller som redan hade lite erfarenhet från arbetslivet. Efter intervjuer och lämplighetstest valde företaget ut fem av dem till trainee -programmet. Som en del av trainee -programmet ordnandes också en ledarskapskurs, som företagets nuvarande förmän också deltog i.

– Som föreläsare ville vi ha de allra bästa ämnesexperterna, och Rastors expertnätverk erbjöd precis vad vi behövde. En annan avgörande faktor var Rastors utmärkta referenser, konstaterar Yli-Penttilä.

Tack vare den ändamålsenliga utbildningen och praktiken är deltagarnas förmansberedskap på en helt annan nivå.

En process som förädlar ledarskapsförmågan

Med hjälp av Rastors utbildning kunde vi gjuta en hållbar grund för förmansarbetet, vilket är nödvändigt för dem som är i förmansposition, men också för resten av företaget.

– Vi satsar på att hela tiden utveckla förmansarbetet. Det är en väldigt viktig del av att styra en organisation. Endast med ett gott förmansarbete kan man driva igenom beslut i hela organisationen, och med hjälp av ett lyckat arbete på chefsnivå kan man också lyfta upp frågor nerifrån upp till cheferna, understryker Yli-Penttilä.

Vi beslöt oss för att genomföra utbildningen ett avsnitt i taget för att vi skulle ha möjlighet att välja och ändra på innehållet, så att det hela tiden överensstämde med våra verkliga behov. Deltagarna gav hela tiden analytisk feedback.

– Det här var en utmaning för Rastor, men de lyssnade noga på oss, reagerade snabbt och genomförde alla ändringar på ett flexibelt sätt. Det finns nog många andra som också har ett brett expertnätverk, men finns det verkligen riktig expertis bakom namnen? Rastor har bevisat att de har det, berömmer Yli-Penttilä.

BotniaMill-Jukka-500x300.jpg

Rätt position inom organisationen

De som deltog i programmet arbetade under ett års tid inom olika enheter på Botnia Mill Service med både ansvarsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Det här krävde dessutom ett starkt engagemang av de övriga arbetstagarna. Det lönade sig att satsa.

– Tack vare den ändamålsenliga utbildningen och praktiken är deltagarnas förmansberedskap på en helt annan nivå. Vi ville använda trainee -programmet för att utbilda riktigt duktiga nyckelpersoner till vårt företag, och vi uppnådde våra förväntningar.

Av fem deltagare anställde företaget fyra. De har varit extremt nöjda både med programmet och med sin nya roll.

– Deltagarna har hittat sina egna platser i organisationen. De kände redan till branschen, praxis och medarbetarna så vi behövde inte ge dem någon skild introduktion. De är alla nu redan väldigt viktiga specialister och i fortsättningen kommer de att bli ännu viktigare för organisationen, berättar Jukka Yli-Penttilä, som blev positivt överraskad av hur väl programmet faktiskt utföll.

Dela denna sida