Arbetsplatsprofil – Everything DiSC

Har du någonsin undrat varför det är enklare att få bra kontakt med vissa personer än med andra? Varför är det lättare att komma överens med vissa och betydligt svårare med andra? Om du vill veta vad det här kan bero på, kan man dra nytta av Everything DiSC Arbetsplatsprofil.

aikuisopiskelu-janne-elina-outi3.jpg

Förbättra relationerna i din arbetsgemenskap med hjälp av verktyget Everything DiSC – Arbetsplatsprofil

DiSC-modellen är ett verktyg som i tiotals år har hjälpt människor förbättra sina relationer genom att analysera deras arbetsstilar. DiSC har man nytta av i situationer där människor interagerar med varandra, vare sig det är frågan om kollegor, kunder eller samarbetspartners.
DiSC-modellen bygger på fyra grundläggande stilar: dominans (D), inflytande (i), korrekthet (C) och stabilitet (S). Allas personliga profiler är en blandning av de fyra stilarna, men i de flesta fall är 1-2 stilar starkare.

Vad har man för nytta av DiSC-profilen?

  • Du får en ökad förståelse och uppskattning för olikhet inom arbetsgemenskapen
  • Du får verksamhetsmodeller som hjälper dig anpassa ditt beteende till andra människors DiSC-stilar
  • Du har lättare för att hitta fungerande interaktionsmetoder för att till exempel nå uppställda mål och uppnå konsensus samt lösa problem och konfliktsituationer.
  • Resultaten kan användas i förmansarbete, för att effektivera teamets verksamhet, inom försäljning och kundservice samt vid rekrytering och för att utveckla sig själv.
  • Du får bra tips för att motivera – det som motiverar vissa kan vara en mardröm för andra

Vem lämpar sig DiSC för?

DiSC lämpar sig för alla som vill utveckla sina interaktionsfärdigheter.

Genomförande

Man gör en självutvärdering på nätet varefter den som gjort självutvärderingen får en personlig analys som man går igenom tillsammans med en DiSC-coach.  
Förutom personliga analyser kan man också analysera interaktionsmönster inom grupper t.ex. i team eller arbetspar.

Pris

Pris från 250 €/pers + moms 24 %. Priset omfattar den personliga analysen och 1 h genomgång av profilen med en DiSC-coach.