Examen för HR-assistent var nyckeln till mitt drömyrke

Heidi Hudson, Henkilöstöassistentin tutkinto

Heidi Hudson, rekryteringskonsult, StaffPoint

Nu har jag mitt drömjobb, tack vare mina HR-studier som spelade en stor roll i att jag fick byta till mitt drömyrke inom HR.

När jag sökte jobb, insåg jag utbildningens betydelse för hur mycket jag ville ha just det yrket och hur motiverad jag är.

Efter att ha jobbat i restaurangbranschen i tio år var jag redo för nya utmaningar, men ville utnyttja den erfarenhet jag redan hunnit skaffa mig. I mitt arbete har själva individen alltid varit det viktigaste, och jag vill ta var och en i beaktande. Jag insåg att HR kunde vara rätt bransch för mig. Då hittade jag Examen för HR-assistent.

Markkinointi-instituutti* övertygade mig som utbildningsanordnare, och utbildningen var praktisk då jag kunde avlägga den vid sidan av jobbet utan att göra specialarrangemang. Jag är tacksam för att min dåvarande arbetsgivare förstod hur viktiga studierna var för mig.

Några veckor innan jag skulle avlägga min examen, gick jag på en jobbintervju och blev vald som rekryteringskonsult vid StaffPoint. På grund av min bakgrund i restaurangbranschen har jag specialiserat mig på att rekrytera arbetskraft till hotell-, restaurang- och cateringbranschen, men inom HR kan man specialisera sig på många olika områden.

Några veckor innan jag skulle avlägga min examen, gick jag på en jobbintervju och blev vald som rekryteringskonsult vid StaffPoint.

En översikt över HR-arbete och praktiska färdigheter för att arbeta inom HR

Utbildningen ger förutsättningar att byta yrke eller bransch, medan inlärningen av det praktiska sker i själva arbetet. Varje kurs som ingick i examen för HR-assistent lärde mig någon väsentlig, praktisk färdighet.

Vi började med Arbetslagstiftningen, som utgjorde grunden för allt annat. Man måste känna till lagarna för att kunna göra rätt. Jag lärde mig bl.a. vilka rekryteringskanaler når de bästa kandidaterna och hur man gör en arbetsplatsannons som väcker arbetssökarnas intresse.

Examen för HR-assistent gav en bra översikt över arbetet och gav goda förutsättningar att arbeta inom HR. Praktiska exempel som hämtats direkt från arbetslivet och diskussioner med kurskamrater och utbildare under undervisningsdagarna utvidgade min förståelse för de olika HR-rollerna. Alla hade ett genuint intresse att diskutera gemensamma teman. Eftersom jag är ny i branschen, uppskattade jag också möjligheten att bygga ett eget HR-nätverk.

När jag bekantade mig med HR och HR-utbildningar på nätet märkte jag att Markkinointi-instituutti* hade det bredaste och kvalitativaste utbudet. Utbildarna kommer från arbetslivet och kan sålunda berätta vad som verkligen händer i olika företag.

Att byta bransch kräver uthållighet

Karriärbyten kräver mycket arbete, vilja och engagemang, men jag uppmuntrar alla som överväger att byta karriär att bara sätta igång. Så slipper du ångra dig senare. Om du redan nu funderar på att byta karriär, är det förmodligen något du vill göra. Studierna får nog plats tillräckligt högt upp på prioritetslistan, och om du har viljan kommer du att hitta tid.

Jag själv är ett levande exempel på att det är möjligt att byta till sitt drömyrke om man är färdig att jobba hårt och göra modiga beslut.

Utbildningen en viktig anledning till att Heidi valdes

Harri Lappalainen, Key Account Manager, StaffPoint Oy, Heidi Hudsons chef

Att Heidi blev vald som rekryteringskonsult hade mycket att göra med det faktum att hon avlagt examen för HR-assistent. Hennes HR-studier var ett bevis på hennes intresse för branschen och den lediga anställningen. Därtill hade ingen annan i vårt rekryteringsteam en HR-utbildning, så Heidi kompletterar vårt team fint. Heidis arbetserfarenhet och hennes kunskaper om branschens praxis är också en stor fördel när hon rekryterar arbetskraft inom restaurangbranschen.

Även om man hela tiden lär sig mer och mer arbetsfärdigheter på arbetsplatsen, ger utbildningen goda verktyg och grundläggande kunskaper om hur man lyckas i sitt arbete. Arbetslivet ändras i snabb takt, och en utbildning som avlagts vid sidan av arbetet är ett tecken på arbetstagarens eller -sökarens uthållighet, motivation och förmåga att organisera sin vardag och tidsanvändning. Dessa är viktiga arbetslivsfärdigheter.

*Artikeln publicerades ursprungligen på Markkinointi-instituuttis webbplats. Markkinointi-instituutti och Rastor gick samman 1 januari 2020. Det nya företaget döptes om till Rastor-instituutti.

Examen för HR-assistent

Läs mer och anmäl dig

Dela denna sida