Yrkesexamen i arbete som teamledare stärkte tron på den egna kompetensen: ”Nu vet jag att jag gör rätt”

Raidi Rannama, yrkesexamen i arbete som teamledare studerande
Raidi Rannama valde Rastor-instituutti för deras mångsidiga kursutbud och skickliga utbildare. Hennes positiva uppfattning förstärktes under vägen.

Försäljningschef Raidi Rannama har ett ambitiöst mål: hon vill vara den bästa möjliga chefen. Yrkesexamen i arbete som teamledare gav rum för egna insikter och hämtade med sig en hel massa verktyg för vardagen – och till och med en ny titel på arbetsplatsen.

Raidi Rannama, försäljningschef för programvaruföretaget Vitec Futursoft som specialiserar sig på IT-lösningar för bil- och maskinindustrin, har alltid siktat högt.
– När jag var barn sa jag till min mamma att när jag är vuxen kommer jag att bära kostym på jobbet och hantera viktiga papper. Min barndomsdröm har gått i uppfyllelse, ler Raidi Rannama.

Rannama visste att hon var bra på sitt jobb redan när hon deltog i teamledarutbildningen. Dock fick hennes ständiga sökande efter självutveckling henne att fundera hur hon kunde bli ännu bättre.

– Jag studerar för att jag vill utvecklas. Teamledarutbildningen har gett mig en massa insikter. Nu kan jag vara säker på att jag gör saker rätt. Min engagerande och delaktighetsfrämjande ledarstil lyfter fram mina anställdas bästa sidor och uppmuntrar dem till självledarskap.

Jag studerar för att jag vill utvecklas. Teamledarutbildningen har gett mig en massa insikter.

Yrkesexamen i arbete som teamledare imponerade med sitt arbetslivsorienterade innehåll

Rannama valde Rastor-instituutti för deras mångsidiga kursutbud och skickliga utbildare. Hennes positiva uppfattning förstärktes under vägen. Därför valde Rannama att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning genast efter sin yrkesexamen i arbete som teamledare.

– Jag tycker om Rastor-instituuttis utbildningar för att de riktar sig mot arbetslivet. Jag blev särskilt imponerad av den höga kompetensen hos utbildarna, som (var) alla var experter inom sitt eget område eller verksamma i arbetslivet som företagare. De goda meriterna och de äkta, genuint användbara lärdomarna förstärkte min uppfattning om utbildningens höga kvalitet. Dessutom fick man personlig handledning om man behövde det.

Rannama blev glatt överraskad av kamratstödet hon fick i närundervisningsgrupperna.

– Det var fint att kunna diskutera konfidentiellt om sådana saker som alla chefer brottas med. Jag uppskattade möjligheten att kunna samarbeta med andra i chefsposition.

Raidi Rannama, lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelija.

Med siktet på det som motiverar – skräddarsydd yrkesexamen i arbete som teamledare

Rannama berättar att hon är en rättvis, ärlig och engagerad chef. Hon betonar vikten av att lyssna; det är viktigt att fråga den anställde vad det är som motiverar hen. Då kan arbetsbeskrivningen utvecklas i önskad riktning.

– På samma sätt gör man i Rastor-instituutti när utbildningshelheten utformas. De frågade mig vilka delområden jag ville förstärka, och min utbildning formades utifrån mina svar. Jag valde de valfria kurserna Skötsel av kundrelationer och Utvecklingsplan för teamledararbete. Jag kände att de skulle ge mig största nyttan i arbetslivet.

Det var fint att kunna diskutera konfidentiellt om sådana saker som alla chefer brottas med. Jag uppskattade möjligheten att kunna samarbeta med andra i chefsposition.

Nya insikter i det egna arbetet

Hennes examen i arbete som teamledare inspirerade Rannama att utbilda teamets marknadschef till storkundsansvarig.

– Jag imponerades av att Rastor-instituutti gav mig en egen kontaktperson som jag kunde vända mig till med vilken som helst fråga jag hade om utbildningen. Då insåg jag att också företag borde satsa på en liknande verksamhetsmodell. Nu har vi en storkundsansvarig som stöttar våra kunder när det behövs. Den nya arbetsbeskrivningen har bemötts positivt både hos Vitec Futursoft såväl som hos våra kundföretag, säger Rannama.

Hur kunde en yrkesexamen i arbete som teamledare eller någon annan chefsutbildning stötta dig i ditt arbete?

Läs mera om våra chefsutbildningar

Dela denna sida