Distansundervisningens effektivitet och gemenskap överraskar

24.3.2020

”Fungerar bättre än jag förväntade mig på distans” svarade en av våra studerande inom projektproduktion dagen efter att Rastor-instituutti meddelat att alla undervisningsdagar ska ske på distans på grund av den exceptionella situationen.

Undervisning på distans präglas lätt av fördomar. Blir det enbart en monolog av utbildaren? Hur ska intresset upprätthållas? Får jag kontakt med de övriga i gruppen? De studerandes feelismätare kullkastar fördomarna eftersom alla beskrev stämningen med en nöjd smiley.

I den här artikeln berättar vi hur Rastor-instituutti planerar distansundervisningen, hurudana verktyg utbildarna och de studerande har tillgång till och hur vi garanterar kvalitativa undervisningsupplevelser och -resultat även då de traditionella undervisningsdagarna, som samlar studiegruppen i klassrummet, inte ordnas. 

Gemenskap sporrar till bäst resultat även i distansundervisning

Rastor-instituuttis utbildningar planeras alltid utgående från inlärningsmålsättningarna. Till utbildningen väljs innehåll, undervisningsmetoder och verktyg samt övningar som hjälper den studerande att djupare utveckla sin kompetens och ger den största nyttan för att utveckla sitt arbete. På samma sätt gör vi i utbildningen som arrangeras på distans.

Men hur förverkligas gemenskapen i distansundervisningen, gemenskapen som enligt forskning avsevärt ökar inlärningen?  

”I planeringen av distansundervisningen satsar vi ännu mer än i närundervisningen på att skapa en upplevelse av gemenskap och att möjliggöra lärande av varandra. Aktiveringen av studeranden under undervisningsdagen upprätthåller intresset och förbättrar framför allt inlärningsresultatet”, säger Leea Kantelus, näringslivschef och utbildare vid Rastor-instituutti.

I planeringen av distansundervisningen satsar vi ännu mer än i närundervisningen på att skapa en upplevelse av gemenskap och att möjliggöra lärande av varandra.
Leea Kantelus | näringslivschef och utbildare, Rastor-instituutti

Utbildaren skapar interaktion genom att aktivt engagera de studerande i att diskutera, fråga och dela sina erfarenheter. Gruppens åsikter och tankar kommer även fram med hjälp av snabba enkäter. De studerande får grupparbetsuppgifter och flera grupparbeten kan utföras under en utbildningsdag.

”Kvalitativ utbildning, oberoende av format, baseras alltid på bra planering och på att vi är beredda på förändringar”, berättar kompetenschef Sari Partiainen. ”Vi planerar också in lite extra engagerande innehåll, för säkerhets skull.”

Vi handleder i distansundervisningen

För att upprätthålla intresset är det viktigaste att dela upp undervisningsdagen och att ofta byta mellan olika studieformat. Mikropauser, andningsövningar under pausgymnastiken och längre pauser upprätthåller koncentrationsförmågan.

”Studerande behöver inte oroa sig för om de kan använda tekniken rätt eller om den stör deras inlärningsupplevelse. I början av utbildningen går vi alltid igenom utbildningsdagens struktur, gemensamma tillvägagångssätt, tillgänglig teknik samt hur den studerande själv aktivt kan delta och påverka hur dagen framskrider", säger kunskapschef Tiina Bergholm. "Vi beaktar behovet av specialstöd i både när- och distansundervisningen."

”Det här undantagstillståndet är även en fin möjlighet för våra studerande att lära sig nya metoder för inlärning och studier", säger kunskapschef Susanna Valkeus.

Vi har en bred kompetens gällande arbetsredskap och en djup förståelse för nätpedagogik. Som ett resultat av flera års utvecklingsarbete har vi flera testade metoder och redskap för utveckling av kompetensen på nätet
Anna Tapper | planeringen och utvecklingen av e-lärandemiljön, Rastor-instituutti

Distansundervisning en del av utbildningshelheten

Undervisningsdagarna, på distans eller som närundervisning, utgör endast en del av Rastor-instituuttis inlärningsprocess för utbildningar. De är kopplade till studier i lärandemiljöer och självstudieperioder som stöds genom handledning via nätet.

”Vi har tillgång till ett omfattande video- och podcastbibliotek som används som självständigt studiematerial. I e-lärandemiljön framskrider de aktiverande övningarna gradvis före och efter undervisningsdagen”, berättar Anna Tapper, som ansvarar för planeringen och utvecklingen av e-lärandemiljön.  
 

Etäopiskelu_Rastor-instituutissa.jpg
Susanna Valkeus (till vänster), Tiina Bergholm och Sari Partiainen (ovan) samt Anna Tapper och Leea Kantelus (nedan) från Rastor-instituutti. Rastor-instituuttis utbildningar planeras av ett mångsidigt team.

Trots att en del av studierna är självständiga, oberoende av tid och plats, är den studerande inte ensam. 

”Man får respons eller kommentarer av sin tutor eller utbildare i övningarna och vi handleder studerande på nätet. En del av undervisningen innehåller även personlig sparrning via videoförbindelse", säger Tapper.

”Och vi kontaktpersoner i utbildningen kan oberoende av tid och plats kontaktas per telefon, e-post eller lärandemiljön Oiva", påminner Partiainen. 

Undervisningens effekt för den enskilda studerandes kompetens och utförande av det egna arbetet säkerställs genom att var och en väljer uppgifter och övningar relaterade till det egna arbetet.

Mångsidigt team garanterar pedagogisk och teknisk kvalitet på distansstudierna

Rastor-instituuttis utbildningar och digitala inlärningsmetoder utvecklas av ett mångsidigt team. Bland utbildningsplanerarna har många pedagogisk utbildning, såsom examen inom vuxenutbildningsvetenskap eller yrkespedagogisk lärarutbildning. De stöds av experter inom nätpedagogik, e-lärandemiljöer och tekniska lösningar. Det här samarbetsnätverket identifierar utvecklingsbehovet och säkerställer en både tekniskt och pedagogiskt kvalitativ utbildning.

Digitaliseringen har redan länge varit en del av Rastor-instituuttis strategi eftersom kunderna har behov av allt mångsidigare digitala lösningar för att utveckla kompetensen och affärsverksamheten.  

”Vi har redan i flera år byggt upp, testat och piloterat olika lösningar. Vi har en bred kompetens gällande arbetsredskap och en djup förståelse för nätpedagogik. Som ett resultat av flera års utvecklingsarbete har vi flera testade metoder och redskap för utveckling av kompetensen på nätet", berättar Anna Tapper, som ansvarar för planeringen och utvecklingen av e-lärandemiljön. 
 

etaopiskelu3.jpg

Utbildarna får stöd i nätpedagogik och teknik angående distansundervisning

Rastor-instituuttis utbildare är professionella experter direkt från arbetslivet. Hur är de beredda att utbilda på distans?

”Våra experter är professionella inom sin egen specialbransch och många av dem är även erfarna coachar. Rastor-instituuttis personal stöder planeringen av utbildningen med vår nätpedagogiska kompetens och de tekniska verktygens möjligheter för att säkerställa att genomförandet på nätet också blir en effektiv inlärningserfarenhet", säger Bergholm.

Under själva undervisningsdagen ser Rastor-instituuttis personal till att verktygen fungerar problemfritt och handleder såväl experter som studerande i användningen av verktygen. Vid behov modererar de även nätutbildningens teknik som stöd för experten.

”Jag tror att många av våra utbildare kan lägga till en ny kompetens på sin meritförteckning tack vare vårt stöd och vår handledning", säger Valkeus. 

Precis som under närundervisningsdagarna är det just de metoder och verktyg som individuellt väljs för varje genomförande i distansundervisningen som bäst tjänar inlärningsmålsättningen.

Vi nätverkar och gör grupparbeten även i distansundervisningen

Rastor-instituutti använder videotjänsten Zoom som redskap i distansundervisningen. Den har använts för genomförandet av utbildningarna redan under några års tid, så både personal och utbildare är redan erfarna användare av tjänsten.

I Zoom-videoundervisningen följer studerande med och deltar aktivt i undervisningen via sin egen dator. I de avsnitt som utbildaren håller, ser den studerande både en videobild av utbildaren och studiematerialet. Med hjälp av olika redskap svarar studerande på enkäter och omröstningar och kan be om ordet och visa tummen upp på andras kommentarer. Man kan ställa frågor genom att chatta eller be om ordet.

” Utbildarna har gruppen att diskutera via videoförbindelse, precis som man gör ansikte mot ansikte i utbildningsutrymmen, för att dela med sig av värdefulla erfarenheter”, berättar Leea. 

Grupparbeten genomförs även smidigt i Zooms grupparbetsrum. Utbildaren eller utbildningsmoderatorn delar in deltagarna i grupper och ger dem uppgifter och en tidtabell. Diskussionen fortsätter inom grupperna via videoförbindelse tills det igen är dags att samla ihop hela studiegruppen för att dela med sig av sina erfarenheter och resultat från grupparbetet.

Det är dock inte meningen att distansutbildningen ska vara en teknikkavalkad, utan teknologin används för att kunna genomföra en effektiv, resultatinriktad undervisning, för att skapa gemenskap och för att upprätthålla deltagarnas intresse. Precis som under närundervisningsdagarna är det just de metoder och verktyg som individuellt väljs för varje genomförande i distansundervisningen som bäst tjänar inlärningsmålsättningen.  

För artikeln har följande professionella som ansvarar för utbildningarna vid Rastor-instituutti intervjuats:  Tiina Bergholm, Leea Kantelus, Sari Partiainen och Susanna Valkeus, som snart utexamineras från den yrkespedagogiska lärarutbildningen samt Anna Tapper som ansvarar för planeringen och utvecklingen av e-lärandemiljön.
 

Dela denna sida