Markkinointi-instituutti och Rastor går samman – Rastor-instituutti erbjuder utbildnings- och karriärtjänster för individer och företag

19.12.2019

Två framgångsrika utbildningsaktörer, Markkinointi-instituutti och Rastor, påbörjar sin gemensamma resa 1.1.2020 i egenskap av Rastor-instituutti.

Rastor-instituutti erbjuder livsförändrande inlärningsupplevelser och karriärmöjligheter samt driver företagens tillväxt. Rastor-instituutti deltar med dess kompetensutvecklings- och sysselsättningstjänster i att göra Finland till ett föregångsland med avseende på arbetslivets produktivitet och välstånd.

Fusionen 1.1.2020 som bildar Rastor-instituutti skapar en nationell aktör som erbjuder tjänster för kompetensutveckling och sysselsättning.

Namnet Rastor-instituutti hedrar de två ursprungliga företagens anrika historia och deras passion för utveckling. Såväl Rastor som Markkinointi-instituutti har med passion utvecklat det finska arbetslivet och dess aktörer. Företagen har haft hundratusentals personer och tusentals företag som kunder. Gemensamt har de 160 års erfarenhet av att driva företagens tillväxt och stärka individernas yrkeskompetens.

Toni Berkowits
Toni Berkowits, direktör på Rastor-instituutti

Vårt kundlöfte – Märkbar förändring

Med kundlöftet Märkbar förändring riktar Rastor-instituutti uppmärksamheten mot kompetensutvecklings- och sysselsättningstjänsternas slutresultat. Det väsentliga är att det uppstår en avsedd förändring som är märkbar för kundernas klientel, kollegor, förmän och övriga intressenter.

Även Rastor-instituuttis omfattande kompetensnätverk, som består av inom sin bransch namnkunniga experter och coachar, deltar i att hålla kundlöftet. Kompetensnätverket garanterar att kunderna alltid åtnjuter aktuell know-how som härstammar direkt från arbetslivet.

– Vi gläds över att våra kunder återkommer alltjämt på nytt, då det ger oss tillfället att åtnjuta ett långvarigt samarbete och bevittna frukterna av vårt samarbete. Våra kunder möjliggör vår existens, sammanfattar Toni Berkowits, nuvarande verkställande direktör på Markkinointi-instituutti och Rastor samt blivande VD för Rastor-instituutti.

– Vi har satsat hårt på digitaliseringen av våra tjänster för att stöda utvecklingen av kompetens och affärsverksamhet på flera fronter. På så sätt kan vi skapa exceptionell kundkvalitet för våra kunder, oavsett om det gäller individer eller företag. Tack vare fusionen kan vi nu erbjuda våra kunder ett mycket kvalitativt tjänstekoncept i egenskap av Rastor-instituutti, säger Berkowits.

En nationell partner för att driva tillväxten

Rastor-instituutti erbjuder kompetensutvecklande tjänster inom bl.a. följande kunskapsområden: förmansarbete och ledarskap, ekonomi och finansiering, marknadsföring och kommunikation, försäljning och kundrelationer, produktutveckling och tjänstedesign, HR, logistik, arbetsledarskap samt teknik och byggande. Rastor-instituutti är också läroavtalsutbildare och arrangerar Utbildningsstyrelsens officiella yrkesutbildningar.

Förutom kompetensutvecklande tjänster erbjuder Rastor-instituutti även sysselsättningstjänster, med vilka man tryggar tillgängligheten av kompetent arbetskraft och på så sätt säkerställer tillväxten hos finländska företag. Sysselsättningstjänsterna består av rekryterings-, precisions- och omställningsutbildningar samt omställningsskyddstjänster. 

Tack vare fusionen är Rastor-instituutti en betydande nationell tjänstepartner för individer och företag. Enheterna finns på fem orter: i Esbo, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Dessutom betjänar vi efter behov våra kunder runt omkring i Finland.

– Förutom att vi finns på fem orter, besöker vi även kunden exakt där vi behövs. Vi kan ordna med coachning och utbildning överallt där nationella företag har sin verksamhet och tillföra mervärde med vår lokalkännedom, säger Berkowits.

Rastor-instituutti sysselsätter ca 150 personer, och dess förväntade omsättning för 2020 är ca 20 M€. Rastor-instituutti ägs av Rastor-instituutti ry. 

Toni Berkowits,
Rastor-instituutti, direktör
toni.berkowits@rastorinst.fi, tfn 050 347 4734

Dela denna sida