Digital kompetens är ingenting man föds med, utan en attitydfråga

Julkaistu 9.10.2019

Alldeles för ofta är det åldern som avgör vem som lär sig nytt och vem som deltar i digitala projekt. Alla inblandade borde fundera över sin egen attityd.

En bekant situation: tekniken skrämmer, molnet slukar all data och dessutom är koderna borttappade. Ändå är det inte den tekniska digitala kompetensen som saknas på de finska arbetsplatserna, utan det som saknas är snarare en uppmuntrande och bekräftande attityd, lust att experimentera samt självsäkerhet. Det är först när vi utvecklar de här sakerna som vi kan få ut allt av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Rastors verkställande direktör Toni Berkowits höll nyligen ett tal inför företagsledare, där han påminde oss om att det finska näringslivet inte har råd med att det endast är de så kallade diginativa ungdomarna som drar nytta av digitaliseringen. Enligt Berkowits borde man inte ens använda sig av ordet diginativ, eftersom det lämpar ett alltför stort ansvar på en enda åldersgrupp.

När man stämplar ungdomar som diginativa lyfter man fram deras kompetens, men jag tycker att man samtidigt fråntar de övriga ansvaret för digital kunskap och dessutom utestänger man dem från projekt som kräver digital kompetens. Berkowits oro är befogad, eftersom det digitala inte endast är ett redskap, utan det är också frågan om att delta - att alla bidrar till projektet och att man utnyttjar allas potential.
Det digitala angår alla - hur är det hos er?

Det är fel att kalla ungdomarna för diginativa, för de är på riktigt inte födda med iPhones manual tatuerad i hjärnan. De kan som vill kunna, och framför allt eftersom omgivningen förväntar sig att de skall kunna. Det här borde uppmuntra alla dem som upplever sig ha blivit kvar på stranden, eller som är rädda för att bli under följande digitåg.

Arbetsgivarna har i sin tur skäl att se över på vilket sätt de uppmuntrar sin personal till livslångt lärande och till att upprätthålla sina arbetslivsrelaterade färdigheter. Har ni samma förväntningar på den digitala kompetensen hos olika åldersgrupper? När ni övar på att utnyttja digitaliseringen; utgör det en del av det fortlöpande arbetet eller sker det bara i de projekt där det medverkar folk som är intresserade av det digitala? Finns det arbetstagare som diskret delegerar den digitala biten till någon yngre, eftersom han eller hon skäms över sina egna bristfälliga färdigheter eller tror att kollegan liksom på ett medfött sätt behärskar de digitala redskapen? Rekryterar ni diginativa eller uppmuntrar ni samtliga inom personalen att under hela den tid de arbetar för er utveckla sina färdigheter?

Det känns bekant: svetten lackar så fort det blir tal om digitalisering. Eller kanske det inte alls berör vårt företag, eftersom vi redan missade tåget? Med tidsenliga kunskaper och färdigheter blir arbetet effektivt och alla har möjlighet att delta. Och bäst av allt, det är attityden och inte åldern som är avgörande - och det gäller alla inblandade.

Bekanta dig med en utvidgad kompetens

Dela denna sida