MEDDELANDE: Vi ordnar högkvalitativa utbildningar även i undantagssituationer

Meddelandet har publicerats 13.3.2020 och uppdaterats 27.8.2020 och 7.10.2020.

Vårt omfattande utbud av utbildning finns tillgängligt för dig även trots den gällande undantagssituationen. Vi genomför utbildningsdagarna vid överenskommen tidpunkt som distansutbildning. 

Vi garanterar bästa möjliga tjänstekvalitet för våra kunder under dessa exceptionella omständigheter: 

 • Som utbildningsexperter har vi den pedagogiska expertis som krävs för att kunna erbjuda en högkvalitativ och meningsfull utbildning både som närundervisning och virtuellt.
 • Vi använder moderna verktyg och har teknisk expertis till att genomföra distansutbildningar. 
 • Som vår kund behöver du inte oroa dig för om du kan använda tekniken rätt. I början av utbildningen går vi alltid igenom utbildningsdagens struktur, gemensamma tillvägagångssätt, tillgänglig teknik samt hur den studerande själv aktivt kan delta och påverka hur dagen framskrider. 
   

Distansundervisningens effektivitet och gemenskap överraskade våra kunder 

I planeringen av distansundervisningen satsar vi ännu mer än i närundervisningen på att skapa en upplevelse av gemenskap och att möjliggöra lärande av varandra. Att aktivera de studerande under undervisningsdagen upprätthåller intresset och förbättrar framför allt inlärningsresultatet. 

Läs mer om hur Rastor-instituutti planerar distansundervisningen, hurudana verktyg utbildarna och de studerande har tillgång till och hur vi garanterar kvalitativa inlärningsupplevelser och -resultat även på distans.  

Undantagsläget flyttade vuxenstuderandena till nätet – distansstudier föredras också i fortsättningen

Vi utredde våra kunders erfarenheter av distansundervisningen under undantagsläget våren 2020. Mot alla förväntningar visade sig distansundervisningen till och med gynna kompetensutvecklingen. Den positiva upplevelsen av distansstudier leder till att allt fler vuxenstuderande kommer att föredra distansstudier också i fortsättningen. Våra kunder är överens om att fördelarna med distansstudier vinner över eventuella nackdelar. Läs mer (på finska). 

För att försäkra oss om att våra kunder, utbildare och personal kan jobba tryggt, utför vi tillsvidare följande åtgärder: 

 • Vi ordnar våra utbildningar på distans tills coronasituationen i Finland förbättras. 
 • Vi anvisar våra studerande, utbildare och vår personal om försiktighetsåtgärderna.
 • Vi har intensifierat städningen i alla våra kund- och verksamhetslokaler och desinficerar alla gemensamma verktyg. 
 • Vi rekommenderar att vår personal arbetar hemifrån ifall det är möjligt. Vi undviker att arbeta i varandras närhet då vi jobbar i samma utrymmen.
 • Vi undviker också arbetsresor.

Anvisningar för kunder och utbildare som besöker våra utrymmen

 • Besök oss bara då du är frisk. Om du har symtom som passar in på coronaviruset eller om du har exponerats för coronaviruset, kom inte på plats utan kontakta oss i förväg så att vi kan ta hand om ditt ärende på distans.
 • Tvätta och desinficera händerna då du anländer och med jämna mellanrum under din vistelse. I våra utrymmen finns både handdesinfektionsmedel och möjlighet att tvätta händerna. 
 • Se till att hålla två meters avstånd till andra.
 • Om du äter i våra lokaler eller i vår restaurang, vänligen lämna lokalen när du ätit för att ge plats åt andra.
 • Kom ihåg god hygien. Hosta och nys i en engångsnäsduk eller mot armvecket.
 • Besök inte våra utrymmen inom 14 dagar efter att du varit utomlands.  
 • Vi uppmuntrar våra kunder, utbildare och vår personal att börja använda THL:s app Coronablinkern som gör det lättare att kartlägga eventuella exponeringar och på så sätt bromsa spridningen av coronaviruset.
Dela denna sida