Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning, Esbo

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning ger dig färdigheter att utveckla verksamheten enligt målsättningen. Under utbildningen utvecklar du personalens välmående och kompetens. Du påvisar ditt kunnande i praktiska arbetsuppgifter, vilket innebär att du leder ditt verksamhetsområde.

En individuell väg till gott ledarskap

För en ledare är det viktigt att kunna agera strategiskt utgående från organisationens behov och situation. Under ledarskapsutbildningen växer du som ledare och utvecklar samtidigt den egna organisationen i riktning mot framgångsrika resultat. I specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning identifierar du din egen roll, dina styrkor och utvecklingsbehov.

Under examensutbildningen bygger du upp en individuell inlärningsstig genom att välja de kurser som bäst stöder dina inlärnings- och utvecklingsbehov. Du får personlig handledning i att avlägga examen av din egen handledare. Utbildningen lämpar sig för ledare, företagsledare, förmän och specialister som redan är erfarna ledare inom sitt område.

Denna examen är sedan tidigare känd som Specialyrkesexamen i ledarskap. Den är en uppskattad examen i arbetslivet med ett innehåll som innebär inlärning i de egna arbetsuppgifterna.

 

Be om tilläggsinformation
Carita Karhunen kompetenschef 040 621 2335 carita.karhunen@rastorinst.fi
Majvor Tillander kompetenschef 040 738 4499 majvor.tillander@rastorinst.fi