Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning skapar klarhet i strategiarbete och stöttar vid verksamhetsförändringar

Isa Mäkelä - Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning studerandes erfarenheter
Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning gav verksamhetschef Isa Mäkelä styrka, tilltro och uppmuntran att ta itu med att utveckla nytt, produktifiera tjänster, innovera, brainstorma och skapa nätverk.

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning visade sig vara ett utmärkt stöd när Mannerheims barnskyddsförenings lokalförening i Kouvola förändrade sin affärsverksamhet. Utbildningen gav verksamhetschef Isa Mäkelä styrka, tilltro och uppmuntran att ta itu med att utveckla nytt, produktifiera tjänster, innovera, brainstorma och skapa nätverk.

Isa Mäkelä valde att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning för att få uppdaterad kunskap om ledarskap och för att höra experter inom andra branscher berätta om deras erfarenheter från sin egen arbetsmiljö och utmaningarna som deras organisation ställts inför vid förändringssituationer.

Utbildningen gav Mäkelä oersättligt stöd och praktiska verktyg som hjälpte henne styra organisationen genom en utmanande förändringssituation.

Min personliga resa med affärsöverlåtelse och fastighetsaffärer skulle ha varit mycket tuffare utan de tips, verktyg, modeller och instruktioner jag fick från utbildningen specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

– Föreningen sålde nyligen hela sin tjänsteproduktion inom småbarnspedagogik och vi fick börja utveckla verksamheten från noll. Min personliga resa med affärsöverlåtelse och fastighetsaffärer skulle ha varit mycket tuffare utan de tips, verktyg, modeller och instruktioner jag fick från utbildningen specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning, berättar Mäkelä.

– Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning var ett betydande stöd. Utbildarna stöttade mig i att skapa nya affärsprocesser. Av mina studiekamrater fick jag däremot mentalt stöd under utformandet av vår nya verksamhet, även om jag inte just då kunde berätta för dem vilken slags förändring vi höll på med.

Strategistudierna styrde styrelsearbetet

Utbildningens övningar var så praktiskt förankrade att Mäkelä kunde tillämpa dem i sitt styrelsearbete. Därför vill hon berömma särskilt strategiutbildningen.

– Utbildningen gav en rad mångsidiga verktyg för styrelsearbete, vilket förbättrade styrelsens samarbete. Som en del av strategiförberedelserna bearbetade vi tillsammans några av de övningar som hörde till utbildningen. Jag känner nu att vårt gäng arbetar för samma mål och kommer med en massa idéer och utvecklingsmål. Hela vårt sätt att vara och göra har blivit bättre.

Jag är imponerad av utbildarnas och undervisningens höga nivå. Också digitala verksamhetsmetoder och -modeller, stöd och handledning har ordnats på ett utmärkt sätt.

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning övertygade med sin kvalitet

Före utbildningen inleddes funderade Mäkelä om det fanns någon mening med att pendla från Kouvola till Esbo för att studera, men när läroavtalsbyrån vid Södra Kymmenedalens yrkesinstitut ihärdigt berömde Rastor-instituuttis utbildning, anmälde hon sig som studerande.

– Den första utbildningsdagen körde jag vilse och blev lite försenad. Alla andra var redan där, och jag förklarade, en smula förlägen, att sådana här lantisar som kommer långtifrån lätt åker vilse. Men snart fick jag veta att någon kommit ända från Rovaniemi för att delta i Rastor-instituuttis utbildning, specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning. Att andra studerande var redo att förbinda sig på detta sätt såg jag som ett tecken på utbildningens goda kvalitet. Och det hade jag rätt i!

Isa Mäkelä - johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kokemuksia

Också andra misstankar hon hade i början skingrades snabbt. Utbildningshelheten var lyckad och innehöll utbildningsdagar, övningar, teori, självstudier, gruppuppgifter, nätkurser och närundervisning i lagom proportioner.

Medan Mäkeläs studier pågick utlyste Finland undantagstillstånd på grund av covid-19, och undervisningsdagarna ställdes om till distansundervisning. Hon tycker att det gick smidigt att studera på distans.

– Jag är imponerad av utbildarnas och undervisningens höga nivå. Också Rastor-instituuttis digitala verksamhetsmetoder och -modeller, stöd och handledning har ordnats på ett utmärkt sätt, berömmer Mäkelä.

Hur kan en specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning eller någon annan ledarskapsutbildning stötta dig i ditt arbete?

Läs mera om våra ledarskaps- och teamledarutbildningar

Dela denna sida