Personal

Katarina Björkell-Ahlgren

prorektor, kundchef

Tom Björklund

chef för studieadministration