Henkilökohtainen coach on esimiehen ja asiantuntijan pallotteluseinä

Aina kiire ja tuntuu, että aika kuluu operatiivisista tehtävistä selviytymiseen, vaikka kehittääkin pitäisi. Tuttu tilanne monelle asiantuntijana tai esimiestehtävässä toimivalle. Oma valmentaja voi auttaa löytämään kadonneen ajan ja tehostamaan työntekoa.

Käsi ylös: milloin olet viimeksi haastanut omat työtapasi? 

Henkilökohtainen valmennus, coaching, on nousemassa tärkeäksi lisäksi täydennyskoulutuksessa. Siinä valmentaja herättelee coachattavaa tutustumaan omaan persoonaansa ja työskentelytapoihinsa. Näin kartoitetaan muun muassa vahvuuksia ja voimavaroja sekä sitä, miten niitä voi hyödyntää enemmän omassa työssään.

Tilaa henkilökohtainen coaching tästä

Tilaa Business Coaching tästä

coaching-3.jpg

Coaching juurruttaa uudet asiat arkeen

Coachingin suosio perustuu henkilökohtaisuuteen ja siihen, että se auttaa juurruttamaan uudet asiat arkeen ja työn tekemiseen. Oivallukset eivät jää pöytälaatikkoon vaan ne siirtyvät heti käytäntöön ja koko työyhteisön hyödyksi.

Hyvä coach on taitava kuuntelemaan ja auttaa kysymysten avulla coachattavaa löytämään ratkaisuja. Coach auttaa näkemään mahdollisuuksia – ja tunnistamaan ja tuomaan esiin coachattavan potentiaalin. Coachingin ytimessä on arvostava ja kannustava vuorovaikutus, jossa keskitytään valmennettavan tavoitteisiin sekä kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen.

Kun coach on vieras ihminen oman organisaation ulkopuolelta, keskustelijoiden ei tarvitse miettiä sanojaan tai sitä, mitä esimies mahtaa ajatella. Toisaalta coachingin tavoitteet voidaan määritellä yhdessä esimiehen ja valmennettavan kanssa. Tarvittaessa myös yrityksen HR voi olla aluksi mukana kirkastamassa keskustelujen tavoitteita.

Henkilökohtaisessa coachauksessa on lupa pysähtyä miettimään omaa tapaa tehdä työtä. Coachina autan havaitsemaan sellaisia asioita omassa työskentelyssä tai ajattelussa, jotka muuten jäisivät kenties huomaamatta.

Coachin tarkoitus ole missään nimessä ammentaa vastauksia vaan kuunnella ja kysyä. Hyvä coach herättää ajattelemaan omaa työtään eri näkökulmista; vastaukset ovat coachattavalla itsellään. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Mikä tässä on tärkeää? Mitä asialle ainakin voi tehdä? Minkä vahvuuksien avulla onnistut? 

Coach on myytinmurtaja

Työssäni olen huomannut, että erityisesti vahvuuksien esille nostaminen voi olla coachattavalle hyvin voimaannuttavaa. Aina vahvuuksia ei uskalleta edes ajatella, tai niitä ei pidetä minään ja vähätellään. Tätä kautta voi kuitenkin löytää uudenlaisia keinoja hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä. Joskus olemme coachauksessa esimerkiksi miettineet, mitä hyötyä jonkin harrastuksen vaatimasta ominaisuudesta voisi olla työelämässä.

Joskus valmentajana pääsee murtamaan myyttejä kun valmennettavan käsitys itsestä syvenee. Esimerkiksi hoitoalalla työskennellyt voi olla identiteetiltään vahvasti muiden hoitaja. Vastuualueensa kokonaisvaltaisessa johtamisessa hän tarvitsee myös jämäkkyyttä ja kykyä delegoida. Coachaus voi auttaa oivaltamaan esimerkiksi, ettei oma kalenteri ole kaikkien omaisuutta. Se antaa luvan toimia vanhasta roolista poikkeavalla tavalla – ja näin hyödyntää omaa potentiaaliaan laajemmin. 

Coach viitoittaa tietä muutostilanteessa 

Coachaus on hyvä apu esimerkiksi silloin kun työnkuva muuttuu tai esimies saa tiimiinsä aiempaa enemmän johdettavia. Nurinkurista onkin, että juuri muutoksen hetkellä aikaa tuntuu olevan kaikkein vähiten kouluttautumiseen ja ajatusten selkiyttämiseen. Uusi tilanne on kuitenkin hyvä hetki pysähtyä miettimään ja tarkastelemaan tilannetta.

Tässä ajassa on valtavasti muutoksia, ja muutoksen hetkellä coachaus antaa askelmerkkejä tulevaan. Se auttaa fokusoimaan omaa tekemistä ja laajentamaan ajattelua silloin kun rooli muuttuu.

 

Rastor-instituutti tarjoaa henkilökohtaista coachingia yksilöille sekä business coachingia yrityksille. 

Henkilökohtainen coaching
Coachausta voidaan tehdä täsmäapuna tai se voi olla jatkuvaa tukien sinua henkilökohtaisessa kasvussa; kertojen määrästä ja kestosta sovitaan henkilökohtaisen tarpeesi mukaan. Coachaus on mahdollista toteuttaa kasvotusten tai Teams-yhteydellä. Kysy lisää!

Tilaa henkilökohtainen coaching tästä

Business coaching
Business coaching käynnistyy aloituskeskustelulla, johon osallistuvat coachattava, hänen esimiehensä ja coach. Keskustelussa määritellään coaching-prosessin tavoite sekä kriteerit, jolla onnistumista arvioidaan. Aloituskeskustelussa sovitaan myös prosessin kesto ja coaching-tapaamisten määrä. Tavoitteesta riippuen coaching-prosessi kestää tavanomaisesti 3-8 kk.  

Tutustu Business Coaching -palveluun tästä