Kun haluat vaikuttaa, pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Näillä vinkeillä parannat mahdollisuuksiasi päästä mukaan johtoryhmään. 

Kun yritykseen haetaan uutta henkilöä johtoryhmään, kuka saa paikan? Saako henkilöstöjohtajan pestin se, jolla on paras osaaminen HR-asioista? Monen arkikokemus sanoo, että ei välttämättä saa. 

Valittaessa henkilöitä yrityksen kannalta strategisesti tärkeisiin tehtäviin, kuten henkilöstöjohtajan paikalle, pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Sen lisäksi tarvitaan muita työkaluja.

1. Ymmärrä bisnestä

Johtoryhmässä tarvitaan ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen lainalaisuuksista, koska silloin henkilö pystyy hahmottamaan yrityksen ”ison kuvan” ja osallistumaan mielekkäästi strategisten päätösten tekemiseen. Bisnestä ymmärtävä henkilöstöjohtaja pystyy tekemään ja hyväksymään myös henkilöstön kannalta vaikeita päätöksiä silloin kun niitä tarvitaan. Henkilöltä vaaditaan siis kykyä poistua omasta lokerosta ja katsoa asioita helikopteriperspektiivistä, samalla tietenkin rikastuttaen keskustelua omalla HR-näkemyksellään.

2. Viesti vakuuttavasti

Kukaan johtaja ei työskentele tyhjiössä, joten esimies- ja johtotehtäviin kuuluu aina vaikuttamista ja vakuuttamista sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. Johtaja on tarkkailun alla ja hänen sanavalintoihinsa kiinnitetään huomiota. Usein viestintä- ja vuorovaikutustaidoilla on jopa asia-argumentteja suurempi vaikutus lopputulokseen. 

Vakuuta HR-asiantuntijana

HR-johtajan rooli on kiistatta vaikea ja usein yksinäinenkin. Miten tällaiseen tehtävään voi valmistautua? HR Master Certificate -ohjelma kohottaa osallistujansa henkilöstöjohtamisen kärkijoukkoihin. Ohjelman suorittaneella HR-ammattilaisella on ajantasaisimmat tiedot ja taidot HR:stä, ja hän ajattelee strategisesti, viestii taitavasti sekä on verkostoitunut laajasti eri toimialojen edustajien kanssa.

* Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2019. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.