Muutamme yksilöitä, työyhteisöjä ja organisaatiokulttuuria

Prosessit sakkaavat, tehokkuus arveluttaa ja organisaation sisäinen yhteistyö yskii? 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on yrityksen tärkein pääoma. Räätälöidyissä kasvuohjelmissamme työntekijät sisäistävät työnantajayrityksensä strategian ja hahmottavat omat roolinsa organisaation tuloksen tekijöinä. Tulos kääntyy nousuun kun tehdään tuottavia töitä totuttujen sijaan.

Valmennustemme vaikutukset heijastuvat kauas: kasvuohjelmiimme osallistuneet yksilöt muuttavat työyhteisöjä ja organisaatiokulttuureita. Meillä opit juurtuvat työn tekemisen arkeen.

Suomalaisen työelämän pitkän linjan kehittäjänä meillä on kokemusta myös organisaatioiden tukemisesta suurissa muutostilanteissa.

yritysvalmennus-9.jpg

Muutos, joka näkyy yrityksesi asiakkaalla saakka

Organisaatioissa riittää osaajia ja osaamista, mutta toteutuuko strategia parhaalla mahdollisella tavalla? Joskus kasvua vauhdittamaan kannattaa kutsua ulkopuolinen haastaja, joka uskaltaa kyseenalaistaa ja kaataa raja-aitoja. 

– Tällä hetkellä yritykset tarvitsevat tukea erityisesti toimintansa uudistamiseksi, koskeepa se sitten esimiestyötä tai palvelutuottamisen prosesseja, sanoo Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits

Rastor-instituutin yrityksille räätälöidyissä kasvuohjelmissa muutetaan työn tekemisen tapoja niin konkreettisesti, että tulokset näkyvät valmennettavan yrityksen asiakkaille saakka.

– Meillä valmennettavan yrityksen omat asiakkaat ovat myös itse aktiivisesti mukana yrityksen kasvupolulla. Näin varmistamme, että asiakkaamme suhde omiin sidosryhmiinsä kehittyy ja aktivoituu, Berkowits sanoo. 

Kasvuohjelmassa sukelletaan syvälle organisaation toimintatapoihin, ongelmiin ja kulttuuriin. Näin löydetään toimivat metodit ja mittarit, joilla muutoksen toteutumista seurataan. Toimiva, asiakkaiden kiittämä konsepti on jalostunut ajan kanssa kuuntelemalla erilaisia organisaatioita ja perehtymällä niiden ansaintamalleihin. 

Muutokseen tarvitaan koko joukkue

Yksi organisaatioiden tyypillisimmistä ongelmista ovat totutut toimintatavat, jotka estävät uudistumasta. Usein yrityksissä koetaan, että niissä tehdään oikeita asioita ja paljon työtä muutoksen eteen, mutta siitä huolimatta mikään ei muutu. Joskus vain ulkopuolinen uskaltaa haastaa ja pystyy näyttämään, miten yritys saa piilevän osaamisen täysimittaisesti käyttöönsä.

– Pidän tärkeänä, että johto osallistaa henkilöstöä laajasti. Muutos ei ole kiinni yksittäisestä henkilöstä vaan koko joukkueesta, Toni Berkowits sanoo.

Henkilöstö sisäistää strategian

Kasvuohjelma lähtee liikkeelle organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden kartoittamisesta ja tavoitteiden asettamisesta. Kartoituksessa selvitetään, tehdäänkö organisaatioissa liiketoimintaa edistäviä asioita.

– Liiketoiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos strategisesti tärkeän tekemisen määrä kasvaa, Berkowits sanoo.

Merkittävää on myös saada organisaation koko potentiaali hyötykäyttöön. Valmennuksessa työntekijät hahmottavat omat roolinsa organisaation tuloksen tekijöinä.