Ajankohtaista • 04.03.2024

Avoin työpaikka / ledig arbetsplats: kompetenschef

Blir du inspirerad av vuxenstuderandes inlärning och karriärutveckling? Vill du möjliggöra en märkbar förändring för våra kunder? Om du svarar ja, kom med och förvekliga vuxenutbildningar som vår kollega i svenska teamet.

Rekry! Kompetenschef.

Bli en nyckelperson för vuxnas kompetensutveckling

Som kompetenschef deltar du i planeringen, genomförandet och utvecklingen av våra företagsspecifika och individuella utbildningar. Du är en strålande handledare för våra studerande och en positiv expert, som studerande och företagskunder har lätt att vända sig till.

I jobbet som kompetenschef är det viktigt att du är initiativrik och självständig. Du ansvarar för utbildningar runt om i Finland, såväl närstudier som distansstudier, vilket innebär att du behöver resa ibland. Kontorsarbete kan du utföra i vilket som helst av våra fem områdeskontor, som finns i Esbo, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio.

Vad förväntar vi oss

Som kompetenschef i svenska teamet jobbar du främst med utbildningar inom områden som affärsverksamhet, ledarskap samt HR- och förmansarbete, vilket innebär att du har nytta av erfarenhet från personal- och förmansarbete eller ledarskapsuppgifter.

Kompetenschefen utvecklar, planerar och ansvarar för att utbildningarna genomförs. Därmed önskar vi att du:

  • Har goda kunskaper i finska
  • Har kunden i fokus och inser betydelsen av god kundbetjäning
  • Är initiativtagande och självständig men också samarbetsvillig
  • Har förmågan att planera, leda och genomföra utbildningsprojekt
  • Aktivt deltar i tilläggsförsäljning

I din uppgift som handledare för vuxenstuderande har du nytta av pedagogisk behörighet eller studier i pedagogik eller vuxenpedagogik. Det viktigaste är att du har det kunnande som behövs i rollen som kompetenschef och att kompetensutveckling är jätteviktigt för dig.

Vi välkomnar dig

Personalens välmående är verkligt viktigt för oss. Vi satsar på bra ledarskap och erbjuder möjligheter att studera och utveckla sig.

Vi inleder med en grundlig introduktion och därefter får du fortsatt stöd i ditt arbete. Som din mentor fungerar din föregångare, som stödjer dig och ser till att du kommer igång med jobbet, innan hon går i pension.

Vår företagskultur grundar sig på förtroende och vi kan därmed erbjuda möjlighet till omfattande distansarbete. Vi erbjuder dig stöd från motiverade och engagerade medarbetare, omfattande anställningsförmåner och trivsamma kontorsutrymmen.

Ansök redan nu!

Vi ser fram emot din ansökan och löneanspråk senast den 24.3.2024, men agera snabbt eftersom vi behandlar ansökningar redan under ansökningstiden – vår nya kompetenschef väljs så smidigt som möjligt.

Uppgifterna är i huvudsak relaterade till den svenska verksamheten, som lyder under Johtaminen ja esihenkilötyö & ruotsinkieliset -liiketoimintatiimi. Välkommen till vårt team! Kompetenschefens anställningsförhållande är tillsvidare.  

Ansökningsblanketten finns här

Fråga mera om uppgiften, ansökningsprocessen eller om teamet

Om du vill diskutera om uppgiften eller hur det är att jobba hos oss, kan du ringa Katarina Björkell-Ahlgren, som gärna berättar mera.

Katarina når du bäst vid följande tidpunkter: 6.3.2024 kl. 14-15 eller 14.3.2024 kl. 10-11, tfn 0400 711 566 eller katarina.bjorkell-ahlgren@rastorinst.fi. Du kan även fråga om kompetenschefens lönesättning. 

Hur är det att jobba i Rastor-instituutti? Läs mera!