7 askelta kohti tuloksellista sisältömarkkinointia

Hyvin tehty sisältömarkkinointi on investointi tulevaan ja tuottaa tulosta pitkään. Tuottava sisältömarkkinointi lähtee liikkeelle asiakkaasta ja asiakkaan tarpeista. 

”Investointi sisältömarkkinointiin auttaa saavuttamaan organisaation strategiset tavoitteet”, totesi Valorian toimitusjohtaja Kati Keronen Rastor-instituutin Markkinoinnin sisällöt yhteistekemisenä -webinaarissa

kati-keronen-500x300.jpg
Kati Keronen luotsaa strategisen viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto Valoria Oy:tä. Kati on tehnyt töitä tuloksellisen sisältötuotannon parissa pian kymmenen vuotta ja kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa.

Miten tehdään tuloksellista sisältömarkkinointia?

Webinaarissa Keronen jakoi käytännön vinkkejä sisältömarkkinoijan ydinhaasteeseen: miten tehdä toimivaa sisältömarkkinointia ja tuottaa tuloksellista sisältöä? 

”Kaikki perustuu siihen, että tunnet asiakkaasi”, Keronen sanoo. ”Asiakkaasi kyllä kertovat sinulle toiminnallaan, ovatko sisältösi oikeanlaisia.”

Sisällön hyödyt näkyvät lopulta viivan alla, kun lähdet liikkeelle asiakkaasta. Miksi tämä sisältö on asiakkaalle hyödyllistä, miten se auttaa asiakasta saavuttamaan omia tavoitteitaan? Kun sisällön näkökulma on kohdillaan, se kolahtaa. 

Sisältöviidakossa kamppailevalle Keronen tarjoaa myös lohtua. ”Sisältöjä tarvitaan vain rajattu määrä. Voi olla, että muutama kymmenen erilaista hyvin pohdittua juttua asiakkaan ostopolun eri vaiheisiin riittää vuosiksi.”

Sisällöntuottajan koulutusohjelma virittää sinusta sisältösuunnittelun ja -markkinoinnin ammattilaisen. 

Tutustu: Sisällöntuottajan koulutusohjelma

Kati Kerosen 7 askelta tulokselliseen sisältömarkkinointiin

Keronen_7_asekelta_asiakaslähtöiseen_markkinointiin.jpg
 1. Mitä tavoittelet? Mikä tai mitkä ovat tavoitteesi? Esimerkiksi ajatusjohtajuus, uusasiakashankinta, työnantajamielikuva vai asiakasuskollisuus. Kukin tavoite edellyttää toteutuakseen erilaista sisältöä ja erilaisia tarinankertojia.
   
 2. Ketä tavoittelet? Kenelle olet tekemässä sisältöjä, millaisia asiakkaita tavoittelette? Mitkä nykyisistä asiakkaista ovat teille tärkeimpiä tulevaisuuden kannalta? Millaiset tarpeet heillä on?  
   
 3. Mitä asiakkaasi tavoittelee? Ovathan omat tavoitteenne yhdensuuntaisia asiakkaidenne tavoitteiden kanssa? Silloin asiakkaiden on helppo samaistua palveluihisi ja toimintaasi. Asiakas kokee, että häntä ymmärretään.   
   
 4. Mitä asiakas kysyy? Kuuntele asiakasta ja vastaa asiakkaan kysymyksiin sisällöillä. Yhtä mietityttävät asiat ovat todennäköisesti myös toisten mielessä. 
   
 5. Mitä asiakas arvostaa eniten tehdessään valintaa? Miksi asiakas haluaa ostaa teiltä eikä kilpailijalta? Millaiset asiat vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen? 
   
 6. Millaisia ennakkoluuloja asiakkaalla on? Mitkä ovat ostamisen esteet asenteen ja ajattelun tasolla? Onko asiakkaalla esimerkiksi mahdollisia väärinymmärryksiä tai vanhoja olettamuksia? 
   
 7. Suunnittelu, tuotanto, jakelu ja mittaaminen. Aloita varsinainen sisältötyö vasta, kun olet selvittänyt vastaukset edellisiin kysymyksiin. Jaa sisältöä relevanteissa kanavissa ja muista toisto: samaa sisältöä voit jakaa eri kulmista useampaan kertaan. Muista ketteryys: reagoi ja muuta sisältöjä sen mukaan, mikä toimii ja mikä ei. Asiakkaat palkitsevat oikeanlaiset sisällöt klikkauksilla ja tykkäyksillä, jaoilla, kommenteilla ja lopuksi ostoilla. 

Haluatko kuulla lisää? Lataa webinaaritallenne: Markkinoinnin sisällöt yhteistekemisenä. Opit myös, miten perustella laadukkaan sisällöntuotannon merkityksellisyys organisaatiossa sekä miten houkutella ihmisiä mukaan sisällön tuottamiseen ja jakeluun.  

 

Haluatko tehdä sisältömarkkinointia, joka edistää myyntiä? 

Sisällöntuottajan koulutusohjelmassa opit tekemään suunnitelmallista ja asiakaslähtöistä sisältöä, jolla tavoitat kohderyhmäsi kanavassa kuin kanavassa. Opinnot verkossa, kesto 9 kk.