Minna Ekblom: Kouluttaessani saan itsekin ahaa-elämyksiä

Minna Ekblom on kouluttanut sekä henkilö- että yritysasiakkaitamme liiketoiminnassa, johtamisessa, esimiestyössä ja yrittäjyydessä vuodesta 2014 alkaen.

Kokenut, sertifioitu yksilö- ja ryhmäcoachingin ammattilainen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arvioija ja aikuiskouluttaja Minna Ekblom on vuodesta 2014 lähtien kouluttanut sekä henkilö- että yritysasiakkaitamme liiketoiminnassa, johtamisessa, esimiestyössä ja yrittäjyydessä. Koulutusten keskeisiä aihepiirejä ovat olleet johtaminen, itsensä johtaminen, henkilöstön kehittäminen, viestintä ja vuorovaikutus, perehdytys ja ohjaus sekä työhyvinvointi.

– Yhteistyömme on sujunut erittäin sujuvasti, täysin ongelmitta. Suosittelen yhteistyötä mielelläni muillekin kouluttamisesta kiinnostuneille, Minna Ekblom sanoo.

Kouluttaminen on osallistavaa ja opettavaista

Minna Ekblom kuvailee omaa valmennus- ja koulutustyyliään dynaamiseksi, interaktiiviseksi, osallistavaksi ja opiskelijoita sitouttavaksi. Hän nauttii siitä, että pääsee kehittämään aikuisten osaamista kokonaisvaltaisesti, ja onkin saanut opiskelijoilta erinomaista palautetta.

– Opiskelijat ovat usein olleet vielä jälkikäteenkin yhteydessä jonkin asian loksahdettua paikalleen.

Minna Ekblom
Minna Ekblom

– Nojana on vahva ja jämäkkä pedagoginen käsikirjoitus ja dramaturgia, jonka turvin varmistan, että päivän sisältö täyttää odotukset, Minna Ekblom kertoo.

– Samalla opin itsekin jatkuvasti. Koen usein ahaa-elämyksiä esimerkiksi ryhmätöiden purkujen yhteydessä.

Työtä, josta saa energiaa

Minna Ekblomin koulutuksista aikuiset oppijat löytävät selkeitä työvälineitä, seuraavia askeleita ja itseluottamusta omiin organisaatioihinsa vietäväksi.

– Itse kunkin koko potentiaalin optimaalinen käyttöön valjastaminen sekä opiskelijoiden itseluottamuksen vahvistaminen lienevät niitä keskeisiä tekijöitä, jotka antavat minulle energiaa tässä työssä, Minna Ekblom kertoo.

Ekblom ei pelkää haastamista, moninaisia mielipiteitä eikä voimakastakaan dialogia ja pallottelua vaan uskoo, että avoin keskustelu tukee ja auttaa opiskelijoita toteuttamaan omaa oppimistyyliään ja edistää heidän tavoitteitaan.

– Uskon, että akateeminen profiilini, 30 vuoden työelämäkokemukseni kahdelta mantereelta ja viidestä eri maasta ja sen mukanaan tuoma erilaisten kulttuurien ja toimintamallien syvällinen ymmärrykseni antavat opiskelijoille mahdollisuuden vapaaseen, avoimeen ja luovaan ilmapiiriin, jossa he voivat luoda ja sanoittaa omat visionsa ja asettaa niiden pohjalta omat konkreettiset tavoitteensa, Ekblom kertoo.