Luottotutkinto, Espoo

Luottotutkinnon opiskeltuasi hoidat itsenäisesti ja ammattimaisesti perintää, luotonvalvontaa ja luotonhallintaa. Tehokkaalla luotonhallinnalla voit vähentää yrityksesi perintätoimia ja luottotappioita.

Lisätietoa koulutuksesta

Luottotutkinnon käytyäsi olet luotonvalvonnan ja luotonhallinnan ammattilainen. Osaat arvioida yrityksen luottokelpoisuuden ja hoitaa vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Yrityksen rahoitus- ja vakuusvaihtoehdot selkenevät, ja taloutta koskevan informaation käyttö liiketoiminnan tukena tehostuu. Saat myös luotonvalvonnassa, luotonhallinnassa ja perintätoiminnassa tarvittavat vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.

Koulutus soveltuu luotonvalvontaa, luotonhallintaa ja perintää hoitaville yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä sekä luottoalan ja perintätoimen tehtäviin siirtyville. Koulutus sopii myös luottoalan tehtävien perehdytykseen.

Olemme kehittäneet Luottotutkinnon yhteistyössä Luottomiehet Ry:n kanssa. Luottomiehet ry myöntää koulutuksen käyneelle oikeuden käyttää lyhennettä LTS nimen yhteydessä. Koulutuksesta on valmistunut jo yli 1000 perinnän sekä luotonvalvonnan ja -hallinnan ammattilaista.

Kysy lisätietoja
Liisa Tuhkanen tarjoomapäällikkö 050 401 4925 liisa.tuhkanen@rastorinst.fi
3830 € (+ alv 24%)

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 9 kk
Koulutuspäivät 8

Espoo
27.10.2020


Erityistä on se, että eri kokoisista yhtiöistä on opiskelijoita mukana ja päästään oppimaan toisten kokemuksista. Erittäin opettavaista ja kiinnostavaa kuulla tällaisia live-keissejä.

Työelämän case-tapauksista saimme parhaiten tietoa ja taitoa omaan työhömme.

Luotonvalvonnan kokonaiskuva tuli selkeästi esille.

Koulutuspäivät
27.10.2020, 28.10.2020, 13.1.2021, 14.1.2021, 10.3.2021, 11.3.2021, 18.5.2021, 19.5.2021
Laajuus
Koulutus kestää n. 9 kk. Siihen sisältyy 8 koulutuspäivää ja 2–4 h ohjattua etäopiskelua viikossa. Laajuus on 16,5 op.
Kouluttajat

Ari Iskanius, Menetori Oy

Maija Halkosaari-Mäki, Asianajotoimisto Avena Ager Oy

Olli Rinne, lakimies, OK Perintä

1. kurssi

Luotonhallinnan perusteet

Yrityksen luottopolitiikka ja luotonhallinta

 • myynti ja luotonhallinta
 • luotonhallinnan tehtävät, tavoitteet, raportointi ja mittarit
 • luotonannon kustannukset
 • luotonhallinnan organisointi
 • case: yrityksen luotonhallinta

Luottokaupan oikeudellinen sääntely

 • oikeustoimi ja oikeustoimikelpoisuus
 • sopimusoikeus ja velkavastuu
 • saatavan vanhentuminen
 • kauppa-, kuluttajansuoja- ja osamaksukauppalaki
 • yhtiöoikeuden perusteet

Viestintä ja vuorovaikutus

 • organisaatio viestii sisäisesti ja ulkoisesti
 • haastavat vuorovaikutus- ja viestintätilanteet

Ohjattu verkko-opiskelu 3 kk

2. kurssi

Luottokelpoisuuden arvioiminen ja rahoitusmarkkinat

Yrityksen luottokelpoisuuden arvioiminen

 • yrityksen prosessit
 • tilinpäätöksen sisältö ja tulkinta (kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus)
 • kassanhallinta yrityksissä

Rahoitusmarkkinat ja -muodot

 • yrityksen rahoitus, erilaiset rahoitusmuodot ja palvelut, riskit,käyttöpääoman hallinta
 • rahoitusmarkkinoiden kehitys

Luottoriskien hallinta

 • katsaus luottoalan näkymiin ja tilastoihin

Ohjattu verkko-opiskelu 3 kk

3. kurssi

Vakuudet ja perintämenetelmät

Vakuudet

 • vakuuden tarkoitus
 • vakuuslajit
 • velkojien maksusaantijärjestys
 • pidätysoikeus
 • first demand -takuu
 • kovenantit ja factoring

Perintämenetelmät

 • vapaaehtoinen perintä (perintälaki, perintäkeinot, kuluttajaperinnän ja yritysperinnän erot)
 • oikeudellinen perintä (haastehakemus, ulosottoperintä, maksukyvyttömyysmenettelyt)

Vierailu käräjäoikeudessa ja ulosottovirastossa

Perinnän englantia

Etäopiskelu on tavoitteellinen opiskelujakso ja osa tehokasta oppimisprosessia. Sovellat oppimaasi käytännön tilanteisiin, usein suoraan omiin työtehtäviisi. Etäjakso sisältää myösopiskelua verkossa, ja saat ohjausta kouluttajilta ja tukea muilta opiskelijoilta.

 

Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen  alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.


Jokin muu koulutus?