Työhyvinvointikortti

Työhyvinvoinnille on tilausta! Työhyvinvointikortti-koulutus opastaa ja rohkaisee sekä aloittamaan että kehittämään työyhteisön työhyvinvointia edistäviä prosesseja.  Orientoidut aiheeseen ennen koulutuspäivää tekemällä työhyvinvointiarvion.

Lisätietoa koulutuksesta

Mitä työhyvinvointi on ja miten se vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja tehokkaaseen toimintaan? Tämä koulutus toimii starttina työhyvinvoinnin kehittämiseen organisaatiossasi. Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä. 

Koulutuksen fokuksessa on työhyvinvointi, mikä tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Tyytyväinen henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta sekä toimii tehokkaasti ja luovasti. Kaikki hyötyvät työhyvinvoinnista: se auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. 

Työhyvinvointikortti-koulutus sopii esimiehille, HR-toiminnossa työskenteleville ja muille työhyvinvoinnin kehittämisestä ja henkilöstöhallinnosta kiinnostuneille.

Tämän työhyvinvointikoulutuksen sisällöstä vastaa Työturvallisuuskeskus.

300 € (+ alv 24%)
Koulutuksen kesto 1 pv

Espoo
7.2.2020

Espoo
2.4.2020


tyohyvinvointikortti

Pätevöidy työhyvinvoinnin asiantuntijana!

Laajuus
Koulutuksen kesto on 1 päivä (8 h), johon sisältyy ennakkotehtävä ja tentti. Laajuus 0,5 ov.

Ennakkotehtävässä arvioit työpaikan voimavaroja ja kehittämiskohteita, ja koulutuspäivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat kehittämiskohteiden työstämistä koulutuksen jälkeen.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja

 • Työhyvinvoinnin näkökulmia
 • Määrittely
 • Tarpeet ja voimavarat
 • Säädösperusta
 • Tuottavuus ja hyvinvointi
 • Työyhteisön toiminta
 • Yhteistyö ja osallistuminen
 • Hyvä työkäyttäytyminen
 • Toimintamallit ristiriitatilanteissa ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa
 • Työhyvinvointi johtamisessa
 • Strateginen ja päivittäisjohtaminen
 • Turvalliset työolot
 • Ammattitaito ja osaaminen
 • Terveys ja työkyky
 • Terveyden ja työkyvyn edistäminen
 • Työkyvyn puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen

Koulutuspäivän tarkka ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.Jokin muu koulutus?