Taloushallintoalan yrityksillä on haasteita löytää osaavaa työvoimaa. Työvoiman saatavuus tulee kriisiytymään 5–7 vuoden aikana. Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä avaa syitä osaajapulan taustalla ja kertoo miksi alanvaihto taloushallinnon tehtäviin kannattaa. 

Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä
Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä

Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä on huolissaan työvoiman saatavuudesta taloushallinnon alalle. Noin 30 % taloushallinnon osaajista eläköityy seuraavien 5-7 vuoden aikana, kun 4000-6000 henkilöä alan 20 000 työntekijästä siirtyy eläkkeelle. Lisäksi Suomen ikääntyvän väestön huoltosuhde vaikeuttaa työvoiman saatavuutta.  

Sepän mukaan taloushallinnon alalle ei kouluteta tarpeeksi nuoria. Osaajien rekrytoiminen suoraan ulkomailtakaan ei ole nopea ratkaisu, sillä taloushallinnon työtehtävissä tarvitaan yleensä suomen kielen taitoa mm. lain ja verottajan säädöksien ymmärtämiseksi.  

Työvoimapula koskee koko taloushallinnon alaa, erityisesti osaavista kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista tulee pulaa. Seppä tietää tämän, sillä yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa. 

Taloushallinnon alalle ei hakeudu riittävästi osaajia 

Seppä arvelee, että alalle ei hakeudu riittävästi osaajia, koska toimialan uramahdollisuuksia ei tunneta. Hän korostaa, että taloushallinnon ala tarjoaa monipuolisia urapolkuja, sekä perinteisen, vertikaalisen urakehityksen että horisontaalisia uramahdollisuuksia. Omaa asiantuntijuuttaan voi laajentaa esimerkiksi teknologia- tai järjestelmäpuoleen tai syventyä erityisosaamisalueisiin, kuten vastuullisuuteen. ”Vain taivas on rajana”, Seppä päättää. 

Kirjanpitäjä tai palkanlaskija saa töitä

Osaava kirjanpitäjä tai palkanlaskija saa töitä 

”Jos olet ammattitaitoinen, pätevä ja asiakaspalveluhenkinen kirjanpitäjä tai palkanlaskija, sinulla on varma työpaikka,” Seppä vakuuttaa. Toki Seppä on kuullut myös työnsaannin haasteista. Vaikka työnsaantia voi joskus vaikeuttaa esimerkiksi erityisosaamisen puute tai henkilökemiat, etä- ja hybridityömahdollisuudet mahdollistavat työskentelyn paikkariippumattomasti. ”Yritykset palkkaavat osaajia ilman kiinteää toimipaikkaa kasvavissa määrin,” Seppä kertoo. 

Alanvaihtajat ovat yksi ratkaisu osaajapulan paikkaamiseen  

Sepän mukaan Taloushallintoliiton jäsenyrityksillä on alanvaihtajista hirmu hyviä kokemuksia. Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä alanvaihtajiin mm. pysyvyyden osalta. Monelle aiemmin vuorotyötä tehneelle taloushallinnon ala tarjoaakin kaivattua säännöllistä elämänrytmiä.   
 

Motivaatio ratkaisee 

Taloushallinnon alalle mahtuu monenlaisia tekijöitä. Ei ole merkitystä onko perinteisessä mielessä ulos- vai sisäänpäin suuntautunut, vaikka asiakastyö taloushallinnossakin tulevaisuudessa korostuu”, Seppä kertoo. Tietotekniset valmiudet ovat alan perusvaatimus, samoin kiinnostus luku- ja lakiasioihin. Seppä rohkaisee seuraamaan omia kiinnostuksen kohteita, keskustelemaan työnantajan kanssa ja tutustumaan koulutusmahdollisuuksiin. ”Kun osaaminen kasvaa, tulee myös työnantaja taatusti osoittamaan uudenlaisia työtehtäviä”, Seppä vakuuttaa.  
 

Taloushallintoon mahtuu monenlaisia tekijöitä

Rajattomasti uramahdollisuuksia  

”Taloushallinnon ala kasvaa ja tarjoaa rajattoman määrän erilaisia uramahdollisuuksia oman kiinnostuksen mukaan. Perussubstanssi tietysti pitää ottaa haltuun, jotta pääsee eteenpäin. Sitä mukaan, kun osaaminen ja asiantuntijuus kehittyy, myös ansiotaso kasvaa,” Seppä kiteyttää. 

Artikkeliin haastateltiin Taloushallintoliiton toimitusjohtajaa Jari Seppää 14.6.2023. 

Taloushallintoliitto on taloushallintoalan edunvalvoja ja kehittäjä. Taloushallintoliittoon kuuluu yli 11 000 henkilöjäsentä, 600 yritysjäsentä ja 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.  

Alanvaihtajien kokemuksia Rastor-instituutin koulutuksista: 

“Kirjanpitäjän tutkinnon perusopit oli hyvät ja niillä pääsi hienosti alkuun uudessa ammatissa. Tutkinnolla sain helposti alan töitä. Sain 4 kk valmistumisen jälkeen uuden vakituisen työpaikan.” 

“Taloushallinnon osaamiseni syveni ja laajeni. Työllistyin uuteen työpaikkaan." 

"Onnistuin vaihtamaan taloushallinnon työtehtäviin.  Pääsin alalle, josta minulla ei ollut muuta kokemusta kuin tämä Kirjanpitäjän tutkinto.”  

“Onnistuin vaihtamaan alaa palkanlaskennan työtehtäviin. Hain palkanlaskijan sijaisuutta ja sainkin.” 

“En ole katunut alanvaihtoa kertaakaan. Palkanlaskijan tutkinto antoi minulle hyvän pohjan palkanlaskennan tehtäviin. Toki työn oppii parhaiten tekemällä, pääsin aloittamaan uudessa työssä heti valmistuttuani.” 

Jaa sivu