Onko brändi muutakin kuin logoja ja visuaalisia elementtejä?

Julkaistu 19.1.2021

Brändiä ajatellessa voi helposti ottaa vallan mielikuva, että brändi on sama asia kuin mietittäisiin mitä asiakkaille annettavaan golfpalloon painetaan. Mutta onko asia tosiaan näin yksinkertaista? ”Aika korni väite”, toteaa Proof Advisoryn Senior Advisor Petri Uusitalo. Kun brändi on siis muutakin kuin yritysilmettä, niin mitä kaikkea se pitää sisällään?

Petri Uusitalo, Senior Advisor
Petri Uusitalo, Senior Advisor

Brändin rakentaminen perustuu arvon tuottamiseen

Petri Uusitalo kävi läpi brändiä ja sen merkitystä liiketoiminnalle Brändi viivan alla – brändin vaikutus yrityksen tulokseen -webinaarissa. Webinaarissa kävi nopeasti selväksi, että brändillä on todella vahvasti arvopohjaista merkitystä. Uusitalo itse määrittelisikin brändin seuraavanlaisesti:

”Brändi on asiakkaan käsitys tai ennakko-oletus arvosta, jota hänelle luodaan. Jos asiakkaalla on vahva ennakko-oletus, niin silloin myös ostopäätös syntyy nopeammin”.

Oleellisinta on siis miettiä, mikä on se lisäarvo, jota asiakkaalle tuotetaan ja mikä tuosta arvosta tekee heille tärkeän. Lienee mahdotonta korostaa tätä liikaa, sillä Uusitalon mukaan tällä arvolla erottaudutaan nimenomaan kilpailijoista. 

Erilaistuminen ei ole vaihtoehto. Se on elinehto.
Petri Uusitalo

Sen lisäksi, että erilaistavan lisäarvon tuottaminen on liiketoimintaa tukevaa, niin se on myös motivoivaa henkilöstölle. Usein kuulee puhuttavan juuri merkityksellisyyden tunteen kokemuksesta ja sen positiivisista vaikutuksista työmotivaatioon. Tämä ei ole todellakaan tuulesta temmattua, kuten Uusitalo asian kiteyttää:

”Työntekijäkokemukseen panostavat yritykset ovat neljä kertaa kannattavampia. Tämä on nimenomaan sitä sisäistä brändin rakentamista!”

Asiakkaan käsitys hänelle luodusta arvosta.
Petri Uusitalo: Asiakkaan käsitys hänelle luodusta arvosta.

Mistä lähteä liikkeelle brändin rakentamisessa?

Uusitalo painottaa brändin rakentamisessa yhtä hyvin oleellista seikkaa – sen täytyy olla liiketoimintalähtöistä. Hän peräänkuuluttaa myös markkinoinnista ja brändistä vastaavien henkilöiden vastuuta.

”Jos johto ei tiedä brändistä tai markkinoinnista, niin siitä vastaavien henkilöiden tehtävänä on kertoa asiasta heille siten, että mukaan otetaan jo alussa johdon strategiset tavoitteet.”, Uusitalo painottaa.

Näin tiedon jakaminen ja välittyminen tapahtuu oikeaoppisesti. Loppukaneettina mainittakoon vielä Uusitalon Peter Druckerilta lainaamat sanat, jotka kiteyttävät täydellisesti brändin rakentamisen perimmäisen tarkoituksen: 

”Yrityksen tarkoitus on luoda ja pitää asiakkaita. Siksi sillä on kaksi, ja vain kaksi perustehtävää: markkinointi ja innovointi. Ne tuottavat tulokset; kaikki muu on kustannuksia”.
 

Lataa maksuton webinaaritallenne ja kuulet tarkemmin, miten brändi vaikuttaa konkreettisesti yrityksen tulokseen. 


Brändin johtamista voit myös opiskella brändin johtamiskoulutuksessa. 

Tutustu myös markkinointiviestintä – liiketoiminnan erikoisammattitutkintoon sekä markkinoinnin johtamisen tutkintoon MJD™