Brändi viivan alla – brändin vaikutus yrityksen tulokseen

Webinaari 12.1.2021

Miten brändiä käytetään liiketoiminnan työkaluna? Miksi brändin rakentaminen on investointi eikä kulu?

Kaikki liiketoiminta perustuu positiivisen odotusarvon myymiseen asiakkaille ja annettujen lupausten lunastamiseen oman organisaation toiminnalla. Asiakkaiden odotusten johtamisessa sekä organisaation resurssien ja toiminnan fokusoimisessa brändillä on keskeinen rooli.

Brändin ulkoisilla tunnusmerkeillä, esimerkiksi yritysilmeellä ja markkinointikommunikaatiolla ei ole itseisarvoa, vaan välinearvoa. Ne ovat keinoja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Brändin ytimessä on sama asia kuin voittavassa liiketoiminnan strategiassa: asiakkaille relevantti ja kilpailijoista erottuva arvon tuottamisen idea.

Tässä webinaarissa kuulet, miten brändiä käytetään liiketoiminnan työkaluna, ja miksi brändin rakentaminen on investointi eikä kulu. Webinaarin asiantuntijana toimii Senior Advisor Petri Uusitalo. Hän käy läpi mm. miten brändipanostukset kohdennetaan ja perustellaan yrityksen tuloskaavion kautta, ja mitkä ovat liiketoimintastrategian ja brändin vahvistamisen yhteiset avainkysymykset. 

Webinaarin sisältö:

  • Brändin suora yhteys yrityksen strategiaan
  • Erilaiset tavat, joilla vahva brändi parantaa kannattavuutta
  • Brändi työkaluna liiketoimintajohdon strategisten valintojen toimeenpanossa

Webinaari on maksuton.

Lataa webinaaritallenne