Markkinointiviestintä – liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Ent. Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Markkinointiviestintään suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto varmistaa, että johdat ja suunnittelet markkinointiviestintää tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että sinulla on alan työpaikka.

Markkinointiviestinnän ammattilaisen tutkinto

Tämä tutkinto auttaa sinua kehittämään organisaatiosi markkinointia. Teorian ja viitekehysten lisäksi saat käyttöösi työkaluja, joilla pystyt toteuttamaan suunnitelmallista markkinointiviestintää. Lisääntyvä asiakasymmärrys ja johdonmukainen tavoiteasetanta edistävät samalla organisaatiosi liiketoimintaa. 

Ammatillisessa tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Koulutus räätälöidään sinulle sen perusteella, mitkä ovat tavoitteesi ja omat nykyiset työtehtäväsi. Kehität oman organisaatiosi markkinointiviestintää jo koulutuksen aikana, sillä harjoitukset liittyvät suoraan omaan työhösi. Valinnaiset kurssit mahdollistavat opintojen painottumisen esimerkiksi brändin johtamiseen, digitaaliseen markkinointiin tai markkinointiviestinnän suunnitteluun. 

Tutkinto sopii kokeneille markkinointiviestinnän asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville. Vaativasta markkinointikoulutuksesta kiinnostuneille suosittelemme myös Markkinoinnin johtamisen tutkintoa, MJD.

Kysy lisätietoja
Mervi Karvo tarjoomapäällikkö 0400 878 099 mervi.karvo@rastorinst.fi
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 18 kk. Siihen sisältyy enintään 10 koulutuspäivää sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Koulutus koostuu innostavista koulutuspäivistä, verkkokursseista ja aktiivisesta digiläsnäolosta. Etäopiskelun aikana sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi. 

Starttipäivä 
Koulutus käynnistyy starttipäivällä, jossa saat tietoa tutkinnon rakenteesta, kurssien sisällöstä ja opiskelun käytännöistä. Starttipäivän jälkeen kanssasi sovitaan henkilökohtainen keskustelu. Siinä valitaan sinulle sopiva opiskeluohjelma. Katso tästä KURSSIAIKATAULU.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa: Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Markkinoinnin strateginen rooli
Mitä markkinointiviestinnän johtaminen tarkoittaa koko liiketoiminnan näkökulmasta? Tässä koulutuksessa opit edistämään organisaation strategian toteutumista markkinointiviestinnän keinoin.

Insight markkinoinnissa 
Mitä asiakasymmärrys on ja mitä se merkitsee paitsi markkinoinnille myös koko organisaation liiketoiminnalle. Opit kerryttämään ja hyödyntämään asiakasymmärrystä.

Liiketalouden tunnusluvut markkinoinnille
Onnistunut markkinointi kehittää organisaation liiketoimintaa. Koulutuksessa tutustut keskeisiin talouden tunnuslukuihin ja raportointiin. Opit perustelemaan markkinoinnin tekemisiä johdon kielellä, numeroilla.

Vaikuta viestilläsi, vakuuta asiallasi
Opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehityskohteesi viestijänä ja hankit varmuutta sekä käytännön taitoja työelämän vaihteleviin vuorovaikutustilanteisiin. Laita itsesi likoon koulutuspäivien harjoituksissa, ja kasvat varmemmaksi arjen kohtaamisissa! 

Valinnaiset tutkinnon osat (4)
Näistä valitaan kaksi tutkinnon osaa henkilökohtaistamiskeskustelun yhteydessä.

 1. Brändin kehittäminen

  Brändin johtaminen
  Miten rakentaa houkutteleva ja tuottava brändi? Miten valjastaa brändi liiketoiminnan työkaluksi? Kurssilla teet konkreettisen suunnitelman organisaatiosi brändin kehittämiseksi.
   
 2. Digitaalinen markkinointi

  Digimarkkinointi
  Digitaalisuus on lähes jokaisen yrityksen agendalla. Tutustu tärkeimpiin digitaalisen markkinoinnin työkaluihin ja opi valitsemaan niistä sopivimmat oman organisaatiosi käyttöön. 
   
 3. Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen

  Markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
  Aseta markkinoinnille liiketoiminnasta johdetut tavoitteet ja mittaa markkinointitoimenpiteittesi tuloksia. Saat käyttöösi konkreettisen seurantatyökalun, jolla edistät oman organisaatiosi markkinointia.

  Asiakaslähtöinen markinointiviestintä - teoriasta käytäntöön
  Puhuttelevatko markkinointiviestinnän sisältösi asiakkaita? Irtaudu oman organisaatiosi myyntijargonista ja niksauta näkökulmasi asiakkaan perspektiiviin. Tässä sisältömarkkinoinnin koulutuksessa opit tuottamaan tuloksellisia sisältöjä ostopolun eri vaiheisiin.

  Markkinoinnin ja viestinnän juridiikka
  Pohditko tekijänoikeuksiin, GDPR:än, markkinointilakiin tai sähköisen markkinoinnin säädöksiin liittyviä kysymyksiä? Tämä koulutus varmistaa, että osaat työssäsi huolehtia markkinoinnin ja viestinnän lainmukaisuudesta.
   
 4. Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

  Projektijohtamisen verkkokoulutus
  Työnteko muuttuu projektiluonteiseksi, joten projektijohtamisen taitoja tarvitaan kaikkialla. Koulutuksessa opit kaikki tärkeimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon projektin eri vaiheissa. Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä elävästä työelämästä.


Jokin muu koulutus?