Johtajuustutkija Perttu Salovaara toteaa Helsingin Sanomien haastatteluartikkelissa, että työpaikan turhin ihminen on johtaja. Jo muutamia vuosia on kyseenalaistettu johtajien tarvetta. Tarvitaanko itseohjautuvassa ja asiantuntevassa organisaatiossa enää esihenkilöitä?

Johtaminen on muuttunut vuosikymmenten aikana, sen varmasti jokainen allekirjoittaa. Autoritäärinen johtaminen joutaa romukoppaan. Samaan aikaan media on pullollaan kirjoituksia Suomea vaivaavasta huonosta johtamisesta. Uusimpana näkökulmana päätään nostaa yhteisöohjautuva organisaatiokulttuuri.

Johtaja nimikkeenä viittaa saatuun statukseen – ansaittuun tai ei. Alun perin johtajuuden on ajateltu olevan synnynnäistä. Tulevaisuuden työelämä haastaa kaikki perinteiset johtamisopit, kun organisaatiorakenteet muuttuvat ja yritysten on pystyttävä reagoimaan nopeasti muutoksiin. Onneksi johtajuus on taito, jota voi kehittää.

Johtaminen on sitoutumista paremman työelämän rakentamiseen.

Hyvä johtajuus on opittavissa

Johtaja, haluatko sinä olla organisaatiosi turhin ihminen vai kehitätkö johtamistaitojasi tavoitteellisesti? Tänään luin loistavan kolumnin johtajuuden uudistumisesta ja se toimi kimmokkeena tähän blogiini. Kolumnissa todetaan osuvasti, että ”lääke huonoon johtajuuteen on hyvä johtajuus”. Pomokulttuuria ei kannata heittää likaveden mukana, huonolle johtajuudelle sen voi tehdä.

Millainen on hyvä ja tulevaisuuden työelämässä menestyvä johtaja?

Menestyvä johtaja uskaltaa kohdata itsensä ja kehittää omaa itsetuntemustaan. Hyvä johtajuus on hyvin inhimillistä toimintaa. Se syntyy työntekijöiden arvostamisesta, luottamuksen ylläpitämisestä, turvallisuuden rakentamisesta, laaja-alaisesta vastuullisuudesta ja huolenpidosta. Johtajan tärkein voimavara on häntä ympäröivät osaavat asiantuntijat. Siksi hyvä johtaja pitää huolen sekä omasta että työntekijöidensä osaamisen kehittämisestä. Tällaisen johtajan työntekijä tunnistaa silloin, kun hän kokee silloin kun esimies turvaa toiminnan selustan ja kun tulee hätä, hän on tukena. Hyvä johtaja ei nosta itseään jalustalle vaan ihmiset, jotka suostuvat hänen johdettavikseen.

Suuria johtajia on ollut ja tulee olemaan. Heitä kaikkia yhdistää tahto tehdä töitä paremman huomisen puolesta. Pelkkä tahto ei kuitenkaan riitä, vaan itsensä haastaminen auttaa kehittymään entistä ehommaksi ihmiseksi ja johtajaksi.

Jaa sivu