Mitä tuoda esiin avoimessa hakukirjeessä?

verkko-opiskelu.jpg

Avointa hakemusta käytetään, kun ei haeta työpaikkailmoituksella ilmoitettua tiettyä tehtävää. Avoin hakukirje lähetetään esimerkiksi kiinnostavalle organisaatiolle tai työtä välittävälle taholle. Rastor-instituutin rekrytointipalveluissa voit täydentää osaamisprofiiliasi hakukirjeellä. Kuten CV:n, myös avoimen hakukirjeen tavoitteena on herättää lukijan kiinnostus kutsua sinut jatkokeskusteluun.  

Hakukirjeestä on tärkeää tehdä oman näköinen sekä kirjoitustyylillisesti että ulkoasullisesti, mutta se sisältää tavallisesti tietyt sisällöt. Tuo esille rekrytoijaa kiinnostavia seikkoja, hänelle merkityksellisiä aikaansaannoksiasi ja vahvuuksiasi. Kerro asioista informatiivisesti mutta tiiviisti – suositusmitta avoimelle hakukirjeelle on yksi sivu.

Johdantokappale

Kirjoita alkuun lyhyt aloituskappale, jolla herätät lukijan mielenkiinnon: voit tuoda esiin oman oleellisen kokemuksen sekä vahvuutesi, motivaatiosi tai uratavoitteesi. Sisältönä voi olla esimerkiksi innostuksen esiin tuominen oman alan tehtäviin, kuvaus saavutuksistasi tai hyöty, jonka tuot mukanasi organisaatioon. Voit myös hyödyntää huumoria vaikkapa kuvaamalla urapolkusi humoristisesti.

Esimerkkejä

”Olen erittäin vankka xx alan ammattilainen ja etsin uusia työmahdollisuuksia xx tehtävistä. Minun vahvuuteni tulevat esiin erityisesti xx tehtävissä ja xx rooleissa, joissa voin hyödyntää xx taitojani ja xx kokemustani.”

”Hyvä vastaanottaja, tässä kirjeessä tiivistän taustastani relevanteimmat seikat, joiden takia olisin hyödyllinen teidän organisaatiollenne.”

”Minut voi heittää huoletta altaan syvään päähän, pysyn pinnalla hyvin kehittyneen itseohjautuvuuteni avulla. Erilaiset roolihatut tekevät minusta monipuolisen projektinvetäjän ja erityisesti kannatan xx osaamiseni hyödyntämistä hektisissä tilanteissa.” 

”Lopettakaa etsiminen, koska minä olen teille se ainoa oikea vaihtoehto, huikea lisä tiimiinne.”

Sisältökappaleet

Varsinainen tekstisisältö muodostuu yleensä muutamasta, 2–4 kappaleesta. Rakenteessa voit korostaa sisältöä ranskalaisin viivoin tai tuoda oman tietotaitosi numeroimalla esiin. Osaamisesi ja kokemuksesi kuvaamisen lisäksi voit myös kuvata toimintaympäristöjä, missä ja kenen kanssa olet työskennellyt, tai millaista palautetta olet saanut ja keneltä. Voit myös kertoa jonkin onnistumistarinasi tai tarkentaa omaa osaamistasi ja sen tuomia hyötyjä yritykselle, tiimille tai asiakkaille. Kun kerrot taitojesi soveltuvuudesta eri tilanteisiin, luot myös kuvaa, millaisiin rooleihin soveltuisit. 

Esimerkki kappalemuodossa

”Xx ja xx taitoni ovat merkittävimpiä vahvuuksiani. Olen saanut niistä kiitosta ja erinomaista palautetta niin omilta esimiehiltäni kuin tiimieni jäseniltä sekä muilta sidosryhmiltä. Kiitos on kohdistunut nimenomaan motivointikykyyni ja taitoihini tiimihengen luojana sekä Suomessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä.”

Esimerkki teemoittain

1) Teemana motivaatio: Mikä sinua innostaa osaamisalassasi ja mikä tehtävissäsi motivoi. Mitkä tekijät työympäristössä koet positiiviseksi, mitkä ovat sinun arvosi ja asenteesi työhön. Urasuunnitelmat ja osaamisen kehittäminen kertoo myös motivaatiostasi.

2) Teemana osaaminen: Omat ydinvahvuudet ja miten ne näkyvät työssä (tehtävien ja osaamisen konkreettinen kuvaaminen). Verkosto, jonka kanssa olet toiminut ja esimerkkejä taustastasi ja kokemuksestasi (aikaansaannokset ja vahvuustarinat). Mitä hyötyä olemassa olevista taidoistasi on ja mitä uskot tuovasi organisaatiolle.

3) Teemana sopivuus: Millainen olet työntekijänä. Millaisissa rooleissa toimit mielelläsi. Työskentelytyylisi ja persoonasi piirteet työympäristössä. Kuvaus sisällöllisesti työstä, jossa viihdyt. 

Loppukappale

Viimeisessä kappaleessa kerrotaan yleensä halukkuudesta päästä keskustelemaan tarkemmin sekä tiivistetään vielä muutamalla sanalla mitä organisaatio hyötyisi kokemuksestasi ja taustastasi. Tässä voit hyödyntää esimerkiksi omaa mottoasi tai saamaasi palautetta. 

Esimerkkejä

”Teillä heräsi varmasti kysyttävää. Eikö meidän kannattaisi keskustella siitä, miten minä voisin olla avuksi teidän yrityksessänne? Tulen mielelläni kertomaan itsestäni ja osaamisestani enemmän.”

”Olen varma, että minulla on annettavaa juuri teidän yritykseenne. Tapaisin teidät mielelläni kasvotusten ja kertoisin itsestäni lisää.”