Osaamispohjainen CV

Osaamispohjainen CV-malli on vaihtoehto perinteiselle, kronologiselle CV-mallille. Osaamispohjainen CV voi sopia esimerkiksi, jos sinulla on paljon työkokemusta, osaamisesi ei vastaa täysin sitä työtä, mitä olet hakemassa tai työurasi on pirstaleinen.

Löydät vinkkejä oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ennen varsinaista CV:n kirjoittamista täältä. Pohjatöiden tekeminen huolella helpottaa varsinaista CV:n kirjoittamista.

Osaamispohjaisessa CV:ssä:

  • Tuodaan selkeästi esille oma ammatillinen ydinosaaminen
  • Oma osaaminen kuvataan sekä substanssiosaamisen että työelämätaitojen osalta
  • Oma osaaminen kuvataan mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti
  • Edelliset työpaikat, koulutustausta, kieli ja IT-taidot ovat pienemmässä roolissa kuin kronologisessa CV:ssä