Työkaluja oman osaamisen sanoittamiseen

Työnhaussa on tärkeää pystyä kuvaamaan omaa osaamistastaan. Oma osaaminen olisi saatava tuotua esiin ymmärrettävästi ja juuri rekrytoijaa kiinnostavasti. Osalle osaamisen sanoittaminen on helppoa, mutta aina se ei tule ihan itsestään, vaan sen eteen on tehtävä ensin hieman töitä. 

Saatat pohtia osaamisen kuvaamisessa, mitä kaikkea minä osaankaan ja miten saan sen mahdutettua yhdelle sivulle työhakemukseen. Miten saan kerrottua lyhyesti ja ytimekkäästi haastattelussa tai markkinointipuheessa osaamiseni ydintaidot. Osaamisen sanoittamiseen on erilaisia mahdollisuuksia ja tässä on yksi keino, jota voit käyttää apunasi. 

aikuisopiskel-elina2.jpg

5 askelta oman osaamisen sanoittamiseen
 

 1. Listaa ensin omia perusosaamisia /-taitoja /-vahvuuksia. Perusosaamisella tarkoitetaan sinulle koulutuksen ja työkokemuksen kautta kertynyttä osaamista. Perusosaamisia löytyy esim. myynti-, taloushallinto-, HR-, markkinointi-, projektityö-, IT-taidot ja kielitaitoalueiden alta. Listaa joko niin monta osaamista kuin haluat tai 5–10 kappaletta. 
   
 2. Perusosaamisen kirjaamisen jälkeen ala miettiä kutakin perusosaamisaluetta tarkemmin ja pohdi mitä syvällisempää erityisosaamista niihin sisältyy. Pyri löytämään jokaisesta perusosaamisen alueestasi 3–6 tarkentavaa erityisosaamista. Myyntiin liittyviä erityisosaamisen alueita voivat olla esim. asiakassegmentointi, tarjouslaskenta ja neuvottelutaidot. Taloushallintoon liittyviä erityisosaamisia voivat olla esim. raportointi, laskutus, reklamaatiot jne.  
   
 3. Valikoi seuraavaksi näistä kaikista kirjaamistasi asioista noin 10–20 osaamista/taitoa/vahvuutta ja tee jokaisesta konkreettinen kuvaus tai lyhyt tarina missä ja miten kyseinen taito tulee esiin. Se voi olla jokin työtilanne missä olet toiminut, asiakaskohtaaminen, ”selviytymistarina”, projekti tai ihan vain tyypillinen työpäivä. 
   
 4. Tätä tehtävää tehdessä voit myös halutessasi pohtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
  - Mistä ominaispiirteistäsi, tiedoistasi ja taidoistasi olet saanut työurallasi kiitosta/hyvää palautetta? Millaisia tilanteita kiitokset koski? 
  - Millä ominaisuuksilla, tiedoilla ja taidoilla olet kokenut saavuttaneesi merkittävimmät onnistumisesi? Mitä ne ovat? 
  - Millaisia vahvuuksia ja hyötyjä voit mielestäsi tarjota uudelle työnantajalle? 
   
 5. Käytyäsi nämä askeleet läpi, sinulla on 10–20 kuvausta osaamisestasi hyödynnettäväksi työnhaussa. Voit poimia niistä aina eri tilanteisiin sopivia osia ja jatkotyöstää niitä tilanteeseen sopivaan muotoon ja malliin.